Avdelningen för arbets- och miljömedicin

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Arbets- & miljömedicin

Forskning

Kunskapen från vår forskning används för att identifiera hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön och syftar till att eliminera dessa risker och förebygga ohälsa. I vår forskning utnyttjas framgångsrikt kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens med såväl fältmässighet som användandet av register och biobanker. Särskilt intresse ägnas lung- och luftvägssjukdomar, neurologiska besvär, genetiska förändringar, reproduktion, belastningssjukdomar, vibrationsskador samt samband mellan mental belastning/balans i arbete och övriga livet. Vi studerar bl a partiklar, hållbar stadsplanering, klimatförändringar, tungmetaller, hormonstörande miljögifter samt plastkemikalier. Vi mäter ett stort antal biomarkörer för exponering, effekter och genetisk känslighet. För att kvantifiera ergonomisk och mental belastning har metoder utvecklats.

Senaste forskningsoutput

Bertil Johansson, Fredrik Mertens, Schyman, T., Jonas Björk, Nils Mandahl & Felix Mitelman, 2019 sep, I : Genes Chromosomes and Cancer. 58, 9, s. 607-611 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anton Nilsson, Bonander, C., Strömberg, U. & Jonas Björk, 2019 aug 16, I : European Journal of Epidemiology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mehdi Osooli, Donfield, S. M., Katarina Steen Carlsson, Baghaei, F., Holmström, M., Erik Berntorp & Jan Astermark, 2019 aug 14, I : Haemophilia.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1772)