Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Introduction to the Symposium on COVID-19, Global Mobility and International Law

  E. Tendayi Achiume, Thomas Gammeltoft-Hansen & Thomas Spijkerboer, 2020, I: AJIL Unbound. 114, s. 312-316 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Den dokumentvillkorade garantin

  Johan Adestam, 2014, Karnov Group. 566 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 3. Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877

  Johan Adestam, 2015, I: Ny Juridik. s. 7 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. En granskning av distinktionen mellan personliga uppdrag och företagsuppdrag

  Johan Adestam, 2017, Modern affärsrätt : en antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & Flodgren, B. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer, s. 51-69

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Labour law and industrial relations. Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2009, Kluwer. (International encyclopaedia of labour law and industrial relations)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 6. Labour law in Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2015, Kluwer. 274 s. (International encyclopaedia for labour law and industrial relations)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 7. Avtalsrätt I

  Axel Adlercreutz, Lars Gorton & Eva Lindell-Frantz, 2016, 14 uppl. 416 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Finansieringsformers rättsliga reglering

  Axel Adlercreutz & Patrik Lindskoug, 2020 aug 10, 6 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 254 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. Nätverk - en förutsättning för pedagogisk utveckling?

  Lina Ahlgren, Åsa Forsberg, Britt-Marie Holm, Anja Hoppe, Annika Nilsson & Anna Wiberg, 2020 apr 15, I: Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. 12, 1, s. 41-49 45/noril.v12i1.2942 .

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. "and In Community with Others..."

  Emma Ahlm, 2020, Freedom of Religion : An Ambiguous Right in the Contemporary European Legal Order. Enkvist, V. & Bernitz, H. (red.). Hart Publishing Ltd

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 11. Patientklagomål och ersättning

  Sofia Åkerman, 2020, Medicinsk rätt. Zillén, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (red.). Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 261-276 16 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet.

  Stefan Aldén, 1998, Department of Law, Lund University. 316 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 13. The Politics of Recognition: The Question about the Final Status of Kosovo

  Jessica Almqvist, 2013 maj, Statehood, Self-determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law. French, D. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 165-186 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Amnistía en la crucijada: Amnesty at the crossroads

  Jessica Almqvist, 2019 feb 20, El Pais.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 15. COVID-19 and human rights: Conjuring up a defence of the right to science

  Jessica Almqvist, 2020 nov 11, Expert Comments of the Elcano Royal Institute, 38/2020.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Towards a rule of law-based global strategy for countering international terrorism in areas of limited statehood.

  Jessica Almqvist, 2021 jan 30, Rule of Law and Areas of Limited Statehood. Wouters, J. & Hamid, L. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 206-232 27 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. A human rights approach to risk. The case of clinical human germline editing

  Jessica Almqvist, 2021 jan 30, (Accepted/In press) I: Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Rekindling the Agenda on Women, Peace and Security: can the EU lead by example?

  Jessica Almqvist, 2021 mar 23, Analysis of the Elcano Royal Institute, 2021, 36, s. 1 10 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Restoring the rule of law within the EU. In judges we trust

  Jessica Almqvist, 2021 mar 22, 1 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 20. Det handlar om att lära av historien. Ansvaret ligger inte hos polisen

  Niklas Altermark, Guy Baeten, Martin Eriksson, Mattias Gardell, Erik Hansson, Monica Johansson, Mirjam Katzin, Carina Listerborn, Irene Molina & Maria Persdotter, 2015 okt 6, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 21. Virtus est satis hoc uno testificata libro: Festgabe für Manfred Herling

  Dirk Alvermann (red.), Nils Jörn (red.) & Kjell Å Modéer (red.), 2003, LIT Verlag. 352 s. (Geschichte; 49)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 22. Integration och utveckling i Öresundsregionen. Möjligheter och utmaningar. En utredning gjord av Lunds universitet på uppdrag av Utrikesdepartementet

  Mats Alvesson, Magnus Brokelind, Boel Flodgren, Magnus Jerneck, Anders Linde-Laursen, Birgitta Nyström, Lars Söderström & Lotta Westerhäll, 1999, Lund University.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Omvärld, närvärld, invärld: Kompetensplan för Lunds universitets bibliotek 2018-20

  Anna Alwerud, Madeleine Bergquist, Jon Eriksen, Kristina Holmin Verdozzi, Ann-Catrin Johansson, Nicolette Karst, Katrin Nylén, Maria Ohlsson & Kristina Nilsson, 2018

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 24. Risk and the regulation of uncertainty in international law.

  Mónika Ambrus (red.), Rosemary Rayfuse & Wouter Werner (red.), 2017, Oxford: Oxford University Press. 278 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 25. Risk in International Law

  Mónika Ambrus, Rosemary Rayfuse & Wouter Werner, 2017, Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law. Ambrus, M., Rayfuse, R. & Werner, W. (red.). Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Mental health and international crimes

  Henrik Anckarsäter, Tova Bennet, Thomas Nilsson & Susanna Radovic, 2014, Criminological approaches to international criminal law. Bantekas, I. & Mylonaki, E. (red.). Cambridge University Press, s. 263-286

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Social barnavård - några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv

  Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Titti Mattsson, Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2011, Lund University. 63 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2011:6)(Research Reports in Social Work; vol. 2011, nr. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa Kristiansson: minnen och hågkomster

  Bengt Andersson (red.) & Kjell Å Modéer (red.), 2002, Örkelljunga hembygdsfören. 169 s. (Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsföreningen; 34)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 29. Handel med människor - individer, strukturer och diskurser i straffrättslig belysning

  Ulrika Andersson, 2006, Väkivalta : seuraamukset ja haavoittuvuus = Violence : sanctions and vulnerability ; Terttu Utriaisen juhlakirja. Lohiniva-Kerkelä, M. (red.). Talentum, s. 1-16

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Våld mot kvinnor och straffrätt

  Ulrika Andersson, 2011, På vei: kjønn og rett i Norden. Svensson, E-M. (red.). Makadam förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Sex och straff

  Ulrika Andersson, 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Andersson, U., Örnemark Hansen, H. & Wong, C. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 24-32

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp

  Ulrika Andersson, 2004, Bokbox förlag. 290 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 33. Människohandel och straffrätt. Individers utsatthet i relation till strukturer och diskurser

  Ulrika Andersson, 2010, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils. Glimt af nordisk straffrätt och straffeprosessrett. Elholm, T., Greve, V., Asp, P., Bragadottir, R., Frände, D. & Strandbakken, A. (red.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 11-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Offrets rättsskydd eller förövarens rättssäkerhet - en nödvändig motsättning?

  Ulrika Andersson, 2003, Strafrecht aus nordischer Perspektive: Festschrift für Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am Max-Planck-Institut. Mohr, T. & Nemitz, J. C. (red.). Shaker Verlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Festskrift till Per Ole Träskman

  Ulrika Andersson (red.), Christoffer Wong (red.) & Helén Örnemark Hansen (red.), 2011, Norstedts Juridik AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 36. En för alla - alla för en? Individualisering och kontextualisering i hovrätternas prövning av ungdomars grupprelaterade gärningar

  Ulrika Andersson, 2013, Argumentation i nordisk straffrätt. Nordlöf, K. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 215-234

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Genus och sån't - något för jurister? Om genusrelaterade kunskaper i juristutbildningen

  Ulrika Andersson, 2010, IX terminer. Malmberg, L-G. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 9-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Det gränslöst feminina. Kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt

  Ulrika Andersson, 2001, Mord, misshandel och sexuella övergrepp: historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lövkrona, I. (red.). Nordic Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Trafficking in human beings - criminal law and human rights

  Ulrika Andersson, 2011, Feminist perspectives on contemporary international law: between resistance and compliance?. Kuovo, S. & Pearson, Z. (red.). Hart Publishing Ltd, s. 177-191

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. The unbounded body of the law of rape: the intrusive criterion of non-consent

  Ulrika Andersson, 2018 dec 20, Responsible selves. Kevät, N., Gunnarsson, Å., Lundström, K. & Niemi-Kiesiläinen, J. (red.). London: Ashgate, s. 331-352 21 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Kommunernas kontakter i utlandet

  Jan A. Andersson & Bengt Lundell, 1991, Föreningen Norden och Svenska kommunförb.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Hur utmanas straffprocessen av samhällsvetenskapliga perspektiv på kön och våld?

  Ulrika Andersson, 2007, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 15-19

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. The unbounded body – an analysis of consent in Swedish rape law

  Ulrika Andersson, 2002, I: Contemporary Issues in Law. 6, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. "När ord står mot ord”

  Ulrika Andersson, 2003 dec 4, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 45. Svensk Straffrättskrönika 1991-2000

  Ulrika Andersson, Sverker Jönsson, Per Ole Träskman, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen, 2001, I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 1, s. 51-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Hur mycket ansvar har gängmedlemmen för brottet?

  Ulrika Andersson & Titti Mattsson, 2011, Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 1, s. 42-45.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 47. Presentation av Nordiskt nätverk för kvinnliga jurister

  Ulrika Andersson & Lotta Wendel, 1998, I: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 21, 81, s. 93-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Vara till salu. Utsatthet vid människohandel - individer, strukturer och diskurser

  Ulrika Andersson, 2009, I: Tidskrift för genusvetenskap. 4, s. 27-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Harmed selves Harming others: A vulnerability approach on the criminal justice system

  Ulrika Andersson, 2016, Privatization, Vulnerability and Social Responsibility: A comparative perspective. Abingdon, Oxon: Routledge, s. 290-300

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Communications of autonomy and vulnerability in criminal proceedings

  Ulrika Andersson, 2016 jun 4, I: International Journal of Law, Language and Discourse. 6.1, s. 37-44 8 s., 4.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. HITS/Transparens Slutrapport

  Magnus Andersson, Henrik Sternberg, Lars-Göran Malmberg & Ann-Sophie Sallander, 2016 apr 19, Gothenburg: Security Arena Lindholmen Science Park.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 52. Sexualbrott – kriminaliserad sexualitet eller sexualiserad kriminalitet?

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2016 sep 1, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016-17, 1, s. 3-18 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Gendering the Legal Subject: Perspectives on the Nordic Field of Law and Gender

  Ulrika Andersson, 2017, Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Rönnmar, M. & Julén Votinius, J. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 33-42 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Harmed selves harming others: Vulnerable subjects in criminal legal proceedings

  Ulrika Andersson, 2017, I: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 2-4, s. 553-561 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. Det kriminaliserade området för sexuellt ofredande - kroppslig och abstrakt integritet

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2018 mar 9, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2017/18, 3, s. 652-661 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. Det vardagligas frånvaro: En analys av rättsliga narrativ i två samtida våldtäktsfall

  Ulrika Andersson, 2018 jun 13, Plats för makt: En vänbok till Monika Edgren. Holgersson, U. & Tolvhed, H. (red.). Stockholm: Makadam förlag, s. 212-226 15 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Vulnerability, agency and the ambivalence of place in narratives of rape in three high-profile Swedish cases

  Ulrika Andersson & Monika Edgren, 2018 aug 23, I: NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 26, 3, s. 197-209

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. Ruth Stjernstedt

  Ulrika Andersson, 2018 mar 8, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 59. The visible vagina: Swedish legal narratives about rape through the lens of gender, place and vulnerability

  Ulrika Andersson, 2019 mar 29, Rape narratives in motion. Andersson, U., Edgren, M., Karlsson, L. & Nilsson, G. (red.). Abingdon: Palgrave Macmillan, s. 101-118 18 s. (Palgrave Studies in Crime, Media and Culture).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. Support to Battered Women in Sweden: Non-profits and Public Authorities Collaborating, Counteracting and Competing

  Ulrika Andersson & Sara Bengtson, 2020, International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention. Niemi, J., Peroni, L. & Stoyanova, V. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. Rape Narratives in Motion

  Ulrika Andersson (red.), Monika Edgren (red.), Lena Karlsson (red.) & Gabriella Nilsson (red.), 2019, Basingstok: Palgrave Macmillan. 265 s. (Palgrave studies in crime, media and culture)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 62. Gendered violence – from an individual, criminal justice, and a structural, societal perspective?

  Ulrika Andersson, 2014 jan 25, (Unpublished). 8 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 63. The common place of rape: Challenging borders of disciplines and continents through research

  Ulrika Andersson, 2019 okt 1, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 64. The body and the deed. Places of rape in Swedish court narratives

  Ulrika Andersson, 2020 dec 5, (Accepted/In press) I: Gender and Women’s Studies.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. Madeleine Leijonhufvud

  Ulrika Andersson, 2021, (Accepted/In press) Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 66. The sustainable use and conservation of biodiversity in ABNJ: What can be achieved using existing international agreements?

  Jeff A. Ardron, Rosemary Rayfuse, Kristina Gjerde & Robin Warner, 2014, I: Marine Policy. 49, s. 98-108

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 67. Embodying law in the garden: An autoethnographical account of an office of law

  Matilda Arvidsson, 2014, I: Australian Feminist Law Journal. 39, s. 21-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 68. The presence of absence : everyday conditions of practicing law

  Matilda Arvidsson, 2007, I: Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 7, s. 3-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 69. Rättens ordning i den tid som återstår

  Matilda Arvidsson, 2006, I: Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 5: Rättshistoria som senmodern rättsvetenskap, s. 19-38

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. Jag sträcker mig in i framtiden

  Matilda Arvidsson (red.) & Elsa Trolle Önnerfors (red.), 2007, I: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 7, s. 1-2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 71. Det Kjell Åkiska: En hyllningsskrift till Kjell Å Modéer inför pensioneringen i maj 2007

  Matilda Arvidsson (red.) & Elsa Trolle Önnerfors (red.), 2007, I: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 6, s. 1-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 72. Indirekt handlingsstyrande kontraktsklausuler. Om ogiltighet och skadestånd.

  Niklas Arvidsson, 2014, I: Nordisk tidsskrift for selskabsret. 3, s. 22-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 73. Högsta domstolen och den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen

  Niklas Arvidsson, 2011, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-12, 1, s. 50-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 74. Entreprenadrättsliga felpåföljder

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, I: Ny Juridik. 4, s. 27-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 75. Editors’ introduction

  Matilda Arvidsson, Leila Brännström & Panu Minkkinen, 2016, The contemporary relevance of Carl Schmitt: law, politics, theology. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkkinen, P. (red.). Routledge, s. 1-16

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 76. Entreprenadrättslig fackmässighet - synpunkter med anledning av Gotlands-domen

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, I: Ny Juridik. 2015, 1, s. 7-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 77. Shari’h from behind the bench: Court culture, judicial culture and a judge-made discourse on Shari’h at a Swedish district court

  Matilda Arvidsson, 2010, Shariʻa as discourse : legal traditions and the encounter with Europe. Nielsen, J. S. & Christoffersen, L. (red.). Ashgate, s. 97-116

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 78. Aktieägaravtalet och dess rättsverkningar

  Niklas Arvidsson, 2010, I: Ny Juridik. 4, s. 42-70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 79. Facing the unknown/defacing the known: Mahr in Swedish courts

  Matilda Arvidsson, 2011, Embedding Mahr in the European Legal System. Mehdi, R. & Nielsen, J. S. (red.). DJØF Forlag, s. 233-262

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 80. Kommentarer med anledning av ett arbete om aktieägaravtal

  Niklas Arvidsson, 2011, I: Ny Juridik. 4, s. 7-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 81. Om avtals uppkomst

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Juristförlaget i Lund, s. 11-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 82. From teleology to eschatology: The katechon and the political theology of the international law of belligerent occupation

  Matilda Arvidsson, 2016, The contemporary relevance of Carl Schmitt: law, politics, theology. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkkinen, P. (red.). Routledge, s. 223-236

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 83. How long is ‘now’? The Christian eschatological concept of time within international laws of, in, and after war: a critique of law and of our Nordic societies

  Matilda Arvidsson, 2010, Law & Religion in the 21st Century – Nordic Perspectives: New Life in the Ruins – Pluralistic renewal in the Lutheran setting. Christoffersen, L., Andersen, S. & Modéer, K. Å. (red.). DJØF Forlag, s. 365-390

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 84. Den internationella ockupationsrättens politiska teologi

  Matilda Arvidsson, 2012, Vän eller fiende: en antologi om Carl Schmitts politiska tänkande. Wittrok, J. & Falk, H. (red.). Daidalos, s. 199-222

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 85. What is political in political theology? Recalling the political gaze

  Matilda Arvidsson, 2008, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 86. Contributions to law and religion from international law and theology: Current and future research in the time that remains

  Matilda Arvidsson, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 87. Law in the time that remains – law’s eschatology

  Matilda Arvidsson, 2007, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 88. The everyday life of law

  Matilda Arvidsson, 2007, (Unpublished). 5 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 89. Administrating international law – Establishing signs of sovereignty through belligerent occupation

  Matilda Arvidsson, 2011.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 90. Att arbeta med sig själv: pedagogiska tankar utifrån Stanislavskij

  Matilda Arvidsson, 2008, (Unpublished).

  Forskningsoutput: Working paper

 91. The sovereign, the time and the law: a reading of Carl Schmitt – thinking about constitution-making post bellum in Iraq 2003

  Matilda Arvidsson, 2007, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 92. Preservation and transformation: The political theology of international law of belligerent occupation

  Matilda Arvidsson, 2011.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 93. När Du också är Jag: Förfrämligande- och igenkänningstekniker i mötet mellan svensk rätt och Islam

  Matilda Arvidsson, 2010.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 94. How long is ‘now’? Time, narration and eschatological promises of ‘Messianic salvation’ within international law of, in and after war

  Matilda Arvidsson, 2007, (Unpublished). 29 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 95. Facing the unknown/defacing the known – Muslim family laws in the western courts: Sweden

  Matilda Arvidsson, 2009.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 96. Norms and narratives in international law

  Matilda Arvidsson & Pamela Slotte, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 97. Ockupationsrätten och jag

  Matilda Arvidsson, 2015

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 98. Negotiating love, law, and Islam in Swedish-Gambian marriages

  Matilda Arvidsson, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: Working paper

 99. The political theology of international law of belligerent occupation: Distribution of authority and fulfilment in core and peripheries

  Matilda Arvidsson, 2012, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 100. A struggle for justice: Appropriation and accumulation of linguistic capital within the field of law

  Matilda Arvidsson, 2010.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 101. The political theology of international law of belligerent occupation

  Matilda Arvidsson, 2013.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 102. Exclusion by inclusion, the discourse of the other (Respondent-paper på Jakob Skovgaard-Petersens paper ”Sharia and the constitutional debate in Egypt”)

  Matilda Arvidsson, 2007, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 103. The political theology of IKEA: An ethnographical account of subjectification at an IKEA store

  Matilda Arvidsson, 2008, (Unpublished).

  Forskningsoutput: Working paper

 104. Can God be developed? Islamic law and change in Sudan

  Matilda Arvidsson, 2006.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 105. The law of the neighbor: The political demography of international law

  Matilda Arvidsson, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 106. Marginalanteckningar

  Matilda Arvidsson, 2009.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 107. Ta(l)king class struggle seriously: Appropriation and access to symbolic/cultural capital within the field of law

  Matilda Arvidsson, 2008.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 108. The political in political language: the everyday politics in discourse

  Matilda Arvidsson & Peter Svenson, 2008, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 109. Artistic and Cultural Practices in Urban Spaces: Law, Justice, Contestation

  Matilda Arvidsson & Peter Bengtsen, 2013.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 110. Monuments (of law) during CPA Rule in Iraq

  Matilda Arvidsson, 2008.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 111. Searching and researching archives

  Matilda Arvidsson, 2008.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 112. The Subject in International Law: The Administrator of the Coalition Provisional Authority of Occupied Iraq and its Laws

  Matilda Arvidsson, 2016, Lund: Lund University (Media-Tryck). 310 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 113. Avtalade ansvarsbegränsningar

