Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Organisation: avdelning

Forskning

Internationellt motsvaras svensk idé- och lärdomshistoria av flera olika forskningsinriktningar ”intellectual history”, ”cultural history” samt ”history of ideas” och ämnet har således en förhållandevis bred forskningsprofil. Här finns en äldrehistorisk inriktning liksom en sedan länge etablerad stark filosofihistorisk tradition och en senare inriktning mot begreppshistoria. Till detta kommer flera forskares intresse för teknik- och vetenskapshistoria liksom medicinhistoria. Dessutom finns nyare intresse bland forskarna i Lund för känslornas historia och det som kommit att kallas kognitiv historia, inriktningar som undersöker de historiska förutsättningarna för upplevelser av omvärlden och andra människor från olika perspektiv. De olika inriktningarna samverkar väl och har gemensamma utgångspunkter i intresset för kulturhistoriska perspektiv, något som innebär att de historiska analyserna utgår från relevanta idémässiga och kulturella sammanhang. Avdelningen har forskarutbildning i idé- och lärdomshistoria.

Senaste forskningsoutput

Frits Gåvertsson, 2021 apr 6, Svensk filosofi.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Fredrik Brounéus, Stinne Glasdam, Kristofer Hansson, Rachel Irwin, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Lars Nordgren, Anna Tunlid, Maria Wemrell & Jonas Wrigstad, 2021 feb 24, Dagens nyheter (DN debatt) 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Anna Tunlid & Stinne Glasdam, 2021 feb 17, Att leva med bakterier : möjligheter till ett levbart immunitärt liv. Hansson, K., Levander, C. & Loodin, H. (red.). Lund: Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, s. 123-142

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (880)