Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Efternamns fria rörlighet inom EU

  Michael Bogdan, 2009, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2008-09, s. 647-653

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. EG-kommissionens förslag till förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

  Michael Bogdan, 2007, Festskrift till Lars Gorton. s. 47-61

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. EG/EU-domstolens praxis på den internationella insolvensrättens område

  Michael Bogdan, 2010, Festskrift till Torkel Gregow. Gernandt, J., Kleineman, J., Lindskog, S. & Gregow, T. (red.). s. 27-45

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Private international law aspects of trans-border invasion of personality rights by the media

  Michael Bogdan, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 5. Diskrimineringsförbud i den internationella familjerätten rörande europeiska medborgare

  Michael Bogdan, 2005, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 6. Remarks concerning the 1999 draft Hague Convention

  Michael Bogdan, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 7. Anm. av: Tre aspekter av EU-IP

  Michael Bogdan, 2011, I: Svensk Juristtidning. s. 598-599

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Private international law aspects of trans-border invasion of personality rights by the media

  Michael Bogdan, 2005, Verletzungen von Persönlichkeitsrechten durch die Medien. Beater, A. & Habermeier, S. (red.). s. 138-149

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Jurisdiction in Cyberspace

  Michael Bogdan, 2002, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 10. Marriage in Swedish family law and Swedish conflicts of law

  Michael Bogdan & Eva Ryrstedt, 1995, I: Family Law Quarterly. 29, 3, s. 675-684

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Anm av Alvik, I: Contracting with sovereignty: State contracts and international arbitration

  Michael Bogdan, 2011, I: Nordic Journal of International Law. 80, 4, s. 535-537

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. Anm. av Curry-Sumner: All's well that ends registered?

  Michael Bogdan, 2008, I: Nordic Journal of International Law. 77, 4, s. 533-534

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 13. Can a Website Constitute an Establishment for the Purposes of Jurisdiction and Applicable Law?

  Michael Bogdan, 2005, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 14. Anm. av Hobér, Kaj: Extinctive prescription and applicable law in interstate arbitration

  Michael Bogdan, 2002, I: Nordic Journal of International Law. s. 199-201

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 15. The EC Treaty and international family law

  Michael Bogdan, 2009, Európska únia - právo a skutocnost. Symposium Bratislava 6.-7. april 2009. s. 7-18

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 16. Uteslutning av offentlig rätt från Bryssel I-förordningens tillämpningsområde

  Michael Bogdan, 2008, Festskrift till Hans-Heinrich Vogel. s. 47-59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Registered Partnerships and EC Law

  Michael Bogdan, 2002, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 18. Swedish legal system

  Michael Bogdan (red.), 2010, [Publisher information missing]. 562 s. (Swedish legal system)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 19. Anm. av Spindler, Gerald & Börner, Fritjof (eds.): E-commerce law in Europe and the USA

  Michael Bogdan, 2002, I: Nordic Journal of International Law. s. 585-586

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 20. Anm. av Magnus & Mankowski: Brussels I Regulation

  Michael Bogdan, 2013, I: Nordic Journal of International Law. s. 179-181

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 21. Missbruk av litispendens med hjälp av den italienska torpeden

  Michael Bogdan, 2008, I: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 1, s. 21-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Contracts in cyberspace and the new regulation "Rome I"

  Michael Bogdan, 2009, I: Masaryk University Journal of Law and Technology. s. 219-225

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Anm. av Hellner, M., Rom II-förordningen

  Michael Bogdan, 2014, I: Svensk Juristtidning. 2014, s. 503-504

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 24. Missbruk av litispendensreglerna i Bryssel/Lugano

  Michael Bogdan, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 25. Development Aid as a Creator of New Small Mixed Legal Systems

  Michael Bogdan, 2002, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 26. Registrerat partnerskap inför EG-domstolen

  Michael Bogdan, 2001, I: Juridisk Tidskrift. s. 97-103

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. EG-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2006-2008

  Michael Bogdan, 2010, I: Svensk Juristtidning. s. 33-77

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Torts in cyberspace: the impact of the new regulation "Rome II"

  Michael Bogdan, 2008, I: Masaryk University Journal of Law and Technology. 2, 1, s. 1-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Some reflections regarding environmental damage and the Rome II Regulation

  Michael Bogdan, 2009, Nuovi Strumenti del diritto internazionale privato: Liber Fausto Pocar. s. 95-105

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Private international law

  Michael Bogdan, 2010, Swedish legal system. Bogdan, M. (red.). s. 509-529

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Web-sites, establishment and private international law

  Michael Bogdan, 2006, I: King’s Law Journal. s. 97-104

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Gränsöverskridande marknadsföring via Internet

  Michael Bogdan, 2000, I: Juridisk Tidskrift. s. 621-625

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Interlegala framtidsvisioner i en digitaliserad värld

  Michael Bogdan, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 34. Anm. av Hobér: International commercial arbitration in Sweden

  Michael Bogdan, 2012, I: Nordic Journal of International Law. s. 605-606

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. Den nya Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

  Michael Bogdan, 2008, I: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2008, s. 442-465

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. EU:s insolvensförordning

  Michael Bogdan, 2002, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 37. Foreign public law and article 7(1) of the Rome Convention: some reflections from Sweden

  Michael Bogdan, 2008, Mélanges en l'honneur de Hélène Gaudemet-Tallon. s. 671-682

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Gränsöverskridande personlighetskränkningar och svensk internationell privaträtt

  Michael Bogdan, 2010, Festskrift till Gertrud Lennander. Gernandt, J., Kleineman, J. & Lindskog, S. (red.). s. 27-37

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Komparativ metod

  Michael Bogdan, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 40. Frihet att välja mellan nationella bolagsformer inom EU

  Michael Bogdan, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 41. International development aid as a creator of new small mixed legal systems

  Michael Bogdan, 2004, Impérialisme et chauvinisme juridiques. Rapports présentés au colloque à l’occasion du 20e anniversaire de l’Institut suisse de droit comparé, Lausanne, 3-4 octobre 2002, Publications de l’Institut suisse de droit comparé. s. 55-62

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 42. Jurisdiction and applicable law on the Internet

  Michael Bogdan, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 43. Svensk nationalrapport i en section om "Private International Law Aspects of Homosexual Couples"

  Michael Bogdan, 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 44. Is there a currricular core for the transnational lawyer?

  Michael Bogdan, 2006, I: Journal of Legal Education. 55, s. 484-487

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Karnov. Svensk lagsamling med kommentarer. 13 Uppl. 2008/2009

  Michael Bogdan (red.), 2008, [Publisher information missing]. 4699 s. (13 Uppl.)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)