Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Rätt svar på fel fråga. Typ III-fel vid användningen av expertkunskap

  Lena Wahlberg, 2010, I: Juridisk Tidskrift. 4, s. 889-900

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Legal Ontology, Scientific Expertise and the Factual World

  Lena Wahlberg, 2017, I: Journal of Social Ontology (JSO). 3, 1, s. 49-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Konceptuella utmaningar i gränslandet mellan juridik och medicin: Fallet "vetenskap och beprövad erfarenhet"

  Lena Wahlberg, 2016, Vetenskap och beprövad erfarenhet - juridik. Lund: Lund University, s. 47-55

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Stanford Encyclopedia of Philosophy

  Lena Wahlberg, 2017, I: Insikt och handling. 25, s. 71-72

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 5. Importing notions in health law: science and proven experience

  Lena Wahlberg & Johannes Persson, 2017, I: European Journal of Health Law. 24, s. 565-590

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Helheten och delarna: Kan "vetenskap och beprövad erfarenhet" reduceras till "vetenskap", "och" och "beprövad erfarenhet?

  Lena Wahlberg, 2018, Science and proven experience - Johannes. Sahlin, N-E. (red.). VBE programmet, s. 101-113 13 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Remissyttrande: Delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2)

  Lena Wahlberg, 2013

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 8. Skäligt straffansvar för misstag inom medicinsk vård och behandling

  Lena Wahlberg, 2019, I: Nordisk socialrättslig tidskrift. 19-20, s. 115-135

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Begreppet lagtolkning

  Lena Wahlberg, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 141-162

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. The metaphysician as legal expert

  Lena Wahlberg, 2019, Maurinian truths: Essays in honour of Anna-Sofia Maurin on her 50th birthday. Hansson Wahlberg, T. & Stenwall, R. (red.). MediaTryck Lund, s. 73-81

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Kommentar till Högsta domstolens avgörande den 18 december 2018 i mål B 5050-17 (NJA 2018 s. 1051)

  Lena Wahlberg, 2019, I: Nordisk socialrättslig tidskrift. 21-22, s. 143-152

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Sommartidsfrågan

  Lena Wahlberg & Annika Wallin, 2020, Vetenskap och beprövad erfarenhet: Hälsoråd. Sahlin, N-E. (red.). s. 57-66

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Klinisk forskning

  Lena Wahlberg, 2020, Medicinsk rätt. Zillen, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (red.). Norstedts Juridik AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Fri bevisprövning och evidensbaserad medicin: En jämförelse av två modeller för evidens och beslut

  Lena Wahlberg, 2020, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 4, s. 581-599 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Vetenskap och beprövad erfarenhet - ett rättsligt begrepps innebörd och gränser

  Lena Wahlberg, 2021, Vetenskap och beprövad erfarenhet/ Science and proven experience. Sahlin, N-E. (red.). MediaTryck Lund, s. 85-98

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Om värdet av vetenskap och andra belägg vid pandemiskt beslutsfattande

  Lena Wahlberg, 2021, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 5, s. 345-360 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Bees in space - Swarm technologies' unauthorised deployment of SmallSats and Art. VI of the outer space treaty

  Scarlet Wagner, 2018, Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC. Vol. 2018-October. (Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 18. Avtalslagens generalklausul och den rättvisebaserade kontraktsuppfattningen

  Sacharias Votinius, 2005, Avtalslagen 90 år. Flodgren, B. (red.). Norstedts Förlag, s. 335-347

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Varandra som vänner och fiender - en idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund.

  Sacharias Votinius, 2004, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 352 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 20. Konsumentskyddet i Allmänna reklamationsnämndens beslut mot Acta

  Sacharias Votinius, 2011, I: Juridisk Tidskrift. s. 641-659

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Individuation, Education and Democracy

  Sacharias Votinius, 2017, Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Rönnmar, M. & Julén Votinius, J. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 917-938 21 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Intergenerational aspects of elder law: conflict, solidarity-or ambivalence

  Jenny Julén Votinius & Mia Rönnmar, 2017 feb 24, Elder Law: Evolving European Perspectives. Numhauser-Henning, A. (red.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, s. 132-148 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. It takes two to tango – making way for relevant research support services at Lund University Libraries (LUB)

  Hanna Voog & Gunilla Wiklund, 2013, I: ScieCom Info. 9, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Konstitucionnij kontrol´ i demokratija: konstitucionnie sudi i zakonodatel´níj process

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, “Utverždenie principov pravovogo demokratičeskogo gosudarstva v Respublike Belarus´ posredstvom konstitucionnogo kontrolja” = “Strengthening of the Principles of a Democratic State Ruled by Law in the Republic of Belaris by Way of Constitutional Control”: (Minsk, 26-27 June 2003). Evropejskaja komissija k demokratii čerez pravo, s. 12-18

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Advokat, doktorand, boktryckare, kollega: [förord]

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Diestelkamp, B., Vogel, H-H., Jörn, N., Nilsén, P. & Häthén, C. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 8-9

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. First additional protocol to the European convention on human rights

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Libertatea religioasă în context românesc şi european: simpzion internaţional, Bucureşti, 12-13 septembre 2005. Bizantină, s. 348-351

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Den juridiska litteraturen

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder. Bernitz, U. (red.). Norstedts Juridik AB, Vol. 7 uppl.. s. 167-184

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Kommentar till Förordning (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk