Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Introduction to the Symposium on COVID-19, Global Mobility and International Law

  E. Tendayi Achiume, Thomas Gammeltoft-Hansen & Thomas Spijkerboer, 2020, I: AJIL Unbound. 114, s. 312-316 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Den dokumentvillkorade garantin

  Johan Adestam, 2014, Karnov Group. 566 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 3. Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877

  Johan Adestam, 2015, I: Ny Juridik. s. 7 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. En granskning av distinktionen mellan personliga uppdrag och företagsuppdrag

  Johan Adestam, 2017, Modern affärsrätt : en antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & Flodgren, B. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer, s. 51-69

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Labour law and industrial relations. Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2009, Kluwer. (International encyclopaedia of labour law and industrial relations)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 6. Labour law in Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2015, Kluwer. 274 s. (International encyclopaedia for labour law and industrial relations)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 7. Avtalsrätt I

  Axel Adlercreutz, Lars Gorton & Eva Lindell-Frantz, 2016, 14 uppl. 416 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Finansieringsformers rättsliga reglering

  Axel Adlercreutz & Patrik Lindskoug, 2020 aug 10, 6 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 254 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. Nätverk - en förutsättning för pedagogisk utveckling?

  Lina Ahlgren, Åsa Forsberg, Britt-Marie Holm, Anja Hoppe, Annika Nilsson & Anna Wiberg, 2020 apr 15, I: Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. 12, 1, s. 41-49 45/noril.v12i1.2942 .

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. "and In Community with Others..."

  Emma Ahlm, 2020, Freedom of Religion : An Ambiguous Right in the Contemporary European Legal Order. Enkvist, V. & Bernitz, H. (red.). Hart Publishing Ltd

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 11. Patientklagomål och ersättning

  Sofia Åkerman, 2020, Medicinsk rätt. Zillén, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (red.). Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 261-276 16 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet.

  Stefan Aldén, 1998, Department of Law, Lund University. 316 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 13. The Politics of Recognition: The Question about the Final Status of Kosovo

  Jessica Almqvist, 2013 maj, Statehood, Self-determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law. French, D. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 165-186 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Amnistía en la crucijada: Amnesty at the crossroads

  Jessica Almqvist, 2019 feb 20, El Pais.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 15. COVID-19 and human rights: Conjuring up a defence of the right to science

  Jessica Almqvist, 2020 nov 11, Expert Comments of the Elcano Royal Institute, 38/2020.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Towards a rule of law-based global strategy for countering international terrorism in areas of limited statehood.

  Jessica Almqvist, 2021 jan 30, Rule of Law and Areas of Limited Statehood. Wouters, J. & Hamid, L. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 206-232 27 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. A human rights approach to risk. The case of clinical human germline editing

  Jessica Almqvist, 2021 jan 30, (Accepted/In press) I: Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Rekindling the Agenda on Women, Peace and Security: can the EU lead by example?

  Jessica Almqvist, 2021 mar 23, Analysis of the Elcano Royal Institute, 2021, 36, s. 1 10 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Restoring the rule of law within the EU. In judges we trust

  Jessica Almqvist, 2021 mar 22, 1 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 20. Det handlar om att lära av historien. Ansvaret ligger inte hos polisen

  Niklas Altermark, Guy Baeten, Martin Eriksson, Mattias Gardell, Erik Hansson, Monica Johansson, Mirjam Katzin, Carina Listerborn, Irene Molina & Maria Persdotter, 2015 okt 6, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 21. Virtus est satis hoc uno testificata libro: Festgabe für Manfred Herling

  Dirk Alvermann (red.), Nils Jörn (red.) & Kjell Å Modéer (red.), 2003, LIT Verlag. 352 s. (Geschichte; 49)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 22. Integration och utveckling i Öresundsregionen. Möjligheter och utmaningar. En utredning gjord av Lunds universitet på uppdrag av Utrikesdepartementet

  Mats Alvesson, Magnus Brokelind, Boel Flodgren, Magnus Jerneck, Anders Linde-Laursen, Birgitta Nyström, Lars Söderström & Lotta Westerhäll, 1999, Lund University.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Omvärld, närvärld, invärld: Kompetensplan för Lunds universitets bibliotek 2018-20

  Anna Alwerud, Madeleine Bergquist, Jon Eriksen, Kristina Holmin Verdozzi, Ann-Catrin Johansson, Nicolette Karst, Katrin Nylén, Maria Ohlsson & Kristina Nilsson, 2018

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 24. Risk and the regulation of uncertainty in international law.

  Mónika Ambrus (red.), Rosemary Rayfuse & Wouter Werner (red.), 2017, Oxford: Oxford University Press. 278 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 25. Risk in International Law

  Mónika Ambrus, Rosemary Rayfuse & Wouter Werner, 2017, Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law. Ambrus, M., Rayfuse, R. & Werner, W. (red.). Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Mental health and international crimes

  Henrik Anckarsäter, Tova Bennet, Thomas Nilsson & Susanna Radovic, 2014, Criminological approaches to international criminal law. Bantekas, I. & Mylonaki, E. (red.). Cambridge University Press, s. 263-286

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Social barnavård - några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv

  Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Titti Mattsson, Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2011, Lund University. 63 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2011:6)(Research Reports in Social Work; vol. 2011, nr. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa Kristiansson: minnen och hågkomster

  Bengt Andersson (red.) & Kjell Å Modéer (red.), 2002, Örkelljunga hembygdsfören. 169 s. (Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsföreningen; 34)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 29. Handel med människor - individer, strukturer och diskurser i straffrättslig belysning

  Ulrika Andersson, 2006, Väkivalta : seuraamukset ja haavoittuvuus = Violence : sanctions and vulnerability ; Terttu Utriaisen juhlakirja. Lohiniva-Kerkelä, M. (red.). Talentum, s. 1-16

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Våld mot kvinnor och straffrätt

  Ulrika Andersson, 2011, På vei: kjønn og rett i Norden. Svensson, E-M. (red.). Makadam förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Sex och straff

  Ulrika Andersson, 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Andersson, U., Örnemark Hansen, H. & Wong, C. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 24-32

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp

  Ulrika Andersson, 2004, Bokbox förlag. 290 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 33. Människohandel och straffrätt. Individers utsatthet i relation till strukturer och diskurser

  Ulrika Andersson, 2010, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils. Glimt af nordisk straffrätt och straffeprosessrett. Elholm, T., Greve, V., Asp, P., Bragadottir, R., Frände, D. & Strandbakken, A. (red.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 11-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Offrets rättsskydd eller förövarens rättssäkerhet - en nödvändig motsättning?

  Ulrika Andersson, 2003, Strafrecht aus nordischer Perspektive: Festschrift für Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am Max-Planck-Institut. Mohr, T. & Nemitz, J. C. (red.). Shaker Verlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Festskrift till Per Ole Träskman

  Ulrika Andersson (red.), Christoffer Wong (red.) & Helén Örnemark Hansen (red.), 2011, Norstedts Juridik AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 36. En för alla - alla för en? Individualisering och kontextualisering i hovrätternas prövning av ungdomars grupprelaterade gärningar

  Ulrika Andersson, 2013, Argumentation i nordisk straffrätt. Nordlöf, K. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 215-234

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Genus och sån't - något för jurister? Om genusrelaterade kunskaper i juristutbildningen

  Ulrika Andersson, 2010, IX terminer. Malmberg, L-G. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 9-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Det gränslöst feminina. Kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt

  Ulrika Andersson, 2001, Mord, misshandel och sexuella övergrepp: historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lövkrona, I. (red.). Nordic Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Trafficking in human beings - criminal law and human rights

  Ulrika Andersson, 2011, Feminist perspectives on contemporary international law: between resistance and compliance?. Kuovo, S. & Pearson, Z. (red.). Hart Publishing Ltd, s. 177-191

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. The unbounded body of the law of rape: the intrusive criterion of non-consent

  Ulrika Andersson, 2018 dec 20, Responsible selves. Kevät, N., Gunnarsson, Å., Lundström, K. & Niemi-Kiesiläinen, J. (red.). London: Ashgate, s. 331-352 21 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Kommunernas kontakter i utlandet

  Jan A. Andersson & Bengt Lundell, 1991, Föreningen Norden och Svenska kommunförb.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Hur utmanas straffprocessen av samhällsvetenskapliga perspektiv på kön och våld?

  Ulrika Andersson, 2007, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 15-19

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. The unbounded body – an analysis of consent in Swedish rape law

  Ulrika Andersson, 2002, I: Contemporary Issues in Law. 6, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. "När ord står mot ord”

  Ulrika Andersson, 2003 dec 4, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 45. Svensk Straffrättskrönika 1991-2000

  Ulrika Andersson, Sverker Jönsson, Per Ole Träskman, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen, 2001, I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 1, s. 51-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Hur mycket ansvar har gängmedlemmen för brottet?

  Ulrika Andersson & Titti Mattsson, 2011, Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 1, s. 42-45.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 47. Presentation av Nordiskt nätverk för kvinnliga jurister

  Ulrika Andersson & Lotta Wendel, 1998, I: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 21, 81, s. 93-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Vara till salu. Utsatthet vid människohandel - individer, strukturer och diskurser

  Ulrika Andersson, 2009, I: Tidskrift för genusvetenskap. 4, s. 27-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Harmed selves Harming others: A vulnerability approach on the criminal justice system

  Ulrika Andersson, 2016, Privatization, Vulnerability and Social Responsibility: A comparative perspective. Abingdon, Oxon: Routledge, s. 290-300

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Communications of autonomy and vulnerability in criminal proceedings

  Ulrika Andersson, 2016 jun 4, I: International Journal of Law, Language and Discourse. 6.1, s. 37-44 8 s., 4.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. HITS/Transparens Slutrapport

  Magnus Andersson, Henrik Sternberg, Lars-Göran Malmberg & Ann-Sophie Sallander, 2016 apr 19, Gothenburg: Security Arena Lindholmen Science Park.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 52. Sexualbrott – kriminaliserad sexualitet eller sexualiserad kriminalitet?

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2016 sep 1, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016-17, 1, s. 3-18 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Gendering the Legal Subject: Perspectives on the Nordic Field of Law and Gender

  Ulrika Andersson, 2017, Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Rönnmar, M. & Julén Votinius, J. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 33-42 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Harmed selves harming others: Vulnerable subjects in criminal legal proceedings

  Ulrika Andersson, 2017, I: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 2-4, s. 553-561 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. Det kriminaliserade området för sexuellt ofredande - kroppslig och abstrakt integritet

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2018 mar 9, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2017/18, 3, s. 652-661 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. Det vardagligas frånvaro: En analys av rättsliga narrativ i två samtida våldtäktsfall

  Ulrika Andersson, 2018 jun 13, Plats för makt: En vänbok till Monika Edgren. Holgersson, U. & Tolvhed, H. (red.). Stockholm: Makadam förlag, s. 212-226 15 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Vulnerability, agency and the ambivalence of place in narratives of rape in three high-profile Swedish cases

  Ulrika Andersson & Monika Edgren, 2018 aug 23, I: NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 26, 3, s. 197-209

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. Ruth Stjernstedt

  Ulrika Andersson, 2018 mar 8, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 59. The visible vagina: Swedish legal narratives about rape through the lens of gender, place and vulnerability

  Ulrika Andersson, 2019 mar 29, Rape narratives in motion. Andersson, U., Edgren, M., Karlsson, L. & Nilsson, G. (red.). Abingdon: Palgrave Macmillan, s. 101-118 18 s. (Palgrave Studies in Crime, Media and Culture).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. Support to Battered Women in Sweden: Non-profits and Public Authorities Collaborating, Counteracting and Competing

  Ulrika Andersson & Sara Bengtson, 2020, International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention. Niemi, J., Peroni, L. & Stoyanova, V. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. Rape Narratives in Motion

  Ulrika Andersson (red.), Monika Edgren (red.), Lena Karlsson (red.) & Gabriella Nilsson (red.), 2019, Basingstok: Palgrave Macmillan. 265 s. (Palgrave studies in crime, media and culture)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 62. Gendered violence – from an individual, criminal justice, and a structural, societal perspective?

