Utbildningsvetenskap

Organisation: avdelning

Beskrivning

Välkommen till Institutionen för Utbildningsvetenskap. Har du frågor angående vår utbildning; kontakta gärna studievagledning@uvet.lu.se.

Senaste forskningsoutput

Roger Johansson & Ulrika Westrup, 2019 jun 24, Tjänstelogik i välfärden. En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Danielsson, P., Johansson, R. & Westrup, U. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 153-160

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Johan Lind, 2019 maj 17, Lund: Lund University (Media-Tryck). 104 s.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Visa alla (685)