Avdelningen för Konstruktionsteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Vid avdelningen bedrivs forskning inom följande huvudområden: Konstruktioners säkerhet och tillförlitlighet. Träkonstruktioner, speciellt inverkan av miljöbetingade påverkningar. Betongkonstruktioner, speciellt avseende tillförlitlighet samt spricktillväxt. Datorstöd och informationsteknologi i projektering och byggande.

Senaste forskningsoutput

Oskar Larsson Ivanov & Erik Gottsäter, 2019 apr 15, Lund: Lunds tekniska högskola, Avdelningen för konstruktionsteknik. 32 s. (TVBK; nr. 3071)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Honfi, D., 2019 feb 26, I : Wood Material Science and Engineering.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (370)