Avdelningen för Brandteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen har primärt byggnadsfysikalisk och systemanalytisk inriktning och omfattar: Brands uppkomst, tillväxt och spridning inom byggnad och mellan byggnader. Risker och kravkriterier för personsäkerhet och egendomsskydd. Byggnadsteknisk dimensionering och utformning av byggnader och grupper av byggnader med hänsyn till materials, produkters, byggnadsdelars och systems medverkan och beteende vid brand. Konsekvens- och riskanalyser av stora olyckor ("major industrial hazards"). Miljöpåverkan från stora olyckor. Riskhänsyn i den fysiska planeringen. Riskanalyser i räddningstjänstens insatsplanering.

Senaste forskningsoutput

Mikalsen, R. F., Lönnermark, A., Glansberg, K., Margaret McNamee & Storesund, K., 2020 maj 14, I : Fire Safety Journal. 103023.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Silvia Arias, Daniel Nilsson & Jonathan Wahlqvist, 2020 maj 7, I : Fire Safety Journal. 103067.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Axel Mossberg, Nilsson, D. & Jonathan Wahlqvist, 2020 maj 7, I : Fire Safety Journal. 103091.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (750)