Teknisk geologi

Organisation: avdelning

Forskning

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen.

Senaste forskningsoutput

Tina Martin, Weigand, M. & Flores Orozco, A., 2019 mar 6, DGG Kolloquium 2019: Induzierte Polarisation. Braunschweig: DGG - German Geophysical Society, s. 59-71 13 s. (DGG Kolloquium).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sara Johansson, 2019 mar 5, Department of Biomedical Engineering, Lund university. 156 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (299)