Avdelningen för digitala kulturer

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen som bedrivs vid avdelningen utforskar kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Projekten och forskningsinitiativen avspeglar den bredd och det djup som den tvärvetenskapliga miljön vid avdelningen erbjuder. Forskningen bedrivs utifrån olika metoder och teorier, och med inriktning på såväl samtida, historiska som möjliga framtida företeelser. Forskningen vid avdelningen samlas inom forskningsnoden Digitala kulturer. Noden fungerar som en katalysator för att främja inom- och utomdisciplinära samarbeten och forskningsprojekt genom diskussion, seminarier, och workshops. Flera pågående projekt med anknytning till avdelningen och noden involverar flera institutioner och externa forskare.

Senaste forskningsoutput

Mikael Askander, 2018 dec 14, M&STE : elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, 5, 5, s. 41-45 5 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Robert Willim, 2018 dec 11.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (112)