Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Anm. av Dickinson's Rome II regulation

  Michael Bogdan, 2009, I: Nordic Journal of International Law. s. 249-251

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 2. Právo v multikulturné spolecnosti: islámské rodinné právo v Evrope

  Michael Bogdan, 2010, Dvacet let poté: právo ve víru metamorfóz, Praha. s. 307-314

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Anm. av Madsen, F.: Commercial arbitration in Sweden

  Michael Bogdan, 2005, I: Nordic Journal of International Law. s. 289-291

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 4. Anm av: Czech law between europeanization and globalization

  Michael Bogdan, 2011, I: The Lawyer Quarterly. 1, 1, s. 53-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 5. Domain names as jurisdiction-creating property in Sweden

  Michael Bogdan & Ulf Maunsbach, 2009, I: Masaryk University Journal of Law and Technology. s. 175-182

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Nekolik zamysleni nad srovnatelnosti zakonu na zaklade rozdilnych socioekonomickych systemu

  Michael Bogdan, 2014, Viktor Knapp - Vědecké dílo v proměnách času. Gerloch, A. (red.). Plzen: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Review of Siems, Mathias: Comparative Law. Cambridge 2014

  Michael Bogdan, 2015, I: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. 1, s. 213-215

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Book Review: International Commercial Contracts, written by G. Cordero-Moss

  Michael Bogdan, 2015, I: Nordic Journal of International Law. 84, 1, s. 127-129

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Private International Law in Sweden

  Michael Bogdan, 2015, 2 uppl. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. 132 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. Grouping of Legal Systems into Families of Law

  Michael Bogdan, 2015, Law Crossing Eurasia from Korea to the Czech Republic. Moon, J. & Tomasek, M. (red.). Prague: rw&w Science & New Media, s. 18-25

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Konflikt medzi Sudnym dvorom Europskej unie a Europskym sudom pre ludske prava ohladom medzinarodnych unosov deti

  Michael Bogdan, 2015, Rozhodovacia cinnost narodnych, medzinarodnych a europskych sudov. Svecova, A. & Maslen, M. (red.). Trnava, s. 75-81

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. The New EU Regulation on Online Resolution for Consumer Disputes

  Michael Bogdan, 2015, I: Masaryk University Journal of Law and Technology. 9, 1, s. 155-163

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Some Reflections on the Comparability of Laws based on Different Socio-Economic Systems

  Michael Bogdan, 2015, I: Scandinavian Studies in Law. 61, s. 105-112

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Recension av Gerhard Ring & Line Olsen-Ring, Einführung in das skandinavische Recht

  Michael Bogdan, 2015, I: Svensk Juristtidning. s. 706-707

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 15. EU:s omarbetade insolvensförordning

  Michael Bogdan, 2015, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 3-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Författningssamling i internationell privaträtt

  Michael Bogdan (red.) & Patrik Lindskoug (red.), 2016, 4 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer. 253 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 17. Concise Introduction to EU Private International Law

  Michael Bogdan, 2016, 3 uppl. Groningen: Europa Law Publishing. 230 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. Uwe KischelL, Rechtsvergleichung

  Michael Bogdan, 2016, I: Svensk Juristtidning. s. 168-170

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 19. Cross-Border Litigation in Sweden

  Michael Bogdan & Ulf Maunsbach, 2017, Cross-Border Litigation in Europe. Beaumont, P., Danov, M., Trimmings, K. & Yüksel, B. (red.). Hart Publishing Ltd

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. The new EU rules on electronic insolvency registers

  Michael Bogdan, 2017, I: Masaryk University Journal of Law and Technology. 11, 1, s. 175-182 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Regulation Brussels Ia and violations of personality rights on the internet

  Michael Bogdan, 2018 jan 1, I: Nordic Journal of International Law. 87, 2, s. 212-219 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 22. International Encyclopaedia of Laws: Private International Law - Sweden

  Michael Bogdan & Ulf Maunsbach, 2020, Wolters Kluwer. 154 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Nya lagvalsregler om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden

  Michael Bogdan, 2016, I: Svensk Juristtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Tillämplig lag avseende utomobligatoriskt ansvar för kollektiva stridsåtgärder på arbetsmarknaden

  Michael Bogdan, 2017, Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Rönnmar, M. & Votinius, J. J. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Något om avtalsstatutets roll för fastställande av uppfyllelseort enligt Bryssel 1a-förordningens artikel 7(1)(b)

  Michael Bogdan, 2017, Modern affärsrätt: en antologi. Nyström, B., Arvidsson, N. & Flodgren, B. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Svensk och EU-domstolens rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2015-2016

  Michael Bogdan, 2017, I: Svensk Juristtidning. s. 521-577

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Indrivning i USA av svenska studiemedelsskulder

  Michael Bogdan, 2017, Festskrift till Christina Moëll. Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (red.). Juristförlaget i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Högsta domstolen om islamisk brudpenning (mahr)

  Michael Bogdan, 2017, I: Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 1, s. 128-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Ulf Bergquist, Anna Fayad, Internationell äktenskapsrätt: en kommentar.

  Michael Bogdan, 2018, I: Svensk Juristtidning. s. 219-220

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 30. Domsrätt över personlighets­kränkningar på internet

  Michael Bogdan, 2018, I: Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 3, s. 673-678

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Fredrik Sjövall, Samuel Rudvall, De europeiska civilprocessförordningarna. En kommentar.

  Michael Bogdan, 2018, I: Svensk Juristtidning. s. 630-631

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 32. Författningssamling i internationell privat- och processrätt

  Michael Bogdan (red.) & Patrik Lindskoug (red.), 2018, 5 uppl. Norstedts Juridik AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 33. Article 7: Environmental Damage

  Michael Bogdan & Michael Hellner, 2019, European Commentaries on Private International Law: Rome II Regulation - Commentary. Magnus, U. & Mankowski, P. (red.). Vol. 3. s. 287-297

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Jurisdiction and applicable law on the Internet

  Michael Bogdan, 2005, Cyberspace 2004: Normative Framework. Brno: Faculty of Law, Masaryk University, s. 37-43 (Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica; vol. 288).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 35. The regulation of human genome germline modifications at the national level: A call for legal reform

  Andrea Boggio, Jessica Almqvist & Cesare Romano, 2021 jan 30, (Accepted/In press) I: Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift