Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1994
 2. Om kravet på likabehandling av aktieägare

  Per Samuelsson, Clas Bergström & Peter Högfeldt, 1994, I: Tidsskrift for Rettsvitenskap. s. 118-167

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 1993
 4. Kommentar till Macey: Svenskaktiebolagsrätt i omvandling

  Per Samuelsson & Clas Bergström, 1993, Svensk aktiebolagsrätt i omvandling. SNS Förlag, s. 134-179

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. 1992
 6. Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats: en idé om rättsvetenskaplig öppenhet

  Peter Westberg, 1992, Festskrift till Per Olof Bolding. Heuman, L. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 421-446 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Köpoptioner som kompensationsform för verkställande direktörer i börsbolag.

  Per Samuelsson, 1992, I: Juridisk Tidskrift. s. 462-482

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Privaträttsliga kontrakt och regeringsformen

  Peter Westberg, 1992, Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-års dagen den 18 februari 1992. Lund: Juristförlaget i Lund, s. 309-328 19 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Yrkanden med motprestationsvillkor och tvistemålsprövningens yttre ram

  Peter Westberg, 1992, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 495-502 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. 1991
 11. Information och ansvar. Börsbolagens ansvar för vilseledande och bristfällig informationsgivning.

  Per Samuelsson, 1991, Norstedts Juridik AB. 330 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 12. Kommunernas kontakter i utlandet

  Jan A. Andersson & Bengt Lundell, 1991, Föreningen Norden och Svenska kommunförb.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 13. 1990
 14. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder: ett instrument för konfliktlösning?

  Peter Westberg, 1990, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 161-176 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift