Avdelningen för bokhistoria

Organisation: avdelning

Forskning

Bokhistorisk forskning kretsar kring boken och andra dokumenttyper som fysiska föremål och kring samspelet mellan individen, samhället och den grafiska kommunikationen i såväl äldre som modern tid. Tryckkulturens materiella och sociala historia, de grafiska teknikernas funktion och betydelse i empiriskt och historiskt såväl som teoretiskt hänseende samt bokens, bildens och typografins funktioner och villkor i skilda tider utgör centrala områden inom avdelningens forskning. Särskild aktualitet har för närvarande forskning kring sambanden mellan typografi och politik i det kommunistiska Rumänien; Cavefors förlags historia; klädsömnadsmönstrets historia och funktion i tryckkulturen under 1800–1900-talen; böckers förmåga att göra politik samt södra Sveriges tidiga tryckhistoria med särskild hänsyn till typografi och frågor kring lokal tryckkultur. Avdelningen har forskarutbildning i bokhistoria.

Senaste forskningsoutput

Jonas Nordin, 2021 feb, I: Biblis. 92, s. 76–77 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Per Stobaeus, 2021 jan, I: Signum: Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle. 2021, 1, s. 6-15

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jonas Nordin, 2020 dec 11, En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430. Nordin, J. & Myrdal, J. (red.). Stockholm: Kungl. Vitterhetsakademien, s. 173–194 22 s. (Konferenser; vol. 103).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (175)