Avdelningen för modevetenskap

Organisation: avdelning

Forskning

Modevetenskapen bedriver forskning om mode, kläder och textilier i både samtiden och historien. Mode som paraplybegrepp rymmer perspektiv på mode som kulturellt fenomen, social praktik, estetiskt uttryck och teknik. Modevetenskapen närmar sig mode ur samtliga dessa perspektiv och har tvärvetenskaplig karaktär, men är djupt förankrad i en humanistisk kunskapstradition. Vid Lunds universitet läggs särskild vikt vid modets materialitet samt relationen mellan mode och hållbarhet. Studier om mode och kläder har existerat länge. Discipliner som konstvetenskap, sociologi, etnologi och filosofi har intresserat sig för modets funktioner. 2006 etablerades modevetenskap som egen akademisk disciplin och 2012 introducerades kandidatprogrammet i modevetenskap vid Lunds universitet. Att mode fått ett eget akademiskt rum har inte bara symbolisk relevans, utan påverkar fördjupningen av kunskapen om mode som fenomen. Modeforskningen har nu en gemensam plattform, där studieobjektet snarare än disciplingränser är det centrala.

Senaste forskningsoutput

Philip Warkander & Ane Lynge Jorlén, 2021 apr 24

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Philip Warkander, 2021 apr 24, Future Nordic Fashion. Sidén, K. & Lundberg, C. (red.). Stockholm: Prins Eugens Waldemarsudde, s. 86–92 6 s. (Waldermarsudde utställningskatalog; vol. 138, nr. 21).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Philip Warkander, 2021 apr 13, Expressen.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (168)