Juridiska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Lönetillägg på långfredagen får inte förbehållas kristna arbetstagare

  Niklas Selberg, 2019 maj 2, EU & arbetsrätt, 1, s. 6-6 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. Begreppen äganderätt och egendom

  Lars Lindahl, 2019 maj, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 297-322 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Regulating European Standardisation through Law: The Interplay between Harmonised European Standards and EU Law

  Megi Medzmariashvili, 2019 apr 10, Lund: Lund University (Media-Tryck). 378 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 5. HFD 2018 ref. 52 Länsstyrelsens prövning vid registrering av en stiftelse

  Katarina Olsson, 2019 apr 5, I: Förvaltningsrättslig tidskrift. 2019, 2, s. 247 253 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

  Niklas Selberg & Erik Sjödin, 2019 apr 2, I: Svensk Juristtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Global Genes, Local Concerns: Legal, Ethical and Scientific Challenges in International Biobanking

  Timo Minssen, Janne Rothmar Herrmann & Jens Hemmingsen Schovsbo, 2019 apr 1, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Constructing International Justice: The Design of the International Criminal Court

  Miriam Bak Mckenna, 2019 apr, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 9. En "fri käft". Advokaten Eva Andén, en kvinnlig pionjär inom juridiken

  Elsa Trolle Önnerfors, 2019 apr, En mänsklig rättshistoria: Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg. Dahlén, M. & Kumlien, M. (red.). Iustus förlag, s. 303-316 14 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. The visible vagina: Swedish legal narratives about rape through the lens of gender, place and vulnerability

  Ulrika Andersson, 2019 mar 29, Rape narratives in motion. Andersson, U., Edgren, M., Karlsson, L. & Nilsson, G. (red.). Abingdon: Palgrave Macmillan, s. 101-118 18 s. (Palgrave Studies in Crime, Media and Culture).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Stiftelserna inom kulturområdet: En utredning av stiftelsernas rättsliga status

  Katarina Olsson, 2019 mar 28, 100 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 12. What has the 2015/2016 crisis left us with?

  Eleni Karageorgiou & Vladislava Stoyanova, 2019 mar 26, Odysseus Network, OMNIA - EU Immigration and Asylum Law and Policy Blog.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 13. EU Procedural Criminal Law After Lisbon

  Jacob Öberg, 2019 mar 21, The Future of EU Criminal Justice Policy and Practice: Legal and Criminological Perspecives. Ouwerkerk, J., Altena, J., Öberg, J. & Miettinen, S. (red.). Leiden: Brill Academic Publishers, s. 225-254 30 s. (European Criminal Justice Series; vol. 1).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Introduction

  Jannemieke Ouwerkerk, Judit Altena, Jacob Öberg & Samuli Miettinen, 2019 mar 21, The Future of EU Criminal Justice Policy and Practice : Legal and Criminological Perspectives. Ouwerkerk, J., Altena, J., Öberg, J. & Miettinen, S. (red.). Leiden: Brill Academic Publishers, s. 1-12 12 s. (European Criminal Justice Series; vol. Volume 1).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Judicial imperialism and the PCIJ’s interpretation of the 1923 Treaty of Lausanne (Part II)

  Valentin Jeutner, 2019 mar 21, Völkerrechtsblog.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 16. The Future of EU Criminal Justice Policy and Practice: Legal and Criminological Perspectives

  Jannemieke Ouwerkerk (red.), Judit Altena (red.), Jacob Öberg (red.) & Samuli Miettinen (red.), 2019 mar 21, Hague: Brill Academic Publishers. 262 s. (European Criminal Justice Series; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 17. Judicial imperialism and the PCIJ’s interpretation of the 1923 Treaty of Lausanne (Part I)

  Valentin Jeutner, 2019 mar 20, Völkerrechtsblog.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 18. Autonomous Collective Bargaining in Sweden under Pressure

  Mia Rönnmar, 2019 mar 19, Collective Bargaining and Collective Action: Labour Agency and Governance in the 21st Century. López López, J. (red.). Oxford: Hart Publishing Ltd, s. 189-212 24 s. (Oñati International Series in Law and Society).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Citing Matters: An Analysis of the Use of Judicial Decisions in International Criminal Law Adjudication through the Lens of Law-Making

  Letizia Lo Giacco, 2019 mar 18, Lund: Lund University (Media-Tryck). 294 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 20. The FRAND Ceremony and the Engagement of Article 102 TFEU in the Licensing of Standard Essential Patents

  Jeffery Atik, 2019 mar, I: Fordham International Law Journal. 42, 3, s. 949 966 s., 6.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Chagos Islands: UN ruling calls time on shameful British colonialism but UK still resisting

  Miriam Bak Mckenna, 2019 feb 28, The Conversation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. Amnistía en la crucijada: Amnesty at the crossroads

  Jessica Almqvist, 2019 feb 20, El Pais.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 23. Handlingsoffentlighet och sekretess

  Håkan Strömberg & Bengt Lundell, 2019 feb, 13 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 104 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. Speciell förvaltningsrätt

