Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Reglering i en metaorganisation - fallet ILO

  Leila Brännström, 2004, Regelexplosionen. Ahrne, G. & Brunsson, N. (red.). Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskola, s. 127-153

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Carl Schmitt’s definition of sovereignty as authorized leadership

  Leila Brännström, 2016, The contemporary relevance of Carl Schmitt: law, politics, theology. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkinnen, P. (red.). Routledge, s. 19-33 15 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. ”Ras” i efterkrigstidens Sverige: ett bidrag till en mothistoria

  Leila Brännström, 2016 sep 20, Historiens hemvist: II. Etik, politik och historikerns ansvar . Lorenzoni, P. & Manns, U. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 27-55 29 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Vardagslivets politik. Texter om hur vanliga människor förändrar Mellanöstern

  Leila Brännström (red.), 2012, Bokförlaget Atlas. 175 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 5. Introduction: Nordic biopolitics

  Leila Brännström (red.), Markus Gunneflo (red.) & Hanna Pettersson (red.), 2015, I: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 38/1, s. 1-4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 6. Embodying the population: Five decades of immigrant/integration policy in Sweden

  Leila Brännström, 2015, I: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 38, 3, s. 40-61

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Förrättsligande genom konstitutionalisering och parlamentarismens slut

  Leila Brännström, 2011, [Host publication title missing]. Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 8. Kritikens läge. En intervju av Leila Brännström

  Leila Brännström, Anders Johansson, Sharon Rider & Malin Rönnblom, 2011, Fronesis.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 9. Suveränitet och konkret ordningstänkande

  Leila Brännström, 2012, Vän eller fiende? En antologi om Carl Schmitts politiska tänkande. Wittrock, J. & Falk, H. (red.). Daidalos, s. 99-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Nödvändigheten av att lämna sorgen bakom sig

  Leila Brännström, 2008, Att vinna framtiden åter - texter om makt och frihet i senmoderniteten. Brännström, L. & Gundenäs, H. (red.). Bokförlaget Atlas, s. 9-34

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. The art of reflected intractability: critique according to Foucault

  Leila Brännström, 2013, Aspectivity : The history of seeing and representation. Nordahl, J. & Thor, R. (red.). Kungliga Konsthögskolan, s. 52-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Livets erövring

  Leila Brännström, 2012, Vardagslivets politik : texter om hur vanliga människor förändrar Mellanöstern. Brännström, L. (red.). Bokförlaget Atlas, s. 7-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Begär vs. identitet

  Leila Brännström, 2009, Bang.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 14. Den reflekterade olydnadens konst. Kritik enligt Michel Foucault

  Leila Brännström, 2011, I: Fronesis. 36-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Sovereign order? Carl Schmitt's definition of sovereignty in light of concrete order-thought

  Leila Brännström, 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 16. Rättens återgång och återkomst?

  Leila Brännström, 2010, I: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 4, 131, s. 15-40

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. The Terms of Ethnoracial Equality: The Swedish Courts' Reading of Ethnic Affiliation, Race and Culture

  Leila Brännström, 2018, I: Social & Legal Studies. 27, 5, s. 616-635 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Juridik som politik och om behovet av kritik

  Leila Brännström, 2017 aug 9, Rätten till rättvisa: Om utsatta människors rättigheter och tillgång till rättvisa. Hall, P. & Pelling, L. (red.). Premiss förlag, s. 60-75 16 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Behrooz Ghamari-Tabrizi, Foucault in Iran: Islamic Revolution and the Enlightenment

  Leila Brännström, 2018 okt 1, I: Foucault Studies. 25, s. 388-392 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 20. Diskriminering

  Leila Brännström, 2019 maj 20, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 353-376 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Constituent Power: Popular Rule, Constitutional Law, and Politics

  Leila Brännström (red.), Matilda Arvidsson (red.) & Panu Minkkinen (red.), 2020, Edinburgh University Press. 224 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 22. När juridiken är politikens fortsättning med andra medel

  Leila Brännström, 2020 apr 9, I: Glänta. 3-4, 2019, s. 4-11 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Likabehandling på pappret?. En kritisk granskning av litteraturen på juristprogrammet

  Johanna Bredberg, Carin Carlson, Sanne Carlsson, Melanie Gutman, Mirjam Katzin, Sara Nilsson, Ulrika Svallingson & Sofia Söderberg, 2011, Juridiska fakulteten, Lunds universitet. 129 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Vi måste ta ställning till den nya gentekniken

  Karin Broberg, Ingrid Dunér, Kristofer Hansson, Mats Hansson, Johan Jakobsson, Marcus Järås, Ulf Kristoffersson, Hindrik Mulder, Ana Nordberg, Anna Tunlid, Niklas Vareman & Karin E Wahlberg, 2019 nov 24, Svenska Dagbladet, Stockholm 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 25. Att inte debattera är inte ett alternativ

  Karin Broberg, Ingrid Dunér, Kristofer Hansson, Mats Hansson, Johan Jakobsson, Marcus Järås, Ulf Kristoffersson, Hindrik Mulder, Ana Nordberg, Anna Tunlid, Niklas Vareman & Karin E Wahlberg, 2019 dec 8, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 26. Lägst ner på skalan? Hälso- och sjukvårdens bemötande av äldre kvinnor som migrerat till Sverige

