Avdelningen för intermediala studier

Organisation: avdelning

Forskning

Den forskning som bedrivs i ämnet intermediala studier är multi- och tvärdisciplinär till sin karaktär och delvis präglad av de enskilda forskarnas särintressen. Det kan röra sig om populärkulturella fenomen som hur ord, bild och ljud/ton samverkar i reklam och musikvideor, om text-bildtransformationer som samlas under det klassisk-retoriska ekfrasbegreppet, om narrativitet i musik, mediernas historiska och nutida samspel mellan ord, bild och ljud/ton, om retorikens intermediala historia, allkonstverket, performance/performativitet, om ljudberättelser, etc. Ofta handlar forskningen om meningsskapande kulturella processer.

Senaste forskningsoutput

Mikael Askander, 2018 dec 14, M&STE : elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, 5, 5, s. 41-45 5 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (73)