Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Mordiska sjölejon och marsianer – Om falska föreställningar och straffansvar

  Tova Bennet & Susanna Radovic, 2014, IDÉES FIXES: A festschrift dedicated to Christian Bennet on the occasion of his 60th birthday. Kaså, M. (red.). Philosophical Communications, Göteborgs universitet, s. 23-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. The Abolition and Possible Re-Introduction of Legal Insanity in Sweden

  Tova Bennet, 2017, s. 433. 1 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 3. Assessments of Criminal Intent vs. Legal Insanity: In Light of the Swedish Experience

  Tova Bennet, 2017, s. 196. 1 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 4. Insiktsförmåga och uppsåt - en jämförande studie av begreppens funktion i rättspsykiatriska utlåtanden och domar

  Tova Bennet & Susanna Radovic, 2012, Rättsmedicinalverket. (RMV-Rapport; vol. 2012, nr. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Introducing legal insanity in Sweden?

  Tova Bennet, 2015, s. 378-379.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 6. Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd

  Tova Bennet, 2020 sep 4, Nyköping: Norstedts Juridik AB. 470 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 7. Tillfällig sinnesförvirring i Högsta domstolen?

  Tova Bennet, 2020 apr 15, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 5, s. 138-159 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Part-timers and fixed-term workers - an inquiry into national strategies for implementing two EU directives

  Annika Berg, 2002, Flexible work arrangements: conceptualizations and international experiences. Zeytinoglu, I. U. (red.). Kluwer, Vol. 20. s. 203-220

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 9. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag

  Annika Berg, 2008, Juristförlaget i Lund. 391 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 10. Temporary agency work. A study of numerical flexibility and working conditions for temporary workers in a comparative setting

  Annika Berg, 2003, [Publisher information missing]. 4 s. (The Norma Research Programme. Normative Patterns in the Welfare State. Legal Studies of Employment, Family and Social Security within the Norma Research Programme; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Introduction

  Niclas Berggren, Nils Karlson & Joakim Nergehuc, 2017, Why Constitutions Matter. Taylor & Francis, s. vii-xviii

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 12. Domarens privata vetande i rättsfrågor

  Gunnar Bergholtz, 2004, Festskrift till Per Henrik Lindblom. Andersson, T. & Lindell, B. (red.). Iustus förlag, s. 47-63

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Some thoughts on judges’ decision-making

  Gunnar Bergholtz, 2007, Scandinavian studies in law. Almqvist & Wiksell, Vol. 51. s. 77-88

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Are judges influenced by legally irrelevant circumstances?

  My Bergius, Emelie Ernberg, Christian Dahlman & Farhan Sarwar, 2020, I: Law, Probability and Risk. 19, 2, s. 157–164

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Karaktärsbevisning: - studier av relevansproblematik i personrelaterad bevisning

  My Bergius, 2021 apr 21, Lund. 310 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 16. Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv

  Sture Bergström, Claes Norberg & Robert Påhlsson, 2004, I: Skattenytt. 54, 12, s. 740-745

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Regeringsrättens tolkningsprinciper - ännu en gång

  Sture Bergström, 2003, I: Skattenytt. 9, s. 645-646

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Regeringsrättens lagtolkningsprinciper - nya tendenser under senare tid?

  Sture Bergström, 2003, I: Skattenytt. 1/2, s. 2-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Anm. av Höglund, Mats: Anstånd med betalning av skatt

  Sture Bergström, 2004, I: Skattenytt. 7/8, s. 529-531

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 20. Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd - en kommentar till RÅ 2004 ref 27: rättsfall 2004

  Sture Bergström, 2004, I: Skattenytt. 12, s. 771-774

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Business taxation within and across the borders of the European Union. Treaty principles and their impact on the construct of the rules on free movement in relation to national tax measures

  Sture Bergström, Cécile Brokelind, Anette Bruzelius, Carl Michael Quitzow & Mats Tjernberg, 2003, Scandinavian Studies in Law. Wahlgren, P. (red.). Stockholm Institute for Scandinavian Law, Vol. 44. s. 2-14

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Lokalt medbestämmande : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1984, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Stressing legal decisions in a tax law perspective

  Sture Bergström & Eleonor Alhager, 2004, Stressing legal decisions: IVP 21st world congress, Lund. Sweden, 12-18 August 2003: law and politics in search of balance. Biernat, T. (red.). Polpress

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Juridikens termer. 9 [rev.] uppl.

