Avdelningen för modevetenskap

Organisation: avdelning

Forskning

Modevetenskapen bedriver forskning om mode, kläder och textilier i både samtiden och historien. Mode som paraplybegrepp rymmer perspektiv på mode som kulturellt fenomen, social praktik, estetiskt uttryck och teknik. Modevetenskapen närmar sig mode ur samtliga dessa perspektiv och har tvärvetenskaplig karaktär, men är djupt förankrad i en humanistisk kunskapstradition. Vid Lunds universitet läggs särskild vikt vid modets materialitet samt relationen mellan mode och hållbarhet. Studier om mode och kläder har existerat länge. Discipliner som konstvetenskap, sociologi, etnologi och filosofi har intresserat sig för modets funktioner. 2006 etablerades modevetenskap som egen akademisk disciplin och 2012 introducerades kandidatprogrammet i modevetenskap vid Lunds universitet. Att mode fått ett eget akademiskt rum har inte bara symbolisk relevans, utan påverkar fördjupningen av kunskapen om mode som fenomen. Modeforskningen har nu en gemensam plattform, där studieobjektet snarare än disciplingränser är det centrala.

Senaste forskningsoutput

Malin Andersson, 2019 aug 21, 1st uppl. Lund: Lund University. 182 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Philip Warkander, 2019 jul 25, Fashion Crimes: Dressing for Deviance. Turney, J. (red.). London: Bloomsbury publishing, s. 105-114

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Philip Warkander, 2019 jun 18, Scandinavian MAN.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (119)