Miljövetenskap

Organisation: avdelning

  1. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Naturvetenskap
    • Geologi
    • Multidisciplinär geovetenskap