Avdelningen för arbets- och miljömedicin

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Arbets- & miljömedicin

Forskning

Kunskapen från vår forskning används för att identifiera hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön och syftar till att eliminera dessa risker och förebygga ohälsa. Fokus ligger på följande forskningsområden:
  1. Arbetsliv och hälsa
  2. Miljö och mental hälsa
  3. Miljö och hälsoeffekter tidigt i livet
  4. Luft, gröna miljöer, klimat och hälsa
  5. Global miljömedicin
  6. Nya livsstilsfaktorer och hälsorisker
I vår forskning utnyttjas framgångsrikt kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens med såväl fältmässighet som användandet av register och biobanker.

Senaste forskningsoutput

Skröder, H., Pettersson, H., Norlén, F., Gustavsson, P., L. Rylander, M. Albin & Selander, J., 2021, I : Science of the Total Environment. 751, 141476.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eliasson, K., Palm, P., Catarina Nordander, Dahlgren, G., Lewis, C., Hellman, T., Svartengren, M. & Nyman, T., 2020 sep 1, I : International Journal of Environmental Research and Public Health. 17, 17, s. 1-13 13 s., 6400.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gabriella Nilsson, Lisa Ekstam, Anna Axmon & Andersson, J., 2020 sep, (Submitted) I : Journal of Aging & Social Policy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1912)