Teknisk geologi

Organisation: avdelning

Forskning

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen.

Senaste forskningsoutput

Per-Ivar Olsson, Fiandaca, G., Maurya, P. K., Torleif Dahlin & Auken, E., 2019 maj 23, I : Geophysical Journal International. 218, 3, s. 1739-1747 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tina Martin, Weigand, M. & Flores Orozco, A., 2019 mar 6, DGG Kolloquium 2019: Induzierte Polarisation. Braunschweig: DGG - German Geophysical Society, s. 59-71 13 s. (DGG Kolloquium).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (300)