Avdelningen för Brandteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen har primärt byggnadsfysikalisk och systemanalytisk inriktning och omfattar: Brands uppkomst, tillväxt och spridning inom byggnad och mellan byggnader. Risker och kravkriterier för personsäkerhet och egendomsskydd. Byggnadsteknisk dimensionering och utformning av byggnader och grupper av byggnader med hänsyn till materials, produkters, byggnadsdelars och systems medverkan och beteende vid brand. Konsekvens- och riskanalyser av stora olyckor ("major industrial hazards"). Miljöpåverkan från stora olyckor. Riskhänsyn i den fysiska planeringen. Riskanalyser i räddningstjänstens insatsplanering.

Senaste forskningsoutput

M. Spearpoint, R. Lovreglio & S. Gwynne, 2021 jul 1, I: Fire Safety Journal. 123, 103379.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jun Kubota, Tomonori Sano & Enrico Ronchi, 2021 jun, I: Safety Science. 138, 105210.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Silvia Arias, 2021 maj 25, Lund: Division of Fire Safety Engineering, Lund University. 112 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (796)