Energihushållning

Organisation: avdelning

Forskning

I energihushållning pågår verksamhet inom i huvudsak tre områden; värmedistribution, effekthushållning och gasteknik. Metoder att tekniskt och ekonomiskt effektivisera värmedistributionssystem studeras liksom egenskaper hos nya kulvertsystem och allmänt värmedistributionssystems termohydrauliska funktion. Forskning med inriktning mot effekthushållning inriktas på analys av eleffektanvändningen i bostäder och lokaler. Gasteknikforskningen koncentreras till prestandamodeller för skilda gaspanneapplikationer och till lågemissionsteknik med pulsbrännare baserade på gas eller andra bränslen.

Senaste forskningsoutput

Sara Månsson, Marcus Thern, Per-Olof Johansson Kallioniemi & Kerstin Sernhed, 2021, I: Energies. 14, 11, 3169.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sara Månsson, Ida Lundholm Benzi, Marcus Thern, Robbe Salenbien, Kerstin Sernhed & Per-Olof Johansson Kallioniemi, 2021, I: Smart Energy. 2, 100020.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sara Månsson, 2021, Energy Sciences, Lund University. 99 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (67)