Avdelningen för mikrobiologi, immunologi och glykobiologi - MIG

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Infektion och cancerbiologi, bröstmjölk, HAMLET, urinvägsinfektion

Forskning

Avd. bedriver grundforskning inom mikrobiologi, immunologi och glykobiologi, samt överbryggande forskning med klinisk inriktning. Molekylär bakteriell patogenes avser de mekanismer bakterier använder för att orsaka sjukdom med särskilt fokus kring infektioner i luftvägar, magtarmkanal, urinvägar och hud. Patogenerna orsakar intrikata cellbiologiska effekter. Den immunologiska forskningen inom avd. omfattar slemhinneimmunitet och de tidiga delarna av infektionsförsvaret mot slemhinnepatogener. I andra projekt studeras hur immunglobuliner och andra komponenter i immunsystemet interagerar med bakterieproteiner. Vidare studeras komplementsystemets genetik och funktion i relation till autoimmunitet och infektionsförsvar. Verksamheten inom området glykobiologi rör isolering och karakterisering av glykokonjugat och kolhydrat-bindande proteiner (lektiner). Vidare studeras hur den ofta förekommande interaktionen mellan protein och kolhydrat påverkar värd-patogen interaktion, inflammation och cancer.

Senaste forskningsoutput

Tran Thi Hien, Ines Ambite, Daniel Butler, Murphy Lam Yim Wan, Tran, T. H., Höglund, U., Babjuk, M. & Catharina Svanborg, 2020 apr 22, I : International Journal of Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Dezfouli, M., Bergström, S., Skattum, L., Abolhassani, H., Neiman, M., Torabi-Rahvar, M., Franco Jarava, C., Martin-Nalda, A., Ferrer Balaguer, J. M., Slade, C. A., Roos, A., Fernandez Pereira, L. M., López-Trascasa, M., Gonzalez-Granado, L. I., Allende-Martinez, L. M., Mizuno, Y., Yoshida, Y., Friman, V., Lundgren, Å., Aghamohammadi, A. & 9 andra, Rezaei, N., Hernández-Gonzalez, M., von Döbeln, U., Lennart Truedsson, Hara, T., Nonoyama, S., Schwenk, J. M., Nilsson, P. & Hammarström, L., 2020 mar 17, I : Frontiers in Immunology. 11, 455.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (654)