Teknisk geologi

Organisation: avdelning

Forskning

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen.

Senaste forskningsoutput

Tina Martin & Schwalenberg, K., 2020 feb 6, I : The Leading Edge. 39, 2, s. 145 146 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kessouri, P., Furman, A., Huisman, J. A., Tina Martin, Mellage, A., Ntarlagiannis, D., Bücker, M., Ehosioke, S., Fernandez, P., Flores Orozco, A., Kemna, A., Nguyen, F., Pilawski, T., Saneiyan, S., Schmutz, M., Schwartz, N., Weigand, M., Wu, Y., Zhang, C. & Placencia-Gómez, E., 2019 dec 5, I : Near Surface Geophysics. 17, 6, s. 595-621

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (308)