Teknisk logistik

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning avser teknisk logistik med ett brett tillämpningsområde. Fokusering sker på materialflöden och hur dessa ska hanteras och styras från totalekonomisk synpunkt samt på informationsflöden i anslutning härtill. Såväl metoder/modeller som utrustning/faciliteter behandlas. Bland aktuella forskningsområden kan nämnas materialflödesproblem i industri-, handels- och transportföretag, risker i försörjningskedjor, prestationsmätning, processbaserad verksamhetsutveckling, simulering/expertsystem, JIT-styrd materialförsörjning, mätning av service och kvalitet i orderprocessen, integration, transport av farligt gods och farligt avfall, samband logistik och miljö, flödesorienterat byggande, inköp inkl e-handel.

Senaste forskningsoutput

Steinhardt, D., Manley, K., Louise Bildsten & Widen, K., 2019 apr 22, I : Construction Management and Economics.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (301)