Teknisk geologi

Organisation: avdelning

Forskning

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen.

Senaste forskningsoutput

Sara Johansson, 2019 mar 5, Department of Biomedical Engineering, Lund university. 156 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sara Johansson, Matteo Rossi, Stephen Hall, Charlotte J. Sparrenbom, Hagerberg, D., Erika Tudisco, Rosqvist, H. & Torleif Dahlin, 2019 feb 13, (Accepted/In press) I : Geophysics.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (277)