Ergonomi och aerosolteknologi

Organisation: avdelning

Forskning

EAT bedriver forskning inom fem områden: [BR][I]Aerosolteknologi [/I]omfattar studier av grundläggande egenskaper hos aerosoler, mätteknik, hälsorisker i olika miljöer, renrumsteknologi och produktionshygien, miljöteknik samt läkemedelstillämpningar[BR][I]Människa, teknik, organisation och riskhantering [/I]studerar metoder att identifiera och åtgärda systemsvagheter i organisation och teknik, utformning av säkra system, säkerhetskultur och säkerhetsledning[BR][I]Människa-tekniksystem[/I] beaktar i sin forskning såväl människans fysiska som kognitiva förmåga. Forskargruppen arbetar med utformning av interaktiva system och med datorsimuleringar och Virtual Reality[BR][I]Organisationsdesign och förändringsledarskap[/I] bedriver forskning om förändringsprocesser i arbetslivet, förändringsledarskap, visualisering av processer, lärande och strategisk affärsutveckling[BR][I]Termisk miljö [/I]innefattar forskning om effekter av den termiska miljön på människans hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande och utveckling

Senaste forskningsoutput

Mukunthan, S., Vleugels, J., Huysmans, T., Kuklane, K., Mayor, T. S. & De Bruyne, G., 2019 sep 1, I : Applied Sciences (Switzerland). 9, 18, 3672.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gudbjörg Erlingsdottir, Johanna Persson, Gerd Johansson, Roger Larsson & Christofer Rydenfält, 2019 aug 1, Context Sensitive Health Informatics: Sustainability in Dynamic Ecosystems. Marcilly, R., Kuziemsky, C. E., Nohr, C. & Pelayo, S. (red.). IOS Press, s. 42-47 6 s. (Studies in Health Technology and Informatics; vol. 265).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (1738)