Miljö- och energisystem

Organisation: avdelning

Forskning

Systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Studierna fokuseras på (i) effektiv användning och omvandling av energi där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras, (ii) miljöeffekter vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser, (iii) analys av faktorer som befrämjar eller motverkar förändring av energisystemen, samt (iv) analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av energisystemens problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling. Särskild vikt läggs vid identifiering och analys av långsiktiga utvecklingsalternativ utifrån såväl ett nationellt som ett globalt perspektiv. Forskningen innefattar bl.a. policyanalys och kvalificerad teknikvärdering (technology assessment) med analyser av tekniska, ekonomiska och institutionella sammanhang.

Senaste forskningsoutput

Bengt Johansson, Fredric Bauer & Lars J Nilsson, 2020 jul 3, Lund: Environmental and Energy Systems Studies, Lund university. 26 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Max Åhman, Marlene Arens & Valentin Vogl, 2020 jul 3, 117 uppl., Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet, s. 1-26, 26 s. (IMES; nr. 117).

Forskningsoutput: Working paper

Lars J Nilsson, Max Åhman, Fredric Bauer, Karin Ericsson, Bengt Johansson, Mariësse van Sluisveld, Valentin Vogl, Fredrik N G Andersson, Bataille, C., de la Rue du can, S., Teis Hansen, Stefan Lechtenböhmer & Schiro, D., 2020 jul 1, (Accepted/In press) ECEEE 2020 Industrial Summer Study Proceedings. 10 s. 6-082-20

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (657)