Avdelningen för Konstruktionsteknik

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Bärande utomhusträ

  Erik Serrano, Karin Forsman & Henrik Danielsson

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2017/09/012020/11/30

  Projekt: Forskning

 2. Climate Change Impact on Building and Infrastructure Design in the Nordic Region

  Oskar Larsson Ivanov & Erik Kjellström

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/07/012020/06/30

  Projekt: Forskning

 3. BIM för koordinering av riskmedvetet, miljöriktigt och digitaliserat byggande

  Miklos Molnar, Lars Stehn, Ivar Björnsson & Anders Ekholm

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2016/12/202018/12/31

  Projekt: Forskning

 4. proLCA: Implementation of probabilistic methods to assess environmental impact of infrastructures

  Oskar Larsson Ivanov, Daniel Honfi & Håkan Stripple

  Swedish Transport Administration

  2015/08/012017/09/30

  Projekt: Forskning