  Niklas Arvidsson, 2017, Modern affärsrätt: En antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & B. F. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer, s. 71-85 15 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 114. Funktionsbrist i småhusentreprenad

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2017, Modern affärsrätt: En antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & Flodgren, B. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer, s. 251-267 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 115. Klander och aktiebolagsrättslig legitimation

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2018 aug 31, Festskrift till Stefan Lindskog. Jure, s. 15-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 116. Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2018 sep 18, Norstedts Juridik AB. 261 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 117. Passivitet inom avtalsrätten

  Niklas Arvidsson & Lars Gorton, 2019, Festskrift till Göran Millqvist. Gorton, L., Heuman, L. & Persson, A. H. (red.). Jure, s. 97-123 26 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 118. Comments on International Handbook on Shareholders´Agreements. Regulation, Practice and Comparative Analysis

  Niklas Arvidsson, 2019 maj 2, I: Nordisk tidsskrift for selskabsret. 2019, 1, s. 81-83 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 119. Shari'a from behind the bench: Court culture, judicial culture and a judge-made discourse on Shari'a at a Swedish District Court

  Matilda Arvidsson, 2016, Shari'a As Discourse: Legal Traditions and the Encounter with Europe. Taylor & Francis, s. 97-116 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 120. Stämmobeslut med formella fel

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2019 dec 5, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 2, s. 291-305 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 121. Avtalsbrott och skadestånd - skuldprincipen i svensk avtalsrätt

  Niklas Arvidsson & Johan Adestam, 2021, I: Svensk Juristtidning. 2021, 1, s. 48-60 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 122. Det miljörättsliga avhjälpandeansvaret och dess regressreglering

  Niklas Arvidsson, 2021, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2020-21, 3, s. 571-589 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 123. Styrelsejäv i aktiebolag

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2020, Festskrift till Rolf Dotevall. Juristförlaget i Lund, s. 69-91 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 124. The FRAND Ceremony and the Engagement of Article 102 TFEU in the Licensing of Standard Essential Patents

  Jeffery Atik, 2019 mar, I: Fordham International Law Journal. 42, 3, s. 949 966 s., 6.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 125. Quantum Computing and Algorithmic Law

  Jeffery Atik & Valentin Jeutner, 2019 nov 21, (Los Angeles Legal Studies Research Paper; vol. 2019, nr. 38).

  Forskningsoutput: Working paper

 126. Health care - A right without borders also for the elderly?

  Martina Axmin, 2013, Introduction to the Norma Elder Law Research Environment. Different Approaches to the Elder Law.. Numhauser-Henning, A. (red.). Faculty of Law, Lund university, s. 127-134

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 127. Pensioner och andra socialförsäkringar i äldreperspektiv

  Martina Axmin, 2017 apr 14, Äldrerätt. Ett nytt rättsområde. Mattson, T. & Numhauser-Henning, A. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer, s. 59-72

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 128. Rättsfallskommentar: HFD 2017 ref. 24. Landstings talerätt enligt ersättningslagen

  Martina Axmin, 2018, I: Förvaltningsrättslig tidskrift. 4, s. 821-826

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 129. Access to Cross-Border Healthcare for Older Persons in the European Union: The Interplay between EU Law and Swedish Law

  Martina Axmin, 2020, Lund: Lund University (Media-Tryck). 335 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 130. Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring: en introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem

  Martina Axmin & Göran Lundahl, 2020 jun 5, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 131. Gränsöverskridande vård

  Martina Axmin, 2020, Medicinsk rätt. Zillén, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (red.). Norstedts Juridik AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 132. Heltidsstudier är inte alltid studier på heltid i arbetslöshetsförsäkringen - en analys av HFD:s dom 2020-10-01, mål nr 2245-19

  Martina Axmin, 2020 nov, JP Infonet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 133. Beviskravet vid återkrav av sjukpenning - en analys av HFD:s dom 2021-01-19, mål nr 6888-19

  Martina Axmin, 2021 feb, JP Infonet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 134. Exploring the Legacy of a Life Dedicated to Humanitarianism: A Special Issue in Celebration of the 100th Anniversary of Raoul Wallenberg

  Cecilia Bailliet (red.), Ulf Linderfalk (red.) & Rebecca Stern (red.), 2012, I: Nordic Journal of International Law. 81, 4, 232 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 135. Spain’s hard line on Catalonia is no way to handle a serious secession crisis

  Miriam Bak Mckenna, 2017 okt 24, The Conversation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 136. Valet på torsdag kan bli det första viktiga steget i en spansk försoningsprocess

  Miriam Bak Mckenna, 2017 dec 17, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 137. Comparative International Law and the Challenge of Eurocentrism

  Miriam Bak Mckenna, 2017, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 138. Book Review: Is International Law International? by Anthea Roberts

  Miriam Bak Mckenna, 2018 maj, I: Nordic Journal of International Law. 87, 1, s. 1-7 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 139. Blood, Breastmilk, and Dirt: Silvia Federici and Feminist Materialism in International Law (Part One)

  Miriam Bak Mckenna, 2018 jul 12, Legal Form Blog.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 140. Chagos: Mauritius challenges British colonialism in a case with major implications

  Miriam Bak Mckenna, 2018 sep 19, The Conversation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 141. Feminism in Translation: Reframing Human Rights Law Through Transnational Islamic Feminist Networks

  Miriam Bak Mckenna, 2020, (Accepted/In press) The Routledge Handbook of Translation and Activism. Tahmasebian, K. & Gould, R. R. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 142. Downwardly Global: Women, Work, and Citizenship in the Pakistani Diaspora

  Miriam Bak Mckenna, 2019, I: Women's Studies International Forum. 73, March–April 2019, s. 69-70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 143. Feminist Materialism and the Laws of Social Reproduction

  Miriam Bak Mckenna, 2020, (Submitted) Research Handbook on Law and Marxism. Edward Elgar Publishing

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 144. Confronting Colonial Loss and Violence in Danh Vo’s Take My Breath Away

  Miriam Bak Mckenna, 2019, I: Kunstlicht. 40, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 145. Chagos Islands: UN ruling calls time on shameful British colonialism but UK still resisting

  Miriam Bak Mckenna, 2019 feb 28, The Conversation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 146. Decentering the Universal: Comparative International Law and Decolonizing Critique

  Miriam Bak Mckenna, 2019, European Society of International Law Conference Paper Series. Vol. 12. (ESIL Conference Paper Series; vol. 12, nr. 1).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 147. Constructing International Justice: The Design of the International Criminal Court

  Miriam Bak Mckenna, 2019 apr, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 148. The Turn to History in International law and the Sources Doctrine: Disruption, Democratization and Distress

  Miriam Bak Mckenna & Matilda Arvidsson, 2019, (Accepted/In press) I: Leiden Journal of International Law.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 149. Women's unpaid labour and care work: A barrier to human rights

  Miriam Bak Mckenna, 2019, I: Jus Humanis Journal of International Human Rights Law. 1, s. 4-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 150. “A Happy Building”: Architecture and Universal Justice at the International Criminal Court

  Miriam Bak Mckenna, 2019 jun 29, Art and International Justice Initiative.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 151. Remaking the Law of Encounter: Comparative International Law as Tranformative Translation

  Miriam Bak Mckenna, 2020, (Submitted) The Routledge Handbook of International Relations and Translation. Grasten, M. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 152. Contesting Self-Determination in the Wake of Empire: Sovereignty, Human Rights and Economic Justice

  Miriam Bak Mckenna, 2020 mar 14, I: Nordic Journal of International Law. 89, 1, s. 67–93 27 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 153. Chagos Islands: UK refusal to return archipelago to Mauritius show the limits of international law

  Miriam Bak Mckenna, 2019 nov 26, The Conversation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 154. Remaking the Law of Encounter: Comparative International Law as Transformative Translation

  Miriam Bak Mckenna, 2021, (Accepted/In press) The Politics of Translation in International Relations. Grasten, M., Capan, Z. G. & dos Reis, F. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 155. Ester Boserup and Womens’ Right to Development

  Miriam Bak Mckenna, 2021, (Accepted/In press) Unknown Names and Faces? Broadening the Portrait Gallery of International Law. Tallgren, I. (red.). Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 156. The Discourse of Proportionality and the Use of Force: International Law and the Power of Definition

  Miriam Bak Mckenna, 2020, I: Nordic Journal of International Law. 89, 1, s. 364–382

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 157. Højesterets racisme-frifindelse er en ekstremt forsnævret fortolkning

  Miriam Bak Mckenna & Kerstin Carlson, 2021 feb 3, Altinget.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 158. Seeking asylum in the European Union: Selected protection issues raised by the second phase of the common European asylum system

  Celine Balouz (red.), Meltem Ciger (red.), Sarah Singer (red.) & Vladislava Stoyanova (red.), 2015, Martinus Nijhoff Publishers.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 159. Introducing the second phase of the common European asylum system

  Celine Bauloz, Meltem Ciger, Sarah Singer & Vladislava Stoyanova, 2015, Introducing the second phase of the common European asylum system. Martinus Nijhoff Publishers

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 160. Parrhesia and credibility: the covereign of refugee status determination

  Jennifer Beard & Gregor Noll, 2009, I: Social & Legal Studies. 18, 4, s. 455-477

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 161. Jokūbas Robinzonas – Jacob Robinson: Elements of His Curriculum Vitae and Aspects Exemplifying His Continued Relevance in Our Times

  Eglė Bendikaitė & Dirk Roland Haupt, 2015, The Life, Times and Work of Jokūbas Robinzonas – Jacob Robinson. Bendikaitė, E. & Haupt, D. R. (red.). 1 uppl. Sankt Augustin: Academia Verlag, s. 3-16 14 s. 1

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 162. Collected Works of Shimshon Rosenbaum: Volume 1: Major Writings on International Law, Zionism, Self-Determination, Autonomy, and Statehood of the Jewish Nation

  Eglė Bendikaitė & Dirk Roland Haupt, 2020, (Accepted/In press) 1 uppl. Vadstena: Jus Gentium. 450 s. (Collected Works of Shimshon Rosenbaum (ISBN 978-91-986003-0-8); vol. 1-2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 163. Collected Works of Shimshon Rosenbaum: Volume 2: Selected Articles and Speeches on International Law, Zionism, Self-Determination, Autonomy, and Statehood of the Jewish Nation

  Eglė Bendikaitė & Dirk Roland Haupt, 2020, (Accepted/In press) 1 uppl. Vadstena: Jus Gentium. 320 s. (Collected Works of Shimshon Rosenbaum (ISBN 978-91-986003-0-8); vol. 1-2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 164. Spatial justice and street art

  Peter Bengtsen & Matilda Arvidsson, 2014, I: NAVEIÑ REET: Nordic Journal of Law and Social Research. 1, 5, s. 117-130

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 165. Law, street art and spatial justice

  Peter Bengtsen & Matilda Arvidsson, 2014.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 166. On the abolition and re-introduction of legal insanity in Sweden

  Tova Bennet & Susanna Radovic, 2016 okt 20, Legal Insanity and the Brain: Science, Law and European Courts. Moratti, S. & Patterson, D. (red.). Portland, Oregon: Hart Publishing Ltd, s. 169-206

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 167. Mordiska sjölejon och marsianer – Om falska föreställningar och straffansvar

  Tova Bennet & Susanna Radovic, 2014, IDÉES FIXES: A festschrift dedicated to Christian Bennet on the occasion of his 60th birthday. Kaså, M. (red.). Philosophical Communications, Göteborgs universitet, s. 23-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 168. The Abolition and Possible Re-Introduction of Legal Insanity in Sweden

  Tova Bennet, 2017, s. 433. 1 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 169. Assessments of Criminal Intent vs. Legal Insanity: In Light of the Swedish Experience

  Tova Bennet, 2017, s. 196. 1 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 170. Insiktsförmåga och uppsåt - en jämförande studie av begreppens funktion i rättspsykiatriska utlåtanden och domar

  Tova Bennet & Susanna Radovic, 2012, Rättsmedicinalverket. (RMV-Rapport; vol. 2012, nr. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 171. Introducing legal insanity in Sweden?

  Tova Bennet, 2015, s. 378-379.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 172. Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd

  Tova Bennet, 2020 sep 4, Nyköping: Norstedts Juridik AB. 470 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 173. Tillfällig sinnesförvirring i Högsta domstolen?

  Tova Bennet, 2020 apr 15, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 5, s. 138-159 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 174. Part-timers and fixed-term workers - an inquiry into national strategies for implementing two EU directives

  Annika Berg, 2002, Flexible work arrangements: conceptualizations and international experiences. Zeytinoglu, I. U. (red.). Kluwer, Vol. 20. s. 203-220

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 175. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag

  Annika Berg, 2008, Juristförlaget i Lund. 391 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 176. Temporary agency work. A study of numerical flexibility and working conditions for temporary workers in a comparative setting

  Annika Berg, 2003, [Publisher information missing]. 4 s. (The Norma Research Programme. Normative Patterns in the Welfare State. Legal Studies of Employment, Family and Social Security within the Norma Research Programme; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 177. Introduction

  Niclas Berggren, Nils Karlson & Joakim Nergehuc, 2017, Why Constitutions Matter. Taylor & Francis, s. vii-xviii

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 178. Domarens privata vetande i rättsfrågor

  Gunnar Bergholtz, 2004, Festskrift till Per Henrik Lindblom. Andersson, T. & Lindell, B. (red.). Iustus förlag, s. 47-63

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 179. Some thoughts on judges’ decision-making

  Gunnar Bergholtz, 2007, Scandinavian studies in law. Almqvist & Wiksell, Vol. 51. s. 77-88

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 180. Are judges influenced by legally irrelevant circumstances?

  My Bergius, Emelie Ernberg, Christian Dahlman & Farhan Sarwar, 2020, I: Law, Probability and Risk. 19, 2, s. 157–164

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 181. Karaktärsbevisning: - studier av relevansproblematik i personrelaterad bevisning

  My Bergius, 2021 apr 21, Lund. 310 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 182. Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv

  Sture Bergström, Claes Norberg & Robert Påhlsson, 2004, I: Skattenytt. 54, 12, s. 740-745

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 183. Regeringsrättens tolkningsprinciper - ännu en gång

  Sture Bergström, 2003, I: Skattenytt. 9, s. 645-646

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 184. Regeringsrättens lagtolkningsprinciper - nya tendenser under senare tid?

  Sture Bergström, 2003, I: Skattenytt. 1/2, s. 2-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 185. Anm. av Höglund, Mats: Anstånd med betalning av skatt

  Sture Bergström, 2004, I: Skattenytt. 7/8, s. 529-531

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 186. Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd - en kommentar till RÅ 2004 ref 27: rättsfall 2004

  Sture Bergström, 2004, I: Skattenytt. 12, s. 771-774

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 187. Business taxation within and across the borders of the European Union. Treaty principles and their impact on the construct of the rules on free movement in relation to national tax measures

  Sture Bergström, Cécile Brokelind, Anette Bruzelius, Carl Michael Quitzow & Mats Tjernberg, 2003, Scandinavian Studies in Law. Wahlgren, P. (red.). Stockholm Institute for Scandinavian Law, Vol. 44. s. 2-14

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 188. Lokalt medbestämmande : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1984, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 189. Stressing legal decisions in a tax law perspective

  Sture Bergström & Eleonor Alhager, 2004, Stressing legal decisions: IVP 21st world congress, Lund. Sweden, 12-18 August 2003: law and politics in search of balance. Biernat, T. (red.). Polpress

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 190. Juridikens termer. 9 [rev.] uppl.

