Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Introduction to the Symposium on COVID-19, Global Mobility and International Law

  E. Tendayi Achiume, Thomas Gammeltoft-Hansen & Thomas Spijkerboer, 2020, I: AJIL Unbound. 114, s. 312-316 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Den dokumentvillkorade garantin

  Johan Adestam, 2014, Karnov Group. 566 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 3. Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877

  Johan Adestam, 2015, I: Ny Juridik. s. 7 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. En granskning av distinktionen mellan personliga uppdrag och företagsuppdrag

  Johan Adestam, 2017, Modern affärsrätt : en antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & Flodgren, B. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer, s. 51-69

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Labour law and industrial relations. Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2009, Kluwer. (International encyclopaedia of labour law and industrial relations)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 6. Labour law in Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2015, Kluwer. 274 s. (International encyclopaedia for labour law and industrial relations)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 7. Avtalsrätt I

  Axel Adlercreutz, Lars Gorton & Eva Lindell-Frantz, 2016, 14 uppl. 416 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Finansieringsformers rättsliga reglering

  Axel Adlercreutz & Patrik Lindskoug, 2020 aug 10, 6 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 254 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. Nätverk - en förutsättning för pedagogisk utveckling?

  Lina Ahlgren, Åsa Forsberg, Britt-Marie Holm, Anja Hoppe, Annika Nilsson & Anna Wiberg, 2020 apr 15, I: Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. 12, 1, s. 41-49 45/noril.v12i1.2942 .

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. "and In Community with Others..."

  Emma Ahlm, 2020, Freedom of Religion : An Ambiguous Right in the Contemporary European Legal Order. Enkvist, V. & Bernitz, H. (red.). Hart Publishing Ltd

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 11. Patientklagomål och ersättning

  Sofia Åkerman, 2020, Medicinsk rätt. Zillén, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (red.). Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 261-276 16 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet.

  Stefan Aldén, 1998, Department of Law, Lund University. 316 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 13. The Politics of Recognition: The Question about the Final Status of Kosovo

  Jessica Almqvist, 2013 maj, Statehood, Self-determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law. French, D. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 165-186 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Amnistía en la crucijada: Amnesty at the crossroads

  Jessica Almqvist, 2019 feb 20, El Pais.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 15. COVID-19 and human rights: Conjuring up a defence of the right to science

  Jessica Almqvist, 2020 nov 11, Expert Comments of the Elcano Royal Institute, 38/2020.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Towards a rule of law-based global strategy for countering international terrorism in areas of limited statehood.

  Jessica Almqvist, 2021 jan 30, Rule of Law and Areas of Limited Statehood. Wouters, J. & Hamid, L. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 206-232 27 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. A human rights approach to risk. The case of clinical human germline editing

  Jessica Almqvist, 2021 jan 30, (Accepted/In press) I: Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Rekindling the Agenda on Women, Peace and Security: can the EU lead by example?

  Jessica Almqvist, 2021 mar 23, Analysis of the Elcano Royal Institute, 2021, 36, s. 1 10 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Restoring the rule of law within the EU. In judges we trust

  Jessica Almqvist, 2021 mar 22, 1 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 20. Det handlar om att lära av historien. Ansvaret ligger inte hos polisen

  Niklas Altermark, Guy Baeten, Martin Eriksson, Mattias Gardell, Erik Hansson, Monica Johansson, Mirjam Katzin, Carina Listerborn, Irene Molina & Maria Persdotter, 2015 okt 6, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 21. Virtus est satis hoc uno testificata libro: Festgabe für Manfred Herling

  Dirk Alvermann (red.), Nils Jörn (red.) & Kjell Å Modéer (red.), 2003, LIT Verlag. 352 s. (Geschichte; 49)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 22. Integration och utveckling i Öresundsregionen. Möjligheter och utmaningar. En utredning gjord av Lunds universitet på uppdrag av Utrikesdepartementet

  Mats Alvesson, Magnus Brokelind, Boel Flodgren, Magnus Jerneck, Anders Linde-Laursen, Birgitta Nyström, Lars Söderström & Lotta Westerhäll, 1999, Lund University.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Omvärld, närvärld, invärld: Kompetensplan för Lunds universitets bibliotek 2018-20

  Anna Alwerud, Madeleine Bergquist, Jon Eriksen, Kristina Holmin Verdozzi, Ann-Catrin Johansson, Nicolette Karst, Katrin Nylén, Maria Ohlsson & Kristina Nilsson, 2018

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 24. Risk and the regulation of uncertainty in international law.

  Mónika Ambrus (red.), Rosemary Rayfuse & Wouter Werner (red.), 2017, Oxford: Oxford University Press. 278 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 25. Risk in International Law

  Mónika Ambrus, Rosemary Rayfuse & Wouter Werner, 2017, Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law. Ambrus, M., Rayfuse, R. & Werner, W. (red.). Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Mental health and international crimes

  Henrik Anckarsäter, Tova Bennet, Thomas Nilsson & Susanna Radovic, 2014, Criminological approaches to international criminal law. Bantekas, I. & Mylonaki, E. (red.). Cambridge University Press, s. 263-286

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Social barnavård - några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv

  Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Titti Mattsson, Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2011, Lund University. 63 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2011:6)(Research Reports in Social Work; vol. 2011, nr. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa Kristiansson: minnen och hågkomster

  Bengt Andersson (red.) & Kjell Å Modéer (red.), 2002, Örkelljunga hembygdsfören. 169 s. (Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsföreningen; 34)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 29. Handel med människor - individer, strukturer och diskurser i straffrättslig belysning

  Ulrika Andersson, 2006, Väkivalta : seuraamukset ja haavoittuvuus = Violence : sanctions and vulnerability ; Terttu Utriaisen juhlakirja. Lohiniva-Kerkelä, M. (red.). Talentum, s. 1-16

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Våld mot kvinnor och straffrätt

  Ulrika Andersson, 2011, På vei: kjønn og rett i Norden. Svensson, E-M. (red.). Makadam förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Sex och straff

  Ulrika Andersson, 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Andersson, U., Örnemark Hansen, H. & Wong, C. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 24-32

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp

  Ulrika Andersson, 2004, Bokbox förlag. 290 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 33. Människohandel och straffrätt. Individers utsatthet i relation till strukturer och diskurser

  Ulrika Andersson, 2010, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils. Glimt af nordisk straffrätt och straffeprosessrett. Elholm, T., Greve, V., Asp, P., Bragadottir, R., Frände, D. & Strandbakken, A. (red.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 11-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Offrets rättsskydd eller förövarens rättssäkerhet - en nödvändig motsättning?

  Ulrika Andersson, 2003, Strafrecht aus nordischer Perspektive: Festschrift für Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am Max-Planck-Institut. Mohr, T. & Nemitz, J. C. (red.). Shaker Verlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Festskrift till Per Ole Träskman

  Ulrika Andersson (red.), Christoffer Wong (red.) & Helén Örnemark Hansen (red.), 2011, Norstedts Juridik AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 36. En för alla - alla för en? Individualisering och kontextualisering i hovrätternas prövning av ungdomars grupprelaterade gärningar

  Ulrika Andersson, 2013, Argumentation i nordisk straffrätt. Nordlöf, K. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 215-234

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Genus och sån't - något för jurister? Om genusrelaterade kunskaper i juristutbildningen

  Ulrika Andersson, 2010, IX terminer. Malmberg, L-G. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 9-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Det gränslöst feminina. Kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt

  Ulrika Andersson, 2001, Mord, misshandel och sexuella övergrepp: historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lövkrona, I. (red.). Nordic Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Trafficking in human beings - criminal law and human rights

  Ulrika Andersson, 2011, Feminist perspectives on contemporary international law: between resistance and compliance?. Kuovo, S. & Pearson, Z. (red.). Hart Publishing Ltd, s. 177-191

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. The unbounded body of the law of rape: the intrusive criterion of non-consent

  Ulrika Andersson, 2018 dec 20, Responsible selves. Kevät, N., Gunnarsson, Å., Lundström, K. & Niemi-Kiesiläinen, J. (red.). London: Ashgate, s. 331-352 21 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Kommunernas kontakter i utlandet

  Jan A. Andersson & Bengt Lundell, 1991, Föreningen Norden och Svenska kommunförb.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Hur utmanas straffprocessen av samhällsvetenskapliga perspektiv på kön och våld?

  Ulrika Andersson, 2007, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 15-19

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. The unbounded body – an analysis of consent in Swedish rape law

  Ulrika Andersson, 2002, I: Contemporary Issues in Law. 6, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. "När ord står mot ord”

  Ulrika Andersson, 2003 dec 4, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 45. Svensk Straffrättskrönika 1991-2000

  Ulrika Andersson, Sverker Jönsson, Per Ole Träskman, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen, 2001, I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 1, s. 51-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...87 Nästa