Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Barnbidrag i gränsöverskridande situationer - ett aktuellt exempel

  Emma Holm, 2007, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 2. Barnen, hemmet och konventionen: Ett rättsligt perspektiv på barnkonventionens roll vid utmätning av bostäder och avhysningar som rör barn

  Kristian Gustafsson, 2019, Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik. Ponnert, L. & Sonander, A. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1:1. s. 83-103 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Barnens delaktighet i beslut inom hälso- och sjukvården i ett förslag till ny patientlag

  Titti Mattsson, 2013, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Barnet och domaren: Reflektioner angående barnets röst i tvister i familjedomstolen i Australien

  Eva Ryrstedt, lisa Young & Alastair Nicholson, 2017, Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Mia, R. & Jenny, J. V. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 685-702 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Barnet och rättsprocessen : rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård

  Titti Mattsson, 2002, Akademibokhandel, Lund,. 499 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 6. Barnets bästa och vilja i domstol

  Eva Ryrstedt, 2009, I: Svensk Juristtidning. s. 1013-1037

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Barnets bästa - till vilken nytta? Om legitimiteten vid beslutsfattande om barn

  Titti Mattsson, 2007, Legitimitetsfrågor inom socialrätten. Vahlne Westerhäll, L. (red.). Norstedts Juridik AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Barnets mening i LVU-processen

  Titti Mattsson, 1998, I: Socialvetenskaplig tidskrift. 1, s. 45-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Barnet som subjekt och aktör: en rättslig studie om barn i familjehem

  Titti Mattsson, 2006, Iustus förlag. 242 s. (Barn som aktörer)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. Barnets rätt att komma till tals i frågor om vårdnad, boende eller umgänge

  Eva Ryrstedt, 2005, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 303-348

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Barnets rättsliga ställning inom familjehemsvården

  Titti Mattsson, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: Working paper

 12. Barnets ställföreträdare i LVU-mål

  Titti Mattsson, 2012, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Barn i familjehem

  Titti Mattsson, 2004, Barn och rätt: bidrag från forskarkolleger tillägnade Åke Saldeen. Hollander, A., Nygren, R. & Olsen, L. (red.). Iustus förlag, s. 101-112

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta

  Titti Mattsson & Bo Vinnerljung, 2016 apr 4, Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och samhälle. 64 s. (Investeringar i likvärdiga livschanser)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 15. Barnmorskemålet och marknaden – betydelsen av effektivitetslöneteori

  Per Norberg, 2007, Marknaden - Saklig grund förlönesättning. Fransson, S. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 173-299

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Barn och föräldrar - kan vi acceptera dem som motparter?

  Eva Ryrstedt & Titti Mattsson, 2007, I: Svensk Juristtidning. 4, s. 389-397

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Barn och myndighetskontakt i en tid av inkorporering

  Titti Mattsson, 2019, Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik. Ponnert, L. & Sonander, A. (red.). Studentlitteratur AB, s. 61 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Barnrättsperspektivet i LVU-sammanhang

  Titti Mattsson, 2015, Fritzes. (Statens offentliga utredningar: Barn och ungas rätt vid tvångsvård; vol. SOU 2015:71)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. Barnrättsperspektivet i tvångsvården för barn och unga

  Titti Mattsson, 2017, Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, utmaningar och gränszoner. Leviner, P. & Lundström, T. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer, s. 82-125

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Barns behov av vård - allt fler beslutsfattare inom föräldrars gemensamma vårdnad

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2012, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Barns delaktighet i forskning - särskilt om informationskravet

  Titti Mattsson, 2014, Barnrätt. En antologi. Cederborg, A-C. & Warnling-Nerep, W. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 331-348

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Barns ohälsa i vårdnadstvister

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 23. Barns rättigheter och kunskapsbaserad vård. Möjliga konfliktytor inom den sociala tvångsvården

  Titti Mattsson, 2019, Vetenskap och beprövad erfarenhet : Socialtjänst. Björne, P., Broström, L., Mattsson, T., Sahlin, N-E., Salonen, T. & Stenström, N. (red.). Lund: Lunds universitet, VBE programmet, s. 23 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Barns rätt och bästa i en tid av inkorporering av barnkonventionen – några exempel

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Barns representation i domstol

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2011, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. BDSM ska inte vara ett sätt att rättfärdiga våld

  Linnéa Wegerstad & Carlström Charlotta, 2014 jun 17, Opinion. SVT:s forum för aktuell och oberoende nyhetsdebatt som publikation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 27. Bed och arbeta. Om religionsfrihet i arbetsliv och skola

  Reinhold Fahlbeck, 2011, Liber.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Bedömningen av skälig levnadsnivå i några rättsfall rörande boendeformer för äldre och personer med särskilda behov

  Titti Mattsson, 2014, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 29. Bees in space - Swarm technologies' unauthorised deployment of SmallSats and Art. VI of the outer space treaty

  Scarlet Wagner, 2018, Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC. Vol. 2018-October. (Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 30. Befogat intresse och behov av rättshjälp

  Peter Westberg, 1996, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 603-609 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social adekvans

  Linnéa Wegerstad, 2012, I: Juridisk Publikation. 2, s. 239-261

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Begär vs. identitet

  Leila Brännström, 2009, Bang.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 33. Begränsa energianvändningen i bostäder

  Annika Nilsson, Nora Smedby & Nina Weber, 2011, Vägval 2050 - Styrningsutmaningar och förändringsstrategier för en omställning till ett kolsnålt samhälle. Kahn, J., Hildingsson, R. & Klintman, M. (red.). LETS 2050, s. 46-52

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Begränsar distributionssamverkan konkurrens?: grönbok från EU

  Hans Henrik Lidgard, 1997, I: Svensk Juristtidning. 8, s. 619-638

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Begreppen äganderätt och egendom

  Lars Lindahl, 2019 maj, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 297-322 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Begreppet lagtolkning

  Lena Wahlberg, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 141-162

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Begreppet mänskliga rättigheter

  Karol Nowak, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 323-353 30 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Begreppet MC-gäng som social kategori - Ett kritisk perspektiv på förbrytarorganisationen som kriminalvetenskaplig utgångspunkt

  Sverker Jönsson, 2002, [Publisher information missing]. 4 s. (BRÅ-rapport: Organiserad brottslighet - lösa maskor eller fasta nätverk; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Begreppet rättskälla

  Christian Dahlman, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 55-74 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Behandling av miljöskador i EG:s Rom II-förordning

  Michael Bogdan, 2008, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 575-584

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Behandling av psykiskt störda lagöverträdare

  Helén Örnemark Hansen, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 42. Behövs en FN-konvention om funktionshinder och mänskliga rättigheter?

  Anna Bruce, 2005, Mänskliga rättigheter och samhällets skyldigheter. En antologi från MR-dagarna 2004. Gunner, G. & Mellbourn, A. (red.). Ordfront förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Behrooz Ghamari-Tabrizi, Foucault in Iran: Islamic Revolution and the Enlightenment

  Leila Brännström, 2018 okt 1, I: Foucault Studies. 25, s. 388-392 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 44. Being an older person or a person with a disability: Are supportive policies ageist?

  Håkan Jönson & Per Norberg, 2021 maj 31, I: Disability and Society. s. 1-21 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Belastningsparadoxen - När kriminell belastning talar till den tilltalades fördel

  Christian Dahlman, 2014, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2013/14, 3, s. 561-577

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Believing in Norway, beliefs in Norway : a "Humanitarian Great Power" under globalization

  Kjell Å Modéer & Hanne Petersen, 2009, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 47. Bemanningsanställd och rättslös - eller?

  Birgitta Nyström, 2014, Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter. Ryberg-Welander, L. & Persson, A. H. (red.). Uppsala: Iustus förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk