Ergonomi och aerosolteknologi

Organisation: avdelning

Forskning

EAT bedriver forskning inom fem områden: [BR][I]Aerosolteknologi [/I]omfattar studier av grundläggande egenskaper hos aerosoler, mätteknik, hälsorisker i olika miljöer, renrumsteknologi och produktionshygien, miljöteknik samt läkemedelstillämpningar[BR][I]Människa, teknik, organisation och riskhantering [/I]studerar metoder att identifiera och åtgärda systemsvagheter i organisation och teknik, utformning av säkra system, säkerhetskultur och säkerhetsledning[BR][I]Människa-tekniksystem[/I] beaktar i sin forskning såväl människans fysiska som kognitiva förmåga. Forskargruppen arbetar med utformning av interaktiva system och med datorsimuleringar och Virtual Reality[BR][I]Organisationsdesign och förändringsledarskap[/I] bedriver forskning om förändringsprocesser i arbetslivet, förändringsledarskap, visualisering av processer, lärande och strategisk affärsutveckling[BR][I]Termisk miljö [/I]innefattar forskning om effekter av den termiska miljön på människans hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande och utveckling

Senaste forskningsoutput

Louise Gren, Vilhelm B. Malmborg, Jacobsen, N. R., Shukla, P. C., Bendtsen, K. M., Axel C. Eriksson, Essig, Y. J., Annette M. Krais, Loeschner, K., Shamun, S., Bo Strandberg, Martin Tunér, Vogel, U. & Joakim Pagels, 2020 jun 1, I : Atmosphere. 11, 6, 641.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Morawska, L., Tang, J. W., Bahnfleth, W., Bluyssen, P. M., Boerstra, A., Buonanno, G., Cao, J., Dancer, S., Floto, A., Franchimon, F., Haworth, C., Hogeling, J., Isaxon, C., Jimenez, J. L., Kurnitski, J., Li, Y., Loomans, M., Marks, G., Marr, L. C., Mazzarella, L. & 16 andra, Melikov, A. K., Miller, S., Milton, D. K., Nazaroff, W., Nielsen, P. V., Noakes, C., Peccia, J., Querol, X., Sekhar, C., Seppänen, O., Tanabe, S-I., Tellier, R., Tham, K. W., Wargocki, P., Aneta Wierzbicka & Yao, M., 2020 maj 27, I : Environment International. 142, s. 105832

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1785)