  Sture Bergström, Torbjörn Andersson, Torgny Håstad & Per Henrik Lindblom, 2002, Almqvist & Wiksell. 212 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Gränsgångare över Öresund

  Sture Bergström, 2003, Festskrift till Gustaf Lindencrona. Arvidsson, R., Melz, P. & Silfverberg, C. (red.). Norstedts Juridik AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Beskattning av överlåtelse av bostadsrätt

  Sture Bergström, 2002, Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert. Brattström, M. & Möller, M. (red.). Iustus förlag, s. 67-75

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Från MBL till MBA : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1982, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies ; 37)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Stressing legal decisions of a tax law perspective

  Sture Bergström & Eleonor Alhager, 2005, Values, rights and duties in legal and philosophical discourse. International association for the philosophy of law and social philosophy. World congress (21: 2003: Lund). Dahlman, C. & Krawietz, W. (red.). Duncker & Humblot

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Tolkning och tillämpning av skattelag

  Sture Bergström, 2002, I: Skattenytt. s. 289-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked - en lyckad nyskapelse?

  Sture Bergström, 2001, I: Juridisk Tidskrift. s. 88-90

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. General principles in the process of development

  Ulf Bernitz (red.), Joakim Nergelius (red.), Cecilia Cardner (red.) & Xavier Groussot (red.), 2008, Kluwer.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 32. Vision, essence and narratives of general principles and European private law: an introduction

  Ulf Bernitz, Xavier Groussot & Felix Schulyok, 2013, General principles of EU law and European private law. Kluwer

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. At the Epicentre of COVID-19 - the Tragic Failure of the Global Supply Chain for Medical Supplies

  Sonu Bhaskar, Jeremy Tan, Marcel Bogers, Timo Minssen, Hishamuddin Badaruddin, Simon Israeli-Korn & Henry Chesbrough, 2020 nov 24, I: Frontiers in Public Health. 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Translation into Swedish of Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 2 uppl.

  Uta Bindreiter, 2008, Thales. 432 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. Why Grundnorm? A treatise on the implications of Kelsen's doctrine

  Uta Bindreiter, 2002, Kluwer. 245 s. (Law and philosophy library ; vol. 58)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Lagprövningsdebatten 1955-1966. I skärningsfältet mellan juridik och politik

  Uta Bindreiter, 2009, Juristförlaget i Lund. 57 s. (Acta Societatis Juridicae Lundensis; vol. 172)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 37. Mänskliga rättigheter: konstitutionell dekoration eller internationellt harmoniseringsinstrument? Glimtar från det 28:e Nordiska Juristmötet 1978

  Uta Bindreiter, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Juristförlaget i Lund, s. 87-98

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Rättspositivism

  Uta Bindreiter & Reidar Edvinsson, 2006, Rättsfilosofi: samhälle och moral genom tiderna (2 uppl.). Nergelius, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 109-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. The realist Hans Kelsen

  Uta Bindreiter, 2013, Kelsen revisited. New essays on the pure theory of law. Duarte d'Almeida, L., Gardner, J. & Green, L. (red.). Hart Publishing Ltd, s. 101-129

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Rättspositivism

  Uta Bindreiter, 2001, Rättsfilosofi. Nergelius, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 104-116

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. The modality of Kelsen's Sollsatz

  Uta Bindreiter, 2005, I: Rechtstheorie. 21, s. 167-178

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. On positivism and other isms

  Uta Bindreiter, 2007, I: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP). 93, s. 321-344

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Zur Doppeldeutigkeit des Wortes "Sollen"

  Uta Bindreiter, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 44. Why Grundnorm? A Treatise on the Implications of Kelsen's Doctrine

  Uta Bindreiter, 2000, 345 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 45. On Constructive Legal Science Then and Now

  Uta Bindreiter, 2011, I: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP). 97, 1, s. 78-106

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Aleksander Peczenik. Bibliography 1962-2005

  Uta Bindreiter, 2006, I: Ratio Juris. 19, 4, s. 518-533

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. ’Descriptive normativity’: Kelsen’s Sollsatz in the light of some later theories

  Uta Bindreiter, 2001, I: Associations. 5, 1, s. 71-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Presupposing the basic norm

  Uta Bindreiter, 2001, I: Ratio Juris. 14, 2, s. 143-175

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Gustaf Petrén och lagprövningsrätten

  Uta Bindreiter, 2006, I: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 5, s. 39-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift