Avdelningen för arbets- och miljömedicin

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Arbets- & miljömedicin

Forskning

Kunskapen från vår forskning används för att identifiera hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön och syftar till att eliminera dessa risker och förebygga ohälsa. Fokus ligger på följande forskningsområden:
  1. Arbetsliv och hälsa
  2. Miljö och mental hälsa
  3. Miljö och hälsoeffekter tidigt i livet
  4. Luft, gröna miljöer, klimat och hälsa
  5. Global miljömedicin
  6. Nya livsstilsfaktorer och hälsorisker
I vår forskning utnyttjas framgångsrikt kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens med såväl fältmässighet som användandet av register och biobanker.

Senaste forskningsoutput

Christoph Schiefer, Vera Schellewald, Stefan Heßling, Ingo Hermanns-Truxius, Kévin Desbrosses, Marjolein Douwes, Francesco Draicchio, Henrik Enquist, Mikael Forsman, Nidhi Gupta, Andreas Holtermann, Reinier Konemann, Norbert Lechner, Peter Loewis, Satu Mänttäri, Svend Erik Mathiassen, Andrew Pinder, Peter Schams, Marianne Schust, Michaela Strebl & 3 andra, Kaj Bo Veiersted, Britta Weber & Rolf Ellegast, 2022, Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2021: Methods and Approaches. Black, N. L., Neumann, W. P. & Noy, I. (red.). Springer Science and Business Media B.V., s. 175-182 8 s. (Lecture Notes in Networks and Systems; vol. 223 LNNS).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Qing Shen, Maria E.C. Schelin, Fang Fang & Anna Jöud, 2021 dec 1, I: BMC Cancer. 21, 1, 759.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2058)