Teknisk akustik

Organisation: avdelning

Forskning

Rumsakustik: Jämförelser mellan deterministiska och statiska modeller. Utveckling av mätmetodik. Strukturakustik: Strukturdynamik vid audiofrekvenser. Utveckling av käll- och transmissionsbeskrivningar för strukturer i byggnader, farkoster och maskiner. Byggnadsakustik: Ljudisolering hos lätta väggar och bjälklag.

Senaste forskningsoutput

Andrew Peplow, Justin Thomas & Aamna AlShehhi, 2021 feb 23, I: International Journal of Environmental Research and Public Health. 18, 4, 2198.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hanna Autio, Mathias Barbagallo, Carolina Ask, Delphine Bard, Eva Lindqvist Sandgren & Karin Strinnholm Lagergren, 2021, I: Applied Sciences (Switzerland). 11, 4, 1586.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Emma Arvidsson, Delphine Bard Hagberg, Erling Nilsson & Ola Karlsson, 2020, Proceedings of 2020 International Congress on Noise Control Engineering, INTER-NOISE 2020. Jeon, J. Y. (red.). Korean Society of Noise and Vibration Engineering, (Proceedings of 2020 International Congress on Noise Control Engineering, INTER-NOISE 2020).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (151)