  Håkan Strömberg & Bengt Lundell, 2019 feb, 20 uppl. Stockholm: Liber. 234 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Fåmansföretag & beskattning

  Mats Tjernberg, 2019 jan 15, 1 uppl. Uppsala: Iustus förlag. 185 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Att skriva rätt: Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2019 jan, 2 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 94 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 27. Kommentarer till vissa paragrafer i FB

  Eva Ryrstedt, 2019 jan, Lexino. Stockholm: Karnov Group

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. 13.pants. Nepilngadīga pacienta tiesības

  Santa Slokenberga & Linda Strazdiņa, 2019, (Accepted/In press) Pacientu tiesību likuma komentāri. Slokenberga, S. (red.). Latvijas Vēstnesis

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. 6.pants. Piekrišana ārstniecībai vai atteikšanās no tās

  Linda Strazdiņa & Santa Slokenberga, 2019, (Accepted/In press) Pacientu tiesību likuma komentāri. Slokenberga, S. (red.). Latvijas Vēstnesis

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. 7.pants. Citu personu tiesības piekrist ārstniecībai vai atteikties no tās

  Santa Slokenberga & Linda Strazdiņa, 2019, (Accepted/In press) Pacientu tiesību likuma komentāri. Slokenberga, S. (red.). Latvijas Vēstnesis

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Addressing Climate Change Impacts in Regional Fisheries Management Organizations

  Rosemary Rayfuse, 2019, Strengthening International Fisheries Law in an Era of Changing Oceans. Caddell, R. & Molenaar, E. J. (red.). Hart Publishing Ltd

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Akademiska karriärvägar och arbetsrätt

  Mia Rönnmar, 2019, Festskrift till Örjan Edström. Ingmansson, S., Mannelqvist, R. & Ulander-Wänman, C. (red.). Umeå: Umeå University, Vol. 41. s. 387 403 s. (Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet; vol. 41).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Aktiebolagslagen. En kommentar (Lexino). Band I-V

  Per Samuelsson, Erik Nerep & Johan Adestam, 2019, Stockholm: Karnov Group. (Lexino)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 34. Article 7: Environmental Damage

  Michael Bogdan & Michael Hellner, 2019, European Commentaries on Private International Law: Rome II Regulation - Commentary. Magnus, U. & Mankowski, P. (red.). Vol. 3. s. 287-297

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Återuppliva begreppet "militär nödvändighet": En plaidoyer inom ramen för krigets lagar

  Dirk Roland Haupt, 2019, I: Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 223, 3, s. 164-181 18 s., 19.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 36. Att förstå Kinas nutida militära strategier

  Dirk Roland Haupt, 2019, I: Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 223, 1, s. 152-172 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 37. Avtalsviten: effekter och rättsverkningar

  David Dryselius, 2019, Lund: Lunds universitet, Media-Tryck . 389 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 38. Barnen, hemmet och konventionen: Ett rättsligt perspektiv på barnkonventionens roll vid utmätning av bostäder och avhysningar som rör barn

  Kristian Gustafsson, 2019, Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik. Ponnert, L. & Sonander, A. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1:1. s. 83-103 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Barn och myndighetskontakt i en tid av inkorporering

  Titti Mattsson, 2019, Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik. Ponnert, L. & Sonander, A. (red.). Studentlitteratur AB, s. 61 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Barns rättigheter och kunskapsbaserad vård. Möjliga konfliktytor inom den sociala tvångsvården

  Titti Mattsson, 2019, Vetenskap och beprövad erfarenhet : Socialtjänst. Björne, P., Broström, L., Mattsson, T., Sahlin, N-E., Salonen, T. & Stenström, N. (red.). Lund: Lunds universitet, VBE programmet, s. 23 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Begreppet lagtolkning

  Lena Wahlberg, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 141-162

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Begreppet mänskliga rättigheter

  Karol Nowak, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 323-353 30 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Begreppet rättskälla

  Christian Dahlman, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 55-74 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Bevisbördans placering i fordringsmål - en rättsfallsstudie

  Alexander Hardenberger, 2019, Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok 10. Sandberg, F., K. C. & Schultz, M. (red.). Jure, s. 149-166

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Brexit: Wreaking Havoc in Healthcare?

  Mark Dayan, Michael Johnson-Ellis, Nick Fahy, Vassilios Papalois, Markus Frischut, Martina Axmin & Titti Mattsson, 2019, I: healthManagement.org. 19, 5, s. 385 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 46. Choice of law and Intellectual Property Rights

  Annette Kur & Ulf Maunsbach, 2019, I: Oslo Law Review. 6, 1, s. 43-61

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Coherence and probability in legal evidence

  Christian Dahlman & Anne Ruth Mackor, 2019, I: Law, Probability and Risk. 18, 4, s. 275-294

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Confronting Colonial Loss and Violence in Danh Vo’s Take My Breath Away

  Miriam Bak Mckenna, 2019, I: Kunstlicht. 40, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Corporate Opportunities: a Law and Economics Analysis

  Marco Claudio Corradi, 2019, (Accepted/In press) Oxford: Hart Publishing Ltd. 300 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok