Energihushållning

Organisation: avdelning

Forskning

I energihushållning pågår verksamhet inom i huvudsak tre områden; värmedistribution, effekthushållning och gasteknik. Metoder att tekniskt och ekonomiskt effektivisera värmedistributionssystem studeras liksom egenskaper hos nya kulvertsystem och allmänt värmedistributionssystems termohydrauliska funktion. Forskning med inriktning mot effekthushållning inriktas på analys av eleffektanvändningen i bostäder och lokaler. Gasteknikforskningen koncentreras till prestandamodeller för skilda gaspanneapplikationer och till lågemissionsteknik med pulsbrännare baserade på gas eller andra bränslen.

Senaste forskningsoutput

Lennermo, G., Lauenburg, P. & Werner, S., 2019, I : Solar Energy. 179, s. 307-315 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sara Månsson, Davidsson, K., Lauenburg, P. & Marcus Thern, 2018 dec 29, I : Energies. 12, 113, 18 s., 113.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sara Gunnarsson, Peter Larsson, Sara Månsson, Erik Mårtensson & Jonathan Sönnerup, 2018 sep, Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2017. Lund: AHU, Lunds universitet, s. 63-70 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (51)