  Helene Brodin & Titti Mattsson, 2014, I: Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4, s. 372-391

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Migrant pensioners - taxation and healthcare issues in the EU

  Cécile Brokelind & Martina Axmin, 2017, Elder Law: Evolving European Perspectives on Elder Law. Numhauser-Henning, A. (red.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, s. 257-286 30 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Migrerande äldre inom EU

  Cécile Brokelind & Martina Axmin, 2017 apr 15, Äldrerätt- ett nytt rättsområde . Mattsson, T. & Numhauser-Henning, A. (red.). Wolters Kluwer, s. 155-172

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Behövs en FN-konvention om funktionshinder och mänskliga rättigheter?

  Anna Bruce, 2005, Mänskliga rättigheter och samhällets skyldigheter. En antologi från MR-dagarna 2004. Gunner, G. & Mellbourn, A. (red.). Ordfront förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Jämlikhet och icke-diskriminering

  Anna Bruce, 2010, Mänskliga rättigheter: juridiska perspektiv. Lundberg, A. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Which Entitlements and for Whom? The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Ideological Antecedents

  Anna Bruce, 2014, Anna Bruce anna.bruce@jur.lu.se. 462 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 32. Negotiating the Monitoring Mechanism for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Two Steps Forward, One Step Back

  Anna Bruce, 2009, International Human Rights Monitoring Mechanisms: Essays in Honour of Jakob Th. Möller. Alfredsson, G., Grimheden, J., Ramcharan, B. G. & Zayas, A. (red.). 2 uppl. Leiden: Brill Academic Publishers, (The Raoul Wallenberg Institute human rights library; vol. 35).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Towards Free and Inclusive Societies for People with Disabilities

  Anna Bruce & Gerard Quinn, 2003, Disability and Social Policy in Ireland. Redmond, B. & Quin, S. (red.). Dublin: University College Dublin

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

  Anna Bruce, Gregor Noll, Lisa Kerker & Eleni Karageorgiou, 2015, Lunds universitet, Juridiska fakulteten.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 35. LSS-haveri – utredningen strider mot konventioner

  Anna Bruce & Anna Nilsson, 2018 jun 15, Svenska Dagbladet (E-SvD).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 36. Home-state restrictions on the freedom of establishment in a Swedish income tax law perspective

  Anette Bruzelius & Sture Bergström, 2003, Tax law. Wahlgren, P. (red.). Stockholm Institute for Scandinavian Law, Vol. 44. s. 233-241

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Skattekonkurrens: hinder eller förutsättning för en nationell välfärdsstat?

  Anette Bruzelius, 2004, EU, skatterna och välfärden. Gustavsson, S., Oxelheim, L. & Wahl, N. (red.). Santérus förlag, s. 111-136

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Business taxation within and across the borders of the European Union

  Anette Bruzelius, 2003, Tax law. Wahlgren, P. (red.). Jure, Vol. 44.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Argument types and fallacies in legal argumentation

  Thomas Bustamante (red.) & Christian Dahlman (red.), 2015, Springer.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 40. International criminal justice, the Gotovina judgment and the making of refugees

  Rosemary Byrne & Gregor Noll, 2013, Protecting the Rights of Others. Festskrift til Jens Vedsted-Hansen. Gammeltoft-Hansen, T., Lemann Kristiansen, B. & Schaumburg-Müller, S. (red.). DJØF Forlag, s. 467-486

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. New asylum countries?: migration control and refugee protection in an enlarged European Union

  Rosemary Byrne (red.), Gregor Noll (red.) & Jens Vedsted-Hansen (red.), 2002, Kluwer. 463 s. (Immigration and asylum law and policy in Europe)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 42. Biblioteken i den digitala lärandemiljön: Rapport från den tillfälliga arbetsgruppen med samma namn vid LUB

  Maja Carlson, Anja Hoppe & Anna Wiberg, 2016

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 43. Quizar, guider och filmer − exempel på digitala lärobjekt och samarbetsmöjligheter kring e-lärande

  Maja Carlson, Anja Hoppe & Anna Wiberg, 2017, s. 26.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 44. Samarbetsmöjligheter kring och kvalitetssäkring av e-lärande

  Maja Carlson, Anja Hoppe & Anna Wiberg, 2018, Om samverkan, mångfald och mellanmänskliga möten: Proceedings från Lunds Universitets Pedagogiska Utvecklingskonferens 2017. Bergqvist Rydén, J. & Larsson, M. (red.). Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, Lunds universitet, s. 48-54

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 45. Bolognaprojekt leder till nya frågor

  Catarina Carlsson, Annika Hellbring & Anna Wiberg, 2007, I: Infotrend: nordisk tidskrift för informtionsspecialister. 62, 2, s. 39-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. An Australian companion to Harris: cases and materials on international law

  Anthony Cassimatis, Wendy Lacey, Anne McNaughton & Rosemary Rayfuse, 2011, Thomson Reuters. 515 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 47. Skuld

  Samuel Cavallin, 1999, Iustus förlag. 802 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)