Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Motivating the direct applicability of community law

  Uta Bindreiter, 1998, I: Rechtstheorie. 18, s. 105-116

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Sweden. Legal Philosophy in the 20th Century

  Uta Bindreiter, 2016 aug, A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Pattaro, E. & Roversi, C. (red.). Netherlands: Springer, Vol. 12, tome 1. s. 697-737 41 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Anders Vilhelm Lundstedt: In Quest of Reality

  Uta Bindreiter, 2016 jun, A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Pattaro, E. & Roversi, C. (red.). Netherlands: Springer, Vol. 12, tome 2. s. 379-400 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Tore Strömberg: A Conventionalist Legal Realist

  Uta Bindreiter, 2016 jun, A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Pattaro, E. & Roversi, C. (red.). Netherlands: Springer, Vol. 12, tome 2. s. 415-430

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Hans Kelsens Vortragsreisen nach Schweden (1933) und Finnland (1953)

  Uta Bindreiter, 2016, I: Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts. 38, s. 89-106

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Other scandinavian legal realists

  Uta Bindreiter, Mauro Zamboni & Torben Spaak, 2016 jan 1, A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Volume 12 Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, Tome 1: Language Areas, Tome 2: Main Orientations and Topics. Springer, s. 415-442 28 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Svenska män och kvinnor (SMoK)

  Uta Bindreiter, 2017, Insikt och handling. Lexikon över lexikon. Hanson, B. (red.). Lund: Hans Larsson Samfundet, Vol. 25. s. 76-77 2 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Hans Kelsens föreläsningsresor till Sverige (1933) och Finland (1953)

  Uta Bindreiter, 2018, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 1, s. 69-95

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Prohibition on research involving psychiatric patients subject to coercion

  Søren Birkeland, Kathryn Berzins, John Baker, Titti Mattsson, Karl Harald Søvig & Frederik Gildberg, 2020, I: Kritisk Juss. 2020, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. The Rationales of Government Action on Ageing and the Extension of Working Lives

  Alysia Blackham, Miriam Kullmann, Hanna Pettersson & Ania Zbyszewska, 2017, Elder Law: Evolving European Perspectives. Numhauser-Henning, A. (red.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, s. 179–203 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Rätt utan Sanning?

  Moa Bladini, 2008, I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 95 (2008), 3, s. 243-258

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. I objektivitetens sken - en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål.

  Moa Bladini, 2013, Makadam förlag. 420 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 13. Women in academia and equality law, aiming high - falling short?

  Roger Blanpain (red.) & Ann Numhauser-Henning (red.), 2006, Kluwer. 320 s. (Bulletin of comparative labour relations)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 14. Is there a curricular core for the transnational lawyer?

  Michael Bogdan, 2005, Journal of Legal Education. Georgetown University Law Center, Vol. 55. s. 484-487

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 15. Behandling av miljöskador i EG:s Rom II-förordning

  Michael Bogdan, 2008, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 575-584

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Anm. av Jakob, Dominique: Die eingetragene Lebenspartnerschaft im internationalen Privatrecht

  Michael Bogdan, 2002, I: Svensk Juristtidning. 9, s. 846-848

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 17. Rätt att välja bland nationella bolagsformer inom EU

  Michael Bogdan, 2004, I: Ny Juridik. 1, s. 7-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Anm. av Hjärpe, Jan: Sharia. Gudomlig lag i en värld i förändring

  Michael Bogdan, 2006, I: Svensk Juristtidning. 1, s. 97-98

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 19. Något om lagvalsregler vid pantsättning av dokumentlösa finansiella instrument

  Michael Bogdan & Lars Afrell, 2001, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 517-528

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Kan det trots föreliggande svensk domsrätt saknas en lokalt behörig tingsrätt?

  Michael Bogdan, 2002, I: Svensk Juristtidning. 2, s. 105-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Anm. av Bergquist, U.: Internationell arvs- och bodelningsrätt

  Michael Bogdan, 2004, I: Svensk Juristtidning. 2, s. 200-201

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 22. Anm. av Østergaard, Kim: Elektronisk handel og international proces- og privatrett

  Michael Bogdan, 2003, I: Svensk Juristtidning. 10, s. 1138-1140

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Is there a curricular core for the transnational lawyer?

  Michael Bogdan, 2005, I: Journal of Legal Education. 55, s. 484-487

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Anm. av Nielsen, Ruth: E-handelsret

  Michael Bogdan, 2002, I: Svensk Juristtidning. 1, s. 98-100

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 25. Svensk rättspraxis: internationell privat- och processrätt 2001-2005

  Michael Bogdan, 2006, I: Svensk Juristtidning. 7, s. 601-644

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt

  Michael Bogdan, 2012, I: Svensk Juristtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Den nya Rom II-förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser

  Michael Bogdan, 2007, I: Svensk Juristtidning. 10, s. 929-941

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Nederländerna först med lag om äktenskap för homosexuella

  Michael Bogdan, 2001, I: Advokaten. Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. 9, s. 12-12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Svensk och EU-domstolens rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2011-2012

  Michael Bogdan, 2013, I: Svensk Juristtidning. 2013, s. 937-984

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Individuella anställningsförhållanden i Sveriges nya internationella privaträtt - en översikt

  Michael Bogdan, 2001, I: Svensk Juristtidning. 10, s. 845-860

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Anm. av Flodgren, B. m.fl. (red.): Avtalslagen 90 år. Aktuell nordisk rättspraxis

  Michael Bogdan, 2006, I: Svensk Juristtidning. 3, s. 304-305

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 32. Internationellt privaträttsliga aspekter av äggdonation och surrogatmoderskap

  Michael Bogdan, 2002, I: Svensk Juristtidning. 8, s. 745-747

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Erkännande och verkställighet av med den europeiska människorättskonventionen oförenlig utländsk dom

  Michael Bogdan, 2003, I: Svensk Juristtidning. 1, s. 18-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Den italienska litispendenstorpeden

  Michael Bogdan, 2004, I: Ny Juridik. 3, s. 53-62

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Något om faktainlärning inom juristutbildningen

  Michael Bogdan, 2009, I lärandets tjänst. Vänbok till Karin Adlercreutz. Juristförlaget i Lund, s. 11-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Private international law as component of the law of the forum

  Michael Bogdan, 2012, Hague Academy of International Law. 352 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok