Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Assessing the Inventiveness of Bio-Pharmaceuticals under European and US Patent Law - A comparative study with special emphasis on DNA- and protein-related inventions

  Timo Minssen, 2012, Lund University- Faculty of Law (printed by Ineko AB, Gothenburg). 430 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 2. Assessments of Criminal Intent vs. Legal Insanity: In Light of the Swedish Experience

  Tova Bennet, 2017, s. 196. 1 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 3. Assignment of solutions to cases: Comments on Bentham and the formal theory of legislative action

  Lars Lindahl, 2013, The legal philosophy and influence of Jeremy Bentham. Tusseau, G. (red.). Routledge, s. 266-290

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. AstraZeneca-domen - Tufft besked för originaltillverkare

  Hans Henrik Lidgard, 2010, I: Europarättslig tidskrift. s. 573-589

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. A struggle for justice: Appropriation and accumulation of linguistic capital within the field of law

  Matilda Arvidsson, 2010.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 6. A survey of commercial agency

  Hans Henrik Lidgard (red.), Claude D. Rohwer (red.) & Dennis Campbell (red.), 1984, Kluwer. 718 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 7. A Swing Beyond Formalism: Judicial Dialogue and International Law-Shaping

  Letizia Lo Giacco, 2016, s. 1-19.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 8. Asylsystemet, migrantnätverk och den informella arbetsmarknaden

  Gregor Noll, 2006, En gränslös europeisk arbetsmarknad? Europaperspektiv 2006. Gustavsson, S., Oxelheim, L. & Wahl, N. (red.). Santérus förlag, s. 125-142

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Asylum claims and the translation of culture into politics

  Gregor Noll, 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 10. Asylum claims and the translation of culture into politics

  Gregor Noll, 2006, I: Texas International Law Journal. 41, 3, s. 491-501

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Åtalspliktens utformning i de nordiska länderna. Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål

  Per Ole Träskman, 2009, I: TemaNord. 567, s. 15-23

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Återförening eller överflyttning av vårdnad efter en familjehemsplacering

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 13. Återuppliva begreppet "militär nödvändighet": En plaidoyer inom ramen för krigets lagar

  Dirk Roland Haupt, 2019, I: Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 223, 3, s. 164-181 18 s., 19.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 14. Återvändaren

  Hans Henrik Lidgard, 2010

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 15. Åtgärder mot dem som tillgodogjort sig papperslösas arbete: nya principer i arbetsrättens sanktionssystem, eller ett principiellt nytt sanktionssystem?

  Niklas Selberg, 2012, Nedslag i den nya arbetsrätten. Nyström, B., Edström, Ö. & Malmberg, J. (red.). Liber, s. 77-104

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Åtgärder mot långsam handläggning

  Rune Lavin, 2018, I: Förvaltningsrättslig tidskrift. 3, s. 413-422

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. A third step in the process of EU constitutionalization: a binding charter of fundamental rights?

  Xavier Groussot, 2003, I: Europarättslig tidskrift. 3, s. 535-557

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. A toolbox for administrative law cooperation beyond the state

  Henrik Wenander, 2013, Administrative law beyond the state - Nordic perspectives. Lind, A-S. & Reichel, J. (red.). Liber, s. 47-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Att arbeta med sig själv: pedagogiska tankar utifrån Stanislavskij

  Matilda Arvidsson, 2008, (Unpublished).

  Forskningsoutput: Working paper

 20. Att bedöma personer med kriminell belastning

  My Pettersson, Christian Dahlman & Farhan Sarwar, 2016, I: Svensk Juristtidning. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Att beforska barn och unga i hem, skola, samhällsvård och kriminalvård

  Titti Mattsson, 2015, I: Nordisk socialrättslig tidskrift. 11-12, s. 7-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Att byta ut skadliga kemikalier : substitutionsprincipen - en miljörättslig analys

  Annika Nilsson, 1997, Department of Law, Lund University. 408 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 23. Att definiera familjetillhörighet - utgångspunkter för familjeförmåner i ett komparativt perspektiv

  Eva Ryrstedt, 2006, Försäkringskassan analyserar. s. 67-96

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 24. Att förstå Kinas nutida militära strategier

  Dirk Roland Haupt, 2019, I: Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 223, 1, s. 152-172 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 25. Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter

  Susanne Fransson & Per Norberg, 2017 mar 16, Stockholm: Premiss förlag. 221 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Att genomdriva arbetsrätten i gränsöverskridande situationer

  Niklas Selberg, 2016 dec, EU & arbetsrätt, 3-4, s. 11-11 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 27. Att hålla traditionen levande

  Kjell Å Modéer, 2003, Malmögripen, 2, s. 14-14.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 28. At the Epicentre of COVID-19 - the Tragic Failure of the Global Supply Chain for Medical Supplies

  Sonu Bhaskar, Jeremy Tan, Marcel Bogers, Timo Minssen, Hishamuddin Badaruddin, Simon Israeli-Korn & Henry Chesbrough, 2020 nov 24, I: Frontiers in Public Health. 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Att inte debattera är inte ett alternativ

  Karin Broberg, Ingrid Dunér, Kristofer Hansson, Mats Hansson, Johan Jakobsson, Marcus Järås, Ulf Kristoffersson, Hindrik Mulder, Ana Nordberg, Anna Tunlid, Niklas Vareman & Karin E Wahlberg, 2019 dec 8, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 30. Att jämka en lagregel: Några tankar kring ett rättsfall om skuldebrev

  Ola Svensson, 2016, I: Svensk Juristtidning. s. 68-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Att kommunicera straffhot och straffrättsligt klander eller 'In Space No One Can Hear You Scream'

  Sverker Jönsson, 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Andersson, U., Wong, C. & Örnemark Hansen, H. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 267-271

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Att lagstifta om diskriminering

  Susanne Fransson & Per Norberg, 2007, SNS Förlag. 138 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 33. Att motverka skatteflykt: En komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk

  Richard Croneberg, 2021 apr 15, 1 uppl. Lund: Lunds universitet, Media-Tryck . 517 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 34. Att processa inför EG-domstolen

  Carl Michael Quitzow, 2002, I: Advokaten. Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. 5, s. 22-23

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Att sätta Lund på kartan – i Boston

  Kjell Å Modéer, 2007, Dissidenten, 1, s. 28-29.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 36. Att sätta Lund på kartan – i Hanoi

  Kjell Å Modéer, 2007, Dissidenten, 2, s. 28-29.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 37. Att ”sätta sig på bolag” – skatterättslig allokering av personliga VD- och styrelseuppdrag

  Mats Tjernberg, 2021 feb 1, Festskrift till Rolf Dotevall. Juristförlaget i Lund, s. 717-727 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Att skriva rätt: Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2019 jan, 2 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 94 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 39. Att skriva rätt. Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2016, Wolters Kluwer. 88 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Att stanna upp i vårens tid: välkomna till lundajuristernas dag lördagen den 5 juni!

  Kjell Å Modéer, 2004, Den gamle Lundajuristen, 1, s. 1-3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress