Teknisk geologi

Organisation: avdelning

Forskning

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen.

Senaste forskningsoutput

Tina Martin, Konstantin Titov, Andrey Tarasov & Andreas Weller, 2021 feb 19, I: Geophysical Journal International. 225, s. 1982-2000 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Simon Rejkjär, Cécile Finco, Cyril Schamper, Fayçal Rejiba, Alain Tabbagh, Jesper König & Torleif Dahlin, 2021, I: Near Surface Geophysics. 19, 1, s. 27-41

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Heiko Woith, Kyriaki Daskalopoulou, Martin Zimmer, Tomáš Fischer, Josef Vlček, Jakub Trubač, Jan Erik Rosberg, Tomáš Vylita & Torsten Dahm, 2020 okt 21, I: Frontiers in Earth Science. 8, 585733.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (330)