Avdelningen för translationell cancerforskning

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Beskrivning

Translationell cancerforskning bildades 2013 som en del av Lunds universitets cancercenter (LUCC) på Medicon Village. TCR består av nio grupper som arbetar med olika frågeställningar och tumörtyper, men med ett gemensamt mål att utveckla nya behandlingsmetoder. Frågeställningarna bearbetas multidisciplinärt med hjälp av cellbiologi, bioinformatik, musmodeller, humana vävnadsarrayer och avancerade bildsystem för att utveckla nya diagnostiska och terapeutiska metoder som tar hänsyn till samspelet mellan de olika celltyper som en tumör är uppbyggd av, och de skillnader som finns i behandlingssvar mellan olika patienter.

Senaste forskningsoutput

Sarah Schoch, Vasily Sen, Walburgis Brenner, Andrea Hartwig & Beate Köberle, 2021 aug, I: Biomedicines. 9, 8, 1033.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sonia Simón Serrano, Michele Tavecchio, Alvar Grönberg, Wondossen Sime, Mohamed Jemaà, Steven Moss, Matthew Alan Gregory, Philippe Gallay, Eskil Elmér, Magnus Joakim Hansson & Ramin Massoumi, 2021 jun 18, I: Cancers. 13, 12, 3041.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (410)