Avdelningen för litteraturvetenskap

Organisation: avdelning

Senaste forskningsoutput

Paul Tenngart, 2019 sep 20, I : Interventions.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anders Ohlsson & Torbjörn Forslid, 2019 sep 2, (Submitted) Handbok i litteraturvetenskap. Svedjedal, J., Hedberg, A. & Schottenius Cullhed, S. (red.). Lund: Studentlitteratur AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Kristina, D. & Eva Haettner Aurelius (red.), 2019 sep, Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet. 90 s. (Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet; vol. XXVIII)

Forskningsoutput: Bok/rapportTextkritisk utgåva

Visa alla (1557)