Energihushållning

Organisation: avdelning

Forskning

I energihushållning pågår verksamhet inom i huvudsak tre områden; värmedistribution, effekthushållning och gasteknik. Metoder att tekniskt och ekonomiskt effektivisera värmedistributionssystem studeras liksom egenskaper hos nya kulvertsystem och allmänt värmedistributionssystems termohydrauliska funktion. Forskning med inriktning mot effekthushållning inriktas på analys av eleffektanvändningen i bostäder och lokaler. Gasteknikforskningen koncentreras till prestandamodeller för skilda gaspanneapplikationer och till lågemissionsteknik med pulsbrännare baserade på gas eller andra bränslen.

Senaste forskningsoutput

Brange, L., Kerstin Sernhed & Marcus Thern, 2019 mar 26, I : International Journal of Sustainable Energy Planning and Management. 20, 2019, s. 37-50 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lennermo, G., Lauenburg, P. & Werner, S., 2019, I : Solar Energy. 179, s. 307-315 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sara Månsson, Per-Olof Johansson Kallioniemi, Marcus Thern, Van Oevelen, T. & Kerstin Sernhed, 2019, I : Energy. 180, s. 163-174 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (64)