Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Judicial imperialism and the PCIJ’s interpretation of the 1923 Treaty of Lausanne (Part II)

  Valentin Jeutner, 2019 mar 21, Völkerrechtsblog.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 3. The Future of EU Criminal Justice Policy and Practice: Legal and Criminological Perspectives

  Jannemieke Ouwerkerk (red.), Judit Altena (red.), Jacob Öberg (red.) & Samuli Miettinen (red.), 2019 mar 21, Hague: Brill Academic Publishers. 262 s. (European Criminal Justice Series; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 4. Judicial imperialism and the PCIJ’s interpretation of the 1923 Treaty of Lausanne (Part I)

  Valentin Jeutner, 2019 mar 20, Völkerrechtsblog.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 5. Autonomous Collective Bargaining in Sweden under Pressure

  Mia Rönnmar, 2019 mar 19, Collective Bargaining and Collective Action: Labour Agency and Governance in the 21st Century. López López, J. (red.). Oxford: Hart Publishing Ltd, s. 189-212 24 s. (Oñati International Series in Law and Society).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Citing Matters: An Analysis of the Use of Judicial Decisions in International Criminal Law Adjudication through the Lens of Law-Making

  Letizia Lo Giacco, 2019 mar 18, Lund: Lund University (Media-Tryck). 294 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 7. The FRAND Ceremony and the Engagement of Article 102 TFEU in the Licensing of Standard Essential Patents

  Jeffery Atik, 2019 mar, I: Fordham International Law Journal. 42, 3, s. 949 966 s., 6.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Chagos Islands: UN ruling calls time on shameful British colonialism but UK still resisting

  Miriam Bak Mckenna, 2019 feb 28, The Conversation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 9. Amnistía en la crucijada: Amnesty at the crossroads

  Jessica Almqvist, 2019 feb 20, El Pais.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 10. Handlingsoffentlighet och sekretess

  Håkan Strömberg & Bengt Lundell, 2019 feb, 13 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 104 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Speciell förvaltningsrätt

  Håkan Strömberg & Bengt Lundell, 2019 feb, 20 uppl. Stockholm: Liber. 234 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. Fåmansföretag & beskattning

  Mats Tjernberg, 2019 jan 15, 1 uppl. Uppsala: Iustus förlag. 185 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 13. Att skriva rätt: Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2019 jan, 2 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 94 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 14. Kommentarer till vissa paragrafer i FB

  Eva Ryrstedt, 2019 jan, Lexino. Stockholm: Karnov Group

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. 13.pants. Nepilngadīga pacienta tiesības

  Santa Slokenberga & Linda Strazdiņa, 2019, (Accepted/In press) Pacientu tiesību likuma komentāri. Slokenberga, S. (red.). Latvijas Vēstnesis

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. 6.pants. Piekrišana ārstniecībai vai atteikšanās no tās

  Linda Strazdiņa & Santa Slokenberga, 2019, (Accepted/In press) Pacientu tiesību likuma komentāri. Slokenberga, S. (red.). Latvijas Vēstnesis

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. 7.pants. Citu personu tiesības piekrist ārstniecībai vai atteikties no tās

  Santa Slokenberga & Linda Strazdiņa, 2019, (Accepted/In press) Pacientu tiesību likuma komentāri. Slokenberga, S. (red.). Latvijas Vēstnesis

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Addressing Climate Change Impacts in Regional Fisheries Management Organizations

  Rosemary Rayfuse, 2019, Strengthening International Fisheries Law in an Era of Changing Oceans. Caddell, R. & Molenaar, E. J. (red.). Hart Publishing Ltd

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Akademiska karriärvägar och arbetsrätt

  Mia Rönnmar, 2019, Festskrift till Örjan Edström. Ingmansson, S., Mannelqvist, R. & Ulander-Wänman, C. (red.). Umeå: Umeå University, Vol. 41. s. 387 403 s. (Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet; vol. 41).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Aktiebolagslagen. En kommentar (Lexino). Band I-V

  Per Samuelsson, Erik Nerep & Johan Adestam, 2019, Stockholm: Karnov Group. (Lexino)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. Article 7: Environmental Damage

  Michael Bogdan & Michael Hellner, 2019, European Commentaries on Private International Law: Rome II Regulation - Commentary. Magnus, U. & Mankowski, P. (red.). Vol. 3. s. 287-297

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Återuppliva begreppet "militär nödvändighet": En plaidoyer inom ramen för krigets lagar

  Dirk Roland Haupt, 2019, I: Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 223, 3, s. 164-181 18 s., 19.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Att förstå Kinas nutida militära strategier

  Dirk Roland Haupt, 2019, I: Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 223, 1, s. 152-172 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 24. Avtalsviten: effekter och rättsverkningar

  David Dryselius, 2019, Lund: Lunds universitet, Media-Tryck . 389 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 25. Barnen, hemmet och konventionen: Ett rättsligt perspektiv på barnkonventionens roll vid utmätning av bostäder och avhysningar som rör barn

  Kristian Gustafsson, 2019, Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik. Ponnert, L. & Sonander, A. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1:1. s. 83-103 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Barn och myndighetskontakt i en tid av inkorporering

  Titti Mattsson, 2019, Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik. Ponnert, L. & Sonander, A. (red.). Studentlitteratur AB, s. 61 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Barns rättigheter och kunskapsbaserad vård. Möjliga konfliktytor inom den sociala tvångsvården

  Titti Mattsson, 2019, Vetenskap och beprövad erfarenhet : Socialtjänst. Björne, P., Broström, L., Mattsson, T., Sahlin, N-E., Salonen, T. & Stenström, N. (red.). Lund: Lunds universitet, VBE programmet, s. 23 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Begreppet lagtolkning

  Lena Wahlberg, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 141-162

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Begreppet mänskliga rättigheter

  Karol Nowak, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 323-353 30 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Begreppet rättskälla

  Christian Dahlman, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 55-74 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Bevisbördans placering i fordringsmål - en rättsfallsstudie

  Alexander Hardenberger, 2019, Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok 10. Sandberg, F., K. C. & Schultz, M. (red.). Jure, s. 149-166

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Brexit: Wreaking Havoc in Healthcare?

  Mark Dayan, Michael Johnson-Ellis, Nick Fahy, Vassilios Papalois, Markus Frischut, Martina Axmin & Titti Mattsson, 2019, I: healthManagement.org. 19, 5, s. 385 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 33. Choice of law and Intellectual Property Rights

  Annette Kur & Ulf Maunsbach, 2019, I: Oslo Law Review. 6, 1, s. 43-61

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Coherence and probability in legal evidence

  Christian Dahlman & Anne Ruth Mackor, 2019, I: Law, Probability and Risk. 18, 4, s. 275-294

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Confronting Colonial Loss and Violence in Danh Vo’s Take My Breath Away

  Miriam Bak Mckenna, 2019, I: Kunstlicht. 40, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Corporate Opportunities: a Law and Economics Analysis

  Marco Claudio Corradi, 2019, (Accepted/In press) Oxford: Hart Publishing Ltd. 300 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 37. Decentering the Universal: Comparative International Law and Decolonizing Critique

  Miriam Bak Mckenna, 2019, European Society of International Law Conference Paper Series. Vol. 12. (ESIL Conference Paper Series; vol. 12, nr. 1).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 38. De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

  Henrik Wenander, 2019, Svenska institutet för europapolitiska studier. 49 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Devolution and Decentralisation in Social Security: The Situation in Sweden

  Titti Mattsson & Elin Osbeck, 2019, Devolution and Decentralisation in Social Security: A European Comparative Perspective. Vonk, G. & Schoukens, P. (red.). Eleven International Publishing, s. 201 218 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Digitalisation and Artificial Intelligence in European Healthcare

  Titti Mattsson, 2019, I: European Journal of Health Law. 26, 4, s. 285-288 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 41. Digitalisering och AI inom familjejuridiken

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 42. Discretion in EU Public Procurement Law

  Xavier Groussot (red.), Sanja Bogojevic (red.) & Jörgen Hettne (red.), 2019, 1 uppl. Hart Publishing Ltd. (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 43. Domen om tiggeriförbudet och dess följder

  Titti Mattsson, 2019, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 44. Downwardly Global: Women, Work, and Citizenship in the Pakistani Diaspora

  Miriam Bak Mckenna, 2019, I: Women's Studies International Forum. 73, March–April 2019, s. 69-70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 45. En ny vägledning och tolkningsredskap vid tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. Etikprövning av rättsvetenskap

  Vilhelm Persson, 2019, Festskrift till Wiweka Warnling Conradsson. Arvidsson, R., Leviner, P., Reichel, J., Zamboni, M. & Åhman, K. (red.). Jure, s. 317-332

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk