Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Internationellt privaträttsliga rättsfall. 3. uppl.

  Michael Bogdan (red.), 2006, Juristförlaget i Lund. 286 s. (3 uppl.)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 2. On the value and method of rule-comparison in comparative law

  Michael Bogdan, 2004, Festschrift für Erik Jayme. Mansel, H-P. & Pfeiffer, T. (red.). Sellier, s. 1233-1242

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Convergence and divergence between Brussels I and Rome I with regard to contracts regulating matters of family law

  Michael Bogdan, 2004, Enforcement of international contracts in the European Union: convergence and divergence between Brussels I and Rome I. Meeusen, J., Pertegás, M. & Straetmans, G. (red.). Intersentia, s. 211-223

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Some reflections on regionalism in European private international law

  Michael Bogdan, 2013, Regionalism. Giertl, A. (red.). University of Kosice, Slovakia, s. 9-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. The proposed recast of rules on provisional measures under the Brussels I regulation

  Michael Bogdan, 2012, The Brussels I Review Proposal Uncovered. Lein, E. (red.). British institute of international and comparative law, s. 125-133

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Cape Verde

  Michael Bogdan, 2002, Legal systems of the world: a political, social, and cultural encyclopedia. Volume 1: A-D. Kritzer, H. M. (red.). ABC-CLIO, Vol. 1. s. 262-267

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Development assistance in the legal field: promotion of market economy v. human rights

  Michael Bogdan, 2009, New directions in comparative law. Bakardijeva, A. & Nergelius, J. (red.). s. 33-39

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 8. Anm. av Liukkunen, U.: The role of mandatory rules in international labour law – A comparative study in the conflict of laws

  Michael Bogdan, 2005, I: Lakimies. s. 509-511

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Anm. av Spang-Hanssen, Henrik: Cyberspace and international law on jurisdiction

  Michael Bogdan, 2004, I: Nordic Journal of International Law. s. 275-277

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. International development aid in the legal field as a vehicle for globalization of law

  Michael Bogdan, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 11. Cross-border transactions on the Internet

  Michael Bogdan, 2001, Recht und Internet. Arbeiten zur Rechtsvergleichung. Band 197. Hohloch, G. (red.). s. 59-69

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Nationality vs. Domicile as Connecting Factor in European Private International Law in Family Matters

  Michael Bogdan, 2005, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 13. Chronique de jurisprudence suédoise (1996-2004)

  Michael Bogdan & Kaj Hobér, 2006, I: Journal du droit international. s. 719-752

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Svensk lagsamling med kommentarer 2007/08

  Michael Bogdan, C Bergman, A Eriksson & J Hirschfeldt, 2008, KARNOV.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. General Features and Basic Principles of the Future Regulation Rome II

  Michael Bogdan, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 16. The Brussels/Lugano lis pendens rule and the ”Italian Torpedo”

  Michael Bogdan, 2007, I: Scandinavian Studies in Law. 51, s. 89-97

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Private international law of registered partnerships in the Nordic countries

  Michael Bogdan, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 18. Författningssamling i internationell privat- och processrätt

  Michael Bogdan (red.), 2008, [Publisher information missing]. 189 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 19. EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och processrätt

  Michael Bogdan, 2011, I: Svensk Juristtidning. s. 873-923

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. On the so-called deficit of social values in private international law

  Michael Bogdan, 2014, Essays in honour of Spyridon Vl. Vrellis. s. 31-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Herkunftslandprinzip und Familienrecht

  Michael Bogdan, 2005, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 22. The treatment of environmental damage in Regulationa Rome II

  Michael Bogdan, 2009, The Rome II Regulation on the law applicable to non-contractual obligations. s. 219-230

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Komparativ metod

  Michael Bogdan, 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 24. EG-rättsliga synpunkter på användning av medborgarskapet som anknytningsmoment i den internationella familjerätten

  Michael Bogdan, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 25. Diskrimineringsförbud i den internationella familjerätten rörande europeiska medborgare

  Michael Bogdan, 2005, (Ne)rovnost a rovnoprávnost. s. 116-122

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Om Bryssel/Luganoreglernas tillämpning i marknadsrättsliga mål

  Michael Bogdan, 2002, I: Juridisk Tidskrift. s. 410-416

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Herkunftslandprinzip und Familienrecht

  Michael Bogdan, 2006, Das Herkunftslandprinzip im Europäischen Gemeinschaftsrecht. Reichelt, G. (red.). s. 63-69

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Private international law aspects of the introduction of same-sex marriages in Sweden

  Michael Bogdan, 2009, I: Nordic Journal of International Law. s. 253-261

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Principles of Choice of Law in the International Contract Law

  Michael Bogdan, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 30. Websites, Establishment and Private International Law

  Michael Bogdan, 2005, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 31. The Hague preliminary draft convention on jurisdiction and judgments

  Michael Bogdan, 2005, The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments. Proceedings of the Round Table held at Milan University on 15 November 2003. Pocar, F. & Honorati, C. (red.). s. 113-116, 181

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 32. Some reflections on contracts and torts in cyberspace in view of regulations Rome I and Rome II

  Michael Bogdan, 2010, Convergence and divergence in private international law. Liber amicorum Kurt Siehr. Boele-Woelki, K. (red.). Eleven International Publishing, s. 375-387

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Market economy as a precondition for human rights

  Michael Bogdan, 2008, Metamorfózy práva ve stredni Evrope, Praha-Plzen 2008. s. 81-84

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 34. Defamation on the Internet, forum delicti and the e-Ccommerce directive

  Michael Bogdan, 2011, I: Yearbook of private international law. 13, s. 483-491

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Något om den kollisionsrättsliga behandlingen av islamisk morgongåva (mahr)

  Michael Bogdan, 2007, Rett og toleranse. Festskift til Helge JohanThue. Frantzen, T., Giertsen, J. & Cordero Moss, G. (red.). s. 175-185

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Anm. av Sayed's Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige

  Michael Bogdan, 2010, I: Svensk Juristtidning. s. 210-213

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 37. Svensk internationell privat- och processrätt

  Michael Bogdan, 2008, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 38. Användning av allmänt förmögenhetsforum med avseende på papperslösa aktier i svenska aktiebolag

  Michael Bogdan, 2005, I: Juridisk Tidskrift. s. 674-679

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. The impact of the E.C. treaty on the surnames of migrating European citizens

  Michael Bogdan, 2005, Obra homenaje al professor Julio D. González Campos. Vol. 2. s. 1277-1286

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Rom I och Rom II - en introduktion till lagvalsproblematiken

  Michael Bogdan, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 41. Individuella anställningsavtal i den nya Rom I-förordningen

  Michael Bogdan, 2009, I: Europarättslig tidskrift. 2009, s. 13-24

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. The E.C. Law of International Insolvency

  Michael Bogdan, 2001, I: Revue des affaires européennes. s. 452-459

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift