Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Margit Althin

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 2. Birgitta Blom

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 3. Eva Andén

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 4. Att skriva rätt: Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2019 jan, 2 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 94 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. En "fri käft". Advokaten Eva Andén, en kvinnlig pionjär inom juridiken

  Elsa Trolle Önnerfors, 2019 apr, En mänsklig rättshistoria: Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg. Dahlén, M. & Kumlien, M. (red.). Iustus förlag, s. 303-316 14 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. De höll på sin rätt

  Elsa Trolle Önnerfors, 2019 okt, Historiskan : Sveriges första kvinnohistoriska tidning, 2019, 3, s. 28-33 6 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 7. Remissyttrande: En reformerad notarieantagning

  Elsa Trolle Önnerfors, Per Nilsén, Karin Delin, Sverker Jönsson & Ella Sjöbeck, 2019

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 8. Lundensiska kvinnor i Justitias tjänst

  Elsa Trolle Önnerfors, 2020 maj 6, I Pallas Athenas huvud. : Hundra år av humaniora. Rahm, H., Dunér, D., Hidal, S. & Jonsson, B. (red.). Makadam förlag, s. 95-102 8 s. (Vetenskapssocietetens skrifter).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Siv-Birgitta (Birgitta) Adde

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 10. Sigrid Katarina Beckman

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 11. Elsa Julia Elliot-Lund

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 12. Ada Karin Maria Lindeberg

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 13. Valborg Lundgren

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 14. Elisabeth Nilsson

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 15. Gerda (Gerd) Amanda Schalling

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 16. Märta Wikström

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 17. Märta Björnbom

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 18. Narkotikapolitik och brottskontroll

  Per Ole Träskman, 2003, Forskare om narkotikapolitiken. Tham, H. (red.). Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, Vol. 1. s. 21-30

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. En Herrens tjänare, eller några Herrens tjänare? : om rättsvetenskaplig forskning i den juridiska praktikens tjänst

  Per Ole Träskman, 2002, I: Svensk Juristtidning. 3, s. 333-343

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Brottsligheten och dess bekämpande - en reflektion om verkliga hot och hotbilder

  Per Ole Träskman, 2007, I: Svensk Juristtidning. 1, s. 101-121

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Strafflagen för Europeiska Unionen - fakta och fiktion

  Per Ole Träskman, 2002, I: Svensk Juristtidning. 4, s. 345-362

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Påföljd, proportionalitet och prioritering av samhällsstraff

  Per Ole Träskman, 2003, I: Svensk Juristtidning. 2, s. 173-194

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Äppel eller päron? Om de straffrättsliga jurisdiktionsreglernas riktiga hemvist

  Per Ole Träskman, 2006, Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII. Raimo Lahdelle 12.1.2006 omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 268. s. 467-482

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet och terrorism - hänger de samman?

  Per Ole Träskman, 2012, I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. s. 336-354

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Svensk miljöstraffrätt - bister men näbblös hök

  Per Ole Träskman, 2013, I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. s. 245-256

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Anm. av Pirjatanniemi, Elina: Vihertyvä rikosoikeus. Ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat

  Per Ole Träskman, 2006, I: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja. A-sarja. s. 481-497

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 27. Kommentar till Janne Flyghed

  Per Ole Träskman, 2013, I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. s. 160-161

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 28. Narkotikabrotten och kontrollen av bruket av narkotika genom straffrättsliga medel

  Per Ole Träskman, 2011, Narkotika. Om problem och politik. Norstedts Juridik AB, s. 43-72

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. För att förändra världen gick vi ut - men vad tror du att det hände sen?

  Per Ole Träskman, 2012, Vänbok till Sten Heckscher. Iustus förlag, s. 309-324

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. In dubio, pro Dania: några reflexioner över dansk straffrättslig jurisdiktion

  Per Ole Träskman, 2008, Ikke kun straf: festskrift til Vagn Greve. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 563-590

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Vad kan vi återbruka i kriminalvetenskaperna av svunna tiders straffrätt?

  Per Ole Träskman, 2002, Rättshistoria i förändring : Olinska stiftelsen 50 år : ett internationellt symposium i Stockholm den 19-21 november 1997 = Legal history in change : The Olin Foundation for Legal History 50 years : an international symposium in Stockholm, November 19-21, 1997. Modéer, K. Å. (red.). Institutet för rättshistorisk forskning, s. 97-106 331 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 32. Brottsoffret och brottmålsrättegången

  Per Ole Träskman, 2011, Brottsoffret och kriminalpolitiken. Norstedts Juridik AB, s. 299-310

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Narkotikastraffrätten

  Per Ole Träskman, 2012, Norstedts Juridik AB. 266 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 34. En straffrättsprofessors bekännelse: "Det var nog Olga Barcowa som förförde mig"

  Per Ole Träskman, 2011, Efter nio terminer. Juristförlaget i Lund, s. 95-106

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. HIV-smitta, sexuella handlingar och kriminalitet

  Per Ole Träskman, 2011, Festskrift till Boel Flodgren. Juristförlaget i Lund, s. 413-428

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Sexuallagstiftning förr och nu

  Per Ole Träskman, 2010, Sexologi. Liber, s. 175-185

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Sexuella och andra (farliga) förbindelser

  Per Ole Träskman, 2009, Festskrift till Suzanne Wennberg. Norstedts Juridik AB, s. 283-410

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Finns det inte längre någon negerkung?

  Per Ole Träskman, 2009, Den berusade båten: en vänbok till Sune Sunesson. LundArkiv, s. 161-174

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Våld och kvinnor. Reflektioner kring straffmätning och straffnivå

  Per Ole Träskman, 2006, Väkivalta: seuraamukset ja haavoittuvuus (Violence: sanctions and vulnerability); Terttu Utriaisen juhlakirja. Lohiniva-Kerkelä, M. (red.). Talentum, s. 587-608

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Brottsbalken: En kommentar. Del 1. Brotten mot person, förmögenhetsbrotten m.m.

  Per Ole Träskman, Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud & Suzanne Weennberg, 2013, Norstedts Juridik AB. (Studentutgåva 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 41. Brottsbalken. En kommentra. Del II Brotten mot allmänheten och staten m.m.

  Per Ole Träskman, Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud & Suzanne Wennberg, 2010, Norstedts Juridik AB. (Studentutgåva 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Anm. av Kimpimäki, Minna: Universaaliperiaate kansainvälisessä rikosoikeudessa

  Per Ole Träskman, 2006, I: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 264. s. 886-897

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 43. Att undervisa och att lära – Vad lär man genom undervisning?

  Per Ole Träskman, 2009, I lärandets tjänst. Vänbok till Karin Adlercreutz. Juristförlaget i Lund, s. 215-224

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Har det gått mus i kvinnofriden?

  Per Ole Träskman, 2007, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A., Sitte-Durling, C., Zila, J. & Wennberg, S. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 315-336

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. The dragon's egg. Drugs-related crime control

  Per Ole Träskman, 2012, Nordic criminology in fifty years. Scandinavian Research Council for Criminology, s. 119-150

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Lainvalmistelu Pohjoismaissa - esimerkkinä seksipalvelun oston kriminalisointi.

  Per Ole Träskman, 2013, Suomalainen kriminaalipolitiikka - näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Juhlajulkaisu Tapio Lappi-Seppälälle. Forum Iuris, University of Helsinki, s. 144-160

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Finsk, svensk och nordisk straffrätt - och den europeiska - några reflektioner

  Per Ole Träskman, 2012, Rikoksesta rangaistukseen. Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952-26/8-2012. Turun Yliopisto, s. 257-270

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. "1968" och därefter

  Per Ole Träskman, 2010, 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap. Museum Tusculanum Press, s. 125-138

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Kommentaren till 2, 3 och 4 kap.

  Per Ole Träskman, 2007, Brottsbalken: en kommentar. Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m. m.. Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P. O. & Wennberg, S. (red.). Norstedts Juridik AB, Vol. 5.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Brottsbalken: En kommentar. Del 2 : Brotten mot allmänheten och staten m.m.

  Per Ole Träskman, Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud & Syzanne Wennberg, 2013, Norstedts Juridik AB. (Studentutgåva 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok