Teknisk logistik

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning avser teknisk logistik med ett brett tillämpningsområde. Fokusering sker på materialflöden och hur dessa ska hanteras och styras från totalekonomisk synpunkt samt på informationsflöden i anslutning härtill. Såväl metoder/modeller som utrustning/faciliteter behandlas. Bland aktuella forskningsområden kan nämnas materialflödesproblem i industri-, handels- och transportföretag, risker i försörjningskedjor, prestationsmätning, processbaserad verksamhetsutveckling, simulering/expertsystem, JIT-styrd materialförsörjning, mätning av service och kvalitet i orderprocessen, integration, transport av farligt gods och farligt avfall, samband logistik och miljö, flödesorienterat byggande, inköp inkl e-handel.

Senaste forskningsoutput

Dag Naslund & Steven Wlliamson, 2020 maj 9, I : International Journal of Quality and Service Sciences. 12, 2, s. 187-200 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abbas Batwa & Andreas Norrman, 2020, I : Operations and Supply Chain Management. 13, 3, s. 294-306 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (306)