  Sture Bergström, Torbjörn Andersson, Torgny Håstad & Per Henrik Lindblom, 2002, Almqvist & Wiksell. 212 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 191. Gränsgångare över Öresund

  Sture Bergström, 2003, Festskrift till Gustaf Lindencrona. Arvidsson, R., Melz, P. & Silfverberg, C. (red.). Norstedts Juridik AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 192. Beskattning av överlåtelse av bostadsrätt

  Sture Bergström, 2002, Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert. Brattström, M. & Möller, M. (red.). Iustus förlag, s. 67-75

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 193. Från MBL till MBA : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1982, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies ; 37)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 194. Stressing legal decisions of a tax law perspective

  Sture Bergström & Eleonor Alhager, 2005, Values, rights and duties in legal and philosophical discourse. International association for the philosophy of law and social philosophy. World congress (21: 2003: Lund). Dahlman, C. & Krawietz, W. (red.). Duncker & Humblot

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 195. Tolkning och tillämpning av skattelag

  Sture Bergström, 2002, I: Skattenytt. s. 289-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 196. Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked - en lyckad nyskapelse?

  Sture Bergström, 2001, I: Juridisk Tidskrift. s. 88-90

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 197. General principles in the process of development

  Ulf Bernitz (red.), Joakim Nergelius (red.), Cecilia Cardner (red.) & Xavier Groussot (red.), 2008, Kluwer.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 198. Vision, essence and narratives of general principles and European private law: an introduction

  Ulf Bernitz, Xavier Groussot & Felix Schulyok, 2013, General principles of EU law and European private law. Kluwer

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 199. At the Epicentre of COVID-19 - the Tragic Failure of the Global Supply Chain for Medical Supplies

  Sonu Bhaskar, Jeremy Tan, Marcel Bogers, Timo Minssen, Hishamuddin Badaruddin, Simon Israeli-Korn & Henry Chesbrough, 2020 nov 24, I: Frontiers in Public Health. 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 200. Translation into Swedish of Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 2 uppl.

  Uta Bindreiter, 2008, Thales. 432 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 201. Why Grundnorm? A treatise on the implications of Kelsen's doctrine

  Uta Bindreiter, 2002, Kluwer. 245 s. (Law and philosophy library ; vol. 58)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 202. Lagprövningsdebatten 1955-1966. I skärningsfältet mellan juridik och politik

  Uta Bindreiter, 2009, Juristförlaget i Lund. 57 s. (Acta Societatis Juridicae Lundensis; vol. 172)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 203. Mänskliga rättigheter: konstitutionell dekoration eller internationellt harmoniseringsinstrument? Glimtar från det 28:e Nordiska Juristmötet 1978

  Uta Bindreiter, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Juristförlaget i Lund, s. 87-98

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 204. Rättspositivism

  Uta Bindreiter & Reidar Edvinsson, 2006, Rättsfilosofi: samhälle och moral genom tiderna (2 uppl.). Nergelius, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 109-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 205. The realist Hans Kelsen

  Uta Bindreiter, 2013, Kelsen revisited. New essays on the pure theory of law. Duarte d'Almeida, L., Gardner, J. & Green, L. (red.). Hart Publishing Ltd, s. 101-129

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 206. Rättspositivism

  Uta Bindreiter, 2001, Rättsfilosofi. Nergelius, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 104-116

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 207. The modality of Kelsen's Sollsatz

  Uta Bindreiter, 2005, I: Rechtstheorie. 21, s. 167-178

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 208. On positivism and other isms

  Uta Bindreiter, 2007, I: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP). 93, s. 321-344

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 209. Zur Doppeldeutigkeit des Wortes "Sollen"

  Uta Bindreiter, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 210. Why Grundnorm? A Treatise on the Implications of Kelsen's Doctrine

  Uta Bindreiter, 2000, 345 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 211. On Constructive Legal Science Then and Now

  Uta Bindreiter, 2011, I: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP). 97, 1, s. 78-106

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 212. Aleksander Peczenik. Bibliography 1962-2005

  Uta Bindreiter, 2006, I: Ratio Juris. 19, 4, s. 518-533

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 213. ’Descriptive normativity’: Kelsen’s Sollsatz in the light of some later theories

  Uta Bindreiter, 2001, I: Associations. 5, 1, s. 71-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 214. Presupposing the basic norm

  Uta Bindreiter, 2001, I: Ratio Juris. 14, 2, s. 143-175

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 215. Gustaf Petrén och lagprövningsrätten

  Uta Bindreiter, 2006, I: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 5, s. 39-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...18 Nästa