Avdelningen för Brandteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen har primärt byggnadsfysikalisk och systemanalytisk inriktning och omfattar: Brands uppkomst, tillväxt och spridning inom byggnad och mellan byggnader. Risker och kravkriterier för personsäkerhet och egendomsskydd. Byggnadsteknisk dimensionering och utformning av byggnader och grupper av byggnader med hänsyn till materials, produkters, byggnadsdelars och systems medverkan och beteende vid brand. Konsekvens- och riskanalyser av stora olyckor ("major industrial hazards"). Miljöpåverkan från stora olyckor. Riskhänsyn i den fysiska planeringen. Riskanalyser i räddningstjänstens insatsplanering.

Senaste forskningsoutput

Enrico Ronchi, Silvia Arias, La Mendola, S. & Nils Johansson, 2019 sep 1, I : Fire Safety Journal. 108, 102839.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils Johansson, 2019 maj 21, Lund: Lund University. 41 s. (TVBB; nr. 3227)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bode, N. & Enrico Ronchi, 2019 apr 12, I : Collective Dynamics. 4, 32 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (717)