Avdelningen för Byggnadsfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Värme-, luft- och fukttransport i material och byggnadsdelar. Ut-veckling av beräkningsmodeller och PC-program. Utformning av byggnads-delar och byggnader särskilt med hänsyn till byggnadsfysikaliska krav. Fuktdimensionering. Hushållning av energi och naturresurser. Inne-klimat och sunda hus. Laboratorieexperiment och fullskaleförsök.

Senaste forskningsoutput

Petter Wallentén & Kristina Mjörnell, 2021 maj 2, I: Sustainability (Switzerland). 13, 10, 5412.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Christian Mattsson, Birgitta Nordquist, Dennis Johansson, Petter Wallentén & Hans Bagge, 2021 mar 29, Cold Climate HVAC & Energy 2021. Vol. 246. 12001. (E3S Web of Conferences).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (312)