Ergonomi och aerosolteknologi

Organisation: avdelning

Forskning

EAT bedriver forskning inom fem områden: [BR][I]Aerosolteknologi [/I]omfattar studier av grundläggande egenskaper hos aerosoler, mätteknik, hälsorisker i olika miljöer, renrumsteknologi och produktionshygien, miljöteknik samt läkemedelstillämpningar[BR][I]Människa, teknik, organisation och riskhantering [/I]studerar metoder att identifiera och åtgärda systemsvagheter i organisation och teknik, utformning av säkra system, säkerhetskultur och säkerhetsledning[BR][I]Människa-tekniksystem[/I] beaktar i sin forskning såväl människans fysiska som kognitiva förmåga. Forskargruppen arbetar med utformning av interaktiva system och med datorsimuleringar och Virtual Reality[BR][I]Organisationsdesign och förändringsledarskap[/I] bedriver forskning om förändringsprocesser i arbetslivet, förändringsledarskap, visualisering av processer, lärande och strategisk affärsutveckling[BR][I]Termisk miljö [/I]innefattar forskning om effekter av den termiska miljön på människans hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande och utveckling

Senaste forskningsoutput

Heiden, M., Zetterberg, C., Hillevi Hemphälä, Nylen, P. & Lindberg, P., 2019 maj 15, I : International Journal of Industrial Ergonomics. 72, s. 180-187

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Adam Kristensson, Prosper, W., Jan Pallon, Feuk, E., Alikioti, D. & Patrik Nilsson, 2019 maj 14, Department of Physics, Lund University. 46 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (1722)