Avdelningen för Konstruktionsteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Vid avdelningen bedrivs forskning inom följande huvudområden: Konstruktioners säkerhet och tillförlitlighet. Träkonstruktioner, speciellt inverkan av miljöbetingade påverkningar. Betongkonstruktioner, speciellt avseende tillförlitlighet samt spricktillväxt. Datorstöd och informationsteknologi i projektering och byggande.

Senaste forskningsoutput

Oskar Larsson Ivanov, Ivar Björnsson, Leander, J. & Honfi, D., 2020 aug, Bygg & teknik, 112, 4, s. 48-50.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Erik Gottsäter, Oskar Larsson Ivanov & Plos, M., 2020 aug, Bygg & teknik, 112, 4, s. 12-17.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

S.k. Shahreza, M. Molnár, J. Niklewski, I. Björnsson & Gustavsson, T., 2020 jul 3, Brick and Block Masonry - From Historical to Sustainable Masonry: Proceedings of the 17th International Brick/Block Masonry Conference (17thIB2MaC 2020), July 5-8, 2020, Kraków, Poland. Kubica, J., Kwiecień, A. & Bednarz, Ł. (red.). CRC Press/Balkema, s. 617-623

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (388)