Ergonomi och aerosolteknologi

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 3D memories

  Susanne Frennert, Britt Östlund, Olaf Diegel & Axel Nordin

  Projekt: Forskning

 2. Förstärkt cancerrehabilitering

  Ulrika Sandén, Fredrik Nilsson, Charlotte Magnusson, Johanna Persson, Lars Harrysson, Hans Thulesius & Maria Hagglund

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  Projekt: Forskning

 3. Minskad luftburen smittspridning vid arbetsplatser inom vården

  Jakob Löndahl

  AFA Försäkring

  2018/11/012021/10/31

  Projekt: Forskning

 4. Ageing of soot particles

  Erik Swietlicki, Adam Kristensson, Erik Ahlberg, Axel Eriksson, Stina Ausmeel, Panu Karjalainen, Thomas Bjerring Kristensen & Mårten Spanne

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 5. COLOSSAL

  Adam Kristensson & Axel Eriksson

  2018/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Do nanoparticles provide a new opportunity for diagnosis of COPD?

  Jakob Löndahl

  Hjärt-Lungfonden

  2018/01/012020/12/31

  Projekt: Övrigt

 7. Noll Vibrationsskador steg 3

  Hans Lindell, Eva Troell, Åsa Ek & Karin Fisk

  2018/01/012020/06/30

  Projekt: Forskning

 8. Rädda den avrinningsområde ! Ett multiplayer-spel om vattenbrist.

  Joshka Wessels & Mattias Wallergård

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/01/012020/05/31

  Projekt: Övrigt

 9. Tidig upptäckt av KOL hos exponerade yrkesgrupper

  Jakob Löndahl

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2018/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Vilken effekt har fuktighet på luftburen smittspridning?

  Jakob Löndahl

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 11. ClimApp: Translating climate service into personalized adaptation strategies to cope with thermal climate stress

  Chuansi Gao, Lars Nybo, Jørn Toftum, Hein Daanen, Kalev Kuklane, Johanna Alkan Olsson, Stephen Garland, Koen Levels & Moniek Zuurbier

  European Commission - Horizon 2020

  2017/09/012020/08/31

  Projekt: Forskning

 12. Forest-atmosphere exchanges and climate feedbacks

  Erik Swietlicki, Adam Kristensson, Stina Ausmeel, Axel Eriksson, Erik Ahlberg, Jacob Klenø Nøjgaard, Thomas Holst & Marcin Jackowicz-Korczynski

  Magnus Bergvalls Stiftelse, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Stiftelsen Stina Werners Fond, Swedish Research Council

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 13. RLM: Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig

  Eva Leth, Åsa Ek, Karin Lundgren Kownacki & Hajnalka Bodnar

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Uppdragsforskning

 14. Gravida kvinnor och smutsig luft

  Stefan Hansson & Christina Isaxon

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2017/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 15. Body mapping sportswear, thermophysiology and thermal comfort

  Chuansi Gao, Li-Yen Lin, Amitava Halder & Kalev Kuklane

  2016/03/012016/12/31

  Projekt: Uppdragsforskning

 16. Contribution to particle exposure due to ship emissions

  Adam Kristensson, Kirsten Inga Kling, Moa Sporre, Stina Ausmeel, Axel Eriksson, Erik Ahlberg & Mårten Spanne

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Crafoordska stiftelsen, Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2016/01/012020/05/31

  Projekt: Forskning

 17. Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet

  Åsa Ek & Gunilla Olofsdotter

  2016/01/012017/01/01

  Projekt: Uppdragsforskning

 18. Norms and Values in Design

  Gudbjörg Erlingsdottir, Despina Christoforidou, Anders Warell & Claus-Christian Eckhardt

  2015/01/012020/04/30

  Projekt: Avhandling

Föregående 1 2 Nästa