Avdelningen för Brandteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen har primärt byggnadsfysikalisk och systemanalytisk inriktning och omfattar: Brands uppkomst, tillväxt och spridning inom byggnad och mellan byggnader. Risker och kravkriterier för personsäkerhet och egendomsskydd. Byggnadsteknisk dimensionering och utformning av byggnader och grupper av byggnader med hänsyn till materials, produkters, byggnadsdelars och systems medverkan och beteende vid brand. Konsekvens- och riskanalyser av stora olyckor ("major industrial hazards"). Miljöpåverkan från stora olyckor. Riskhänsyn i den fysiska planeringen. Riskanalyser i räddningstjänstens insatsplanering.

Senaste forskningsoutput

Nils Johansson, Pelo, C., Andersson, J. & McNamee, R., 2019 mar 21, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV).

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Nils Johansson, 2019 feb 28, Lund: Lund University. 30 s. ( LUTVDG/TVBB; nr. 3223)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Nils Johansson, 2019 feb 28, Lund: Lund University. 39 s. (LUTVDG/TVBB; nr. 7046)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (707)