Avdelningen för bokhistoria

Organisation: avdelning

Forskning

Bokhistorisk forskning kretsar kring boken och andra dokumenttyper som fysiska föremål och kring samspelet mellan individen, samhället och den grafiska kommunikationen i såväl äldre som modern tid. Tryckkulturens materiella och sociala historia, de grafiska teknikernas funktion och betydelse i empiriskt och historiskt såväl som teoretiskt hänseende samt bokens, bildens och typografins funktioner och villkor i skilda tider utgör centrala områden inom avdelningens forskning. Särskild aktualitet har för närvarande forskning kring sambanden mellan typografi och politik i det kommunistiska Rumänien; Cavefors förlags historia; klädsömnadsmönstrets historia och funktion i tryckkulturen under 1800–1900-talen; böckers förmåga att göra politik samt södra Sveriges tidiga tryckhistoria med särskild hänsyn till typografi och frågor kring lokal tryckkultur. Avdelningen har forskarutbildning i bokhistoria.

Senaste forskningsoutput

Jonas Nordin, 2019 maj, I : Biblis. 85, s. 2‒25

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elisabet Göransson, 2019 mar 1, (Submitted) 240 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportTextkritisk utgåva

Elisabet Göransson (red.), 2019 jan 15, (Submitted) De Gruyter. (Editio (Beihefte))

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (156)