  Ulrika Andersson, 2014 jan 25, (Unpublished). 8 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 63. The common place of rape: Challenging borders of disciplines and continents through research

  Ulrika Andersson, 2019 okt 1, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 64. The body and the deed. Places of rape in Swedish court narratives

  Ulrika Andersson, 2020 dec 5, (Accepted/In press) I: Gender and Women’s Studies.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. Madeleine Leijonhufvud

  Ulrika Andersson, 2021, (Accepted/In press) Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 66. The sustainable use and conservation of biodiversity in ABNJ: What can be achieved using existing international agreements?

  Jeff A. Ardron, Rosemary Rayfuse, Kristina Gjerde & Robin Warner, 2014, I: Marine Policy. 49, s. 98-108

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 67. Embodying law in the garden: An autoethnographical account of an office of law

  Matilda Arvidsson, 2014, I: Australian Feminist Law Journal. 39, s. 21-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 68. The presence of absence : everyday conditions of practicing law

  Matilda Arvidsson, 2007, I: Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 7, s. 3-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 69. Rättens ordning i den tid som återstår

  Matilda Arvidsson, 2006, I: Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 5: Rättshistoria som senmodern rättsvetenskap, s. 19-38

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. Jag sträcker mig in i framtiden

  Matilda Arvidsson (red.) & Elsa Trolle Önnerfors (red.), 2007, I: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 7, s. 1-2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 71. Det Kjell Åkiska: En hyllningsskrift till Kjell Å Modéer inför pensioneringen i maj 2007

  Matilda Arvidsson (red.) & Elsa Trolle Önnerfors (red.), 2007, I: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 6, s. 1-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 72. Indirekt handlingsstyrande kontraktsklausuler. Om ogiltighet och skadestånd.

  Niklas Arvidsson, 2014, I: Nordisk tidsskrift for selskabsret. 3, s. 22-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 73. Högsta domstolen och den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen

  Niklas Arvidsson, 2011, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-12, 1, s. 50-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 74. Entreprenadrättsliga felpåföljder

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, I: Ny Juridik. 4, s. 27-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 75. Editors’ introduction

  Matilda Arvidsson, Leila Brännström & Panu Minkkinen, 2016, The contemporary relevance of Carl Schmitt: law, politics, theology. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkkinen, P. (red.). Routledge, s. 1-16

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 76. Entreprenadrättslig fackmässighet - synpunkter med anledning av Gotlands-domen

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, I: Ny Juridik. 2015, 1, s. 7-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 77. Shari’h from behind the bench: Court culture, judicial culture and a judge-made discourse on Shari’h at a Swedish district court

  Matilda Arvidsson, 2010, Shariʻa as discourse : legal traditions and the encounter with Europe. Nielsen, J. S. & Christoffersen, L. (red.). Ashgate, s. 97-116

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 78. Aktieägaravtalet och dess rättsverkningar

  Niklas Arvidsson, 2010, I: Ny Juridik. 4, s. 42-70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 79. Facing the unknown/defacing the known: Mahr in Swedish courts

  Matilda Arvidsson, 2011, Embedding Mahr in the European Legal System. Mehdi, R. & Nielsen, J. S. (red.). DJØF Forlag, s. 233-262

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 80. Kommentarer med anledning av ett arbete om aktieägaravtal

  Niklas Arvidsson, 2011, I: Ny Juridik. 4, s. 7-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 81. Om avtals uppkomst

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Juristförlaget i Lund, s. 11-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 82. From teleology to eschatology: The katechon and the political theology of the international law of belligerent occupation

  Matilda Arvidsson, 2016, The contemporary relevance of Carl Schmitt: law, politics, theology. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkkinen, P. (red.). Routledge, s. 223-236

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...44 Nästa