Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Principles of a democratic state ruled by law – Basis of constitutional justice

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, “Utverždenie principov pravovogo demokratičeskogo gosudarstva v Respublike Belarus´ posredstvom konstitucionnogo kontrolja” = “Strengthening of the Principles of a Democratic State Ruled by Law in the Republic of Belaris by Way of Constitutional Control” : (Minsk, 26-27 June 2003). Evropejskaja komissija k demokratii čerez pravo, s. 7-11

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Verwaltungsstrukturen der Europäischen Union: Kooperationsverwaltung durch die Schaffung von Agenturen

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Die neue europäische union = The New European Union = La nouvelle union européenne. Bruylant, s. 199-212

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Monitoring och guidelines: om Europarådets instrument för rättstillnärmning och rättsharmonisering

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Diestelkamp, B., Vogel, H-H., Jörn, N., Nilsén, P. & Häthén, C. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 703-709

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen: några förvaltningsrättsliga frågor

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Disciplinregler: konferens 16 oktober 2002. Högskoleverket, 32 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 13. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Sveriges grundlagar och andra stats- och förvaltningsrättsliga författningar. 3 uppl.

  Hans-Heinrich Vogel (red.) & Lars-Göran Malmberg (red.), 2007, Juristförlaget i Lund. 434 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 16. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Gutglaubenserwerb, Fälschung, Staatshaftung und Identitätsfeststellung im schwedischen Grundstücksrecht

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Aufbruch nach Europa. 75 Jahre Max-Planck-Institut für Privatrecht. Basedow, J. (red.). Mohr Siebeck, s. 1065-1074

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Notifiering av normgivningsbeslut: ett nytt element i svensk normgivning

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Festskrift till Gustaf Lindencrona. Arvidsson, R., Melz, P. & Silfverberg, C. (red.). Norstedts Juridik AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Kommentar till Förordning (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. The experience of half a century of European integration

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Constitutional implications of accession to the European Union. Council of European Publishing, s. 5-20

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Den juridiska litteraturen

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder. 9 uppl.. Bernitz, U. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 169-186

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Sveriges grundlagar och andra stats- och förvaltningsrättsliga författningar. 2. uppl.

  Hans-Heinrich Vogel (red.) & Lars-Göran Malmberg (red.), 2003, Juristförlaget i Lund. 437 s. (2 uppl.)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 41. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Dubbelbeskattningsavtalet med Tyska riket: en okänd del av 1928 års skattereform

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Festskrift till Nils Mattsson. Ståhl, K. & Thorell, P. (red.). Iustus förlag, s. 541-561

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Gutglaubenserwerb, Fälschung, Staatshaftung und Identitätsfeststellung im schwedischen Grundstücksrecht

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, I: Notar. 2, s. 42-47

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Bulgarian Citizens Abroad

  Zvezda Vankova, 2020, Migration and Social Protection in Europe and Beyond . Lafleur, J-M. & Vintila, D. (red.). Springer, Cham, Vol. Volume 2. ( IMISCOE Research Series ).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Migrants’ Access to Social Protection in Bulgaria

  Zvezda Vankova & Dragomir Kolev Draganov, 2020, Migration and Social Protection in Europe and Beyond. Lafleur, J-M. & Vintila, D. (red.). Springer, Cham, Vol. Volume 1. (IMISCOE Research Series ).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Temporary home or final destination? Migrants’ perspectives on working in Bulgaria.

  Zvezda Vankova & Bistra Ivanova, 2021, (Accepted/In press)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport