Avdelningen för Byggnadsfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Värme-, luft- och fukttransport i material och byggnadsdelar. Ut-veckling av beräkningsmodeller och PC-program. Utformning av byggnads-delar och byggnader särskilt med hänsyn till byggnadsfysikaliska krav. Fuktdimensionering. Hushållning av energi och naturresurser. Inne-klimat och sunda hus. Laboratorieexperiment och fullskaleförsök.

Senaste forskningsoutput

Kavan Javanroodi & Vahid Nik, 2019 aug 16, I : Buildings. 9, 8, 19 s., 189.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kavan Javanroodi, Vahid Nik & Mahdavinejad, M., 2019 aug, I : Sustainable Cities and Society. 49, 21 s., 101597.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Akram Abdul Hamid, Johansson, D. & Lempart, M., 2019 maj 12, I : Building Services Engineering Research and Technology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (256)