Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Administrative Constitutional Review in Sweden: Between Subordination and Independence

  Henrik Wenander, 2020, I: European Public Law. 26, s. 987–1010 24 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Administrative law cooperation tools – the EGTC example

  Vilhelm Persson, 2013, Administrative law beyond the state. Lind, A-S. & Reichel, J. (red.). Liber, s. 75-84

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Adoption av eget barn? En möjlig konsekvens av könsbyte

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 4. Adoption - i adoptantens eller adoptivbarnets intresse?

  Eva Ryrstedt, 2002, Bonus pater familias: festskrift til Peter Lødrup 70 år. Strøm Bull, K., Hagstrøm, V. & Tjomsland, S. (red.). Gyldendal Akademisk, s. 561-575

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Advokat, doktorand, boktryckare, kollega: [förord]

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Diestelkamp, B., Vogel, H-H., Jörn, N., Nilsén, P. & Häthén, C. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 8-9

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Advokatuppdrag och processuell undersökningsbörda

  Peter Westberg, 1998, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 398-430 32 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling, 2011, I: Skattenytt. s. 416-425

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2013, Skattenytt, 6, s. 406-428.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 9. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2014, Skattenytt, s. 429-451.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Katia Cejie, 2016, Skattenytt, s. 406-433.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress