Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Den korrekta dumheten om avbilden. Reflektioner kring Softcore och Ecce Homo.

  Björn Fritz, 1999, Res Publica, 43, s. 106-118.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 2. Den maskulina mystiken. Konst, kön och modernitet

  Anna Lena Lindberg (red.), 2007, Studentlitteratur AB. 302 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 3. Den maskulina mystiken. Konst, kön och modernitet

  Anna Lena Lindberg (red.), 2002, Studentlitteratur AB. 302 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 4. Den normala kroppen: Några förvandlingar i bildkonsten av ett anatomiskt motiv.

  Torsten Weimarck, 1989, Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. Den postantibiotiska eran: Kulturella perspektiv på antibiotikaresistens

  Adam Brenthel & Kristofer Hansson, 2017, The Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University. 41 s. (Working Papers in Medical Humanities; vol. 3, nr. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Den stökiga samtiden i en slottspark: en studie i användningen av liknelser, metaforer, associationer och referenser i beskrivningar av konst

  Ludwig Qvarnström, 2003, Om konstkritik: Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000. Sjölin, J-G. (red.). s. 268-302

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Den surrealistiska bilden. Struktur och etik – anteckningar inför en undersökning

  Jan-Gunnar Sjölin, 1994, EST IX: Surrealisme. Grunnlagsproblemer i estetisk forskning. Gundersen, K., Wikshåland, S., Kongslien, I. & Linneberg, A. (red.). Norges Forskningsråd, Oslo, s. 7-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Den surrealistiska bilden. Struktur och etik – anteckningar inför en undersökning

  Jan-Gunnar Sjölin, 1991, Blind navigatør/Blind Navigator. Borgen, T. & Mæland, I. F. (red.). Projekt Samtidskunst, Bergen, s. 33-73

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Den surrealistiska erfarenheten: Upplevelsen. En tolkning av surrealismens åskådning.

  Jan-Gunnar Sjölin, 1981, Kalejdoskop förlag. 453 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 10. Der Zweite Weltkrieg und die schwedischen Utopie

  Max Liljefors & Ulf Zander, 2004, Mythen der Nationen. 1945 - Arena der Erinnerungen, Band II. Flacke, M. (red.). Deutsches Historisches Museum, s. 569-587

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Design as Craft. Performativity and Interpellation in Design History

  Johanna Rosenqvist, 2013, 10th European Academy of Design Conference. Johansson, U. (red.). Gothenburg University, 14 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 12. Design och konst : texter om gränser och överskridanden. Del 1: Texter före 1960

  Torsten Weimarck (red.), 2003, Raster förlag. 234 s. (Skriftserien Kairos; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 13. Design och konst : texter om gränser och överskridanden. Del 2: Texter efter 1960

  Torsten Weimarck (red.), 2003, Raster förlag. 246 s. (Skriftserien Kairos; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 14. Det förbjudna mödraskapet : En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap

  Kutte Jönsson, 2004, Bokbox förlag. 243 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 15. Det förflutnas öde. Om Endre Nemes' senare verk

  Jan-Gunnar Sjölin, 1983, I : Artes. 1983 (nionde årgången), 2, s. 37-74

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Det kalla ögat och det varma

  Torsten Weimarck, 1985, Filosofi och kultur. 2. Etiken och estetiken. Werner, A. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Det kan synas vara mystik för en del, men för mig är det verklighet.

  Torsten Weimarck, 2009, (Submitted) Arne Fälth (prel.). Kraft Etzler, I. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet

  Martin Olin, 2000, BTJ Seelig and Raster Förlag AB, Östgötagatan 27, SE-116 25 Stockholm, Sweden, tel +46-8-642 20 16,. 306 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 19. Det ljusa och det mörka rummet. Fotografiets limbo mellan död och frihet

  Moa Goysdotter, 2007, Forum för teoretiska interventioner, 2007, 2-3, s. 33-45.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Det neutrala landet ingenstans. Bilder av andra världskriget och den svenska utopin

  Max Liljefors & Ulf Zander, 2003, I : Scandia. 69, 2, s. 209-242

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Det samtida designobjektet som social materia: några teoretiska implikationer

  Torsten Weimarck, 2002, Perspektiv på samtiden – samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets konst och visuella kultur. Boyer, K., Hans, H., Anna, T. & Jeff, W. (red.). Eidos, Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Det stora i det lilla: Om Endre Nemes' collage som förlagor till monumental utsmyckning 1965-85

  Jan-Gunnar Sjölin, 1992, Edition Arcana. 96 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Det totalistiska rummet

  Ludwig Qvarnström, 2002, Parnass, 3, s. 19-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. Digitala objekt/digitala bilder

  Björn Fritz, 1999, Konst- och bildvetenskapliga institutionens skriftserie. Göthlund, A. & Tellgren, A. (red.). Konst- och bildvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, s. 15-20 5 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 25. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri I

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1981, I : Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1981, 1981, s. 10-19

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri II

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1983, I : Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1982-1983, s. 22-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Drawing Activities as Pedagogical Method in Art History

  Ludwig Qvarnström, 2019, I : Konsthistorisk Tidskrift. 88, 2, s. 80-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Drone

  Lila Lee-Morrison, 2020, (Accepted/In press) Critical Terms in Big Data . MIT Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Drone Warfare : Visual Primacy as a Weapon

  Lila Lee-Morrison, 2015, Trans Visuality : The cultural dimension of visuality Vol. 2 : Visual Organizations. Wiegand, F., Michelsen, A. & Kristensen, T. (red.). Liverpool University Press, Vol. 2. s. 201-214

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Eigenface : The image and the machine

  Lila Lee-Morrison, 2015, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 31. Elis Eriksson, samtiden och nuet

  Fred Andersson, 2004, Konstperspektiv, 4, s. 30-33.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 32. Elis Eriksson: Ting och tecken

  Fred Andersson, 2007, Sekel Bokförlag. 480 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 33. Elis Eriksson – Uppfinnare av egna världar

  Fred Andersson, 2006 jan 12, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 34. Embodied and esoteric? Is this the future of photo-methodology?

  Moa Goysdotter, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 35. Empathic Visions – Globalization and Situated Differences in Contemporary Photography

  Erika Larsson, 2012, (Unpublished) s. 1-5. 5 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 36. Endre Nemes: Fetisch

  Jan-Gunnar Sjölin, 2001, Lunds universitets konstsamling. Måleri & skulptur i urval. Nilsson, S. Å. (red.). Lunds universitet, s. 128-129

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. En förtingligad känsla av tillhörighet - om folkliga uttryck i samtidskonst och samtida konsthantverk

  Johanna Rosenqvist, 2012, (Unpublished) I : Preprint without journal information.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. En kritisk undersökning av det modernistiska projektet för design i Sverige.

  Linda Rampell, 2002, Art History. 119 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 39. En pedagogisk diskussion om kriterierna vid bedömningen av examensuppgifter

  Ann-Charlotte Weimarck, 2008, (Unpublished) [Publisher information missing]. 5 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 40. En skugga av diktaturen föll över Limhamn

  Max Liljefors, 2014 aug 25, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 41. Ensuring continuity in teaching at a university based on impermanent employment

  Peter Bengtsen, 2016 sep 30.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 42. Ensuring continuity in teaching at a university based on impermanent employment

  Peter Bengtsen, 2018 sep, Pedagogiska dilemman : Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2016. Maurits, A. & Mårtensson, K. (red.). Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, s. 135-141

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Enter the Sensuous City

  Max Liljefors, 2019 jul 11

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 44. En tidig morgon i det offentliga rummet

  Max Liljefors, 2005, Fotografi i fokus. Malmös och Lunds fotobienneal 2005. Fotografi i fokus

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. "En trasselsudd av betydelser"

  Johanna Rosenqvist, 2007, Konstperspektiv, 3, s. 32-35.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress