Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Beskrivning

Medicinska fakulteten ska i nära samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården bidra till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa. Här finns 1 800 anställda, 1200 forskarstuderande och 2 800 helårsstudenter på åtta utbildningsprogram på grundnivå samt mastersprogram och specialistutbildningar för sjuksköterskor på avancerad nivå.

Forskning

All vår forskning har samma mål: att bidra till ett bättre liv och en bättre hälsa. Medicinska fakultetens forskning kommer samhället till nytta genom bättre och effektivare hälso- och sjukvård som ser till hela människans behov och i förlängningen ger en bättre hälsa i hela samhället. Vår forskningen spänner över ett brett fält, från ren grundforskning till hälso- och vårdvetenskaplig forskning och klinisk, patientnära forskning. Vi är internationellt ledande inom flera områden. Det gäller exempelvis neurovetenskap, sjukdomar i närvsystemen, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar, cancer, stamcellsbiologi, infektionssjukdomar, epidemiologi, hälsosamt åldrande samt bioimaging och masspektrometri. Vi drar nytta av den breda forskningskompetens som ?nns inom hela Lunds universitet. I många forskningsprojekt möts medicinare, biologer, ingenjörer, samhällsvetare, kemister, ekonomer, beteendevetare, etiker och humanister för att tillsammans lösa komplexa samhällsproblem.

Senaste forskningsoutput

Oscar Åkesson, Falkenback, D., Johansson, G. & Abrahamsson, P., 2020, I : Journal of Surgical Research. 245, s. 537-543 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Düzel, E., Acosta-Cabronero, J., Berron, D., Biessels, G. J., Björkman-Burtscher, I., Bottlaender, M., Bowtell, R., Buchem, M. V., Cardenas-Blanco, A., Boumezbeur, F., Chan, D., Clare, S., Costagli, M., de Rochefort, L., Fillmer, A., Gowland, P., Hansson, O., Hendrikse, J., Kraff, O., Ladd, M. E. & 11 andraRonen, I., Petersen, E., Rowe, J. B., Siebner, H., Stoecker, T., Straub, S., Tosetti, M., Uludag, K., Vignaud, A., Zwanenburg, J. & Speck, O., 2019 dec 1, I : Alzheimer's and Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring. 11, s. 538-549 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gorbatenko, A., Rolf Søkilde, Sorensen, E. E., Newie, I., Helena Persson, Morancho, B., Arribas, J., Litman, T., Carlos Rovira & Pedersen, S. F., 2019 dec 1, I : Scientific Reports. 9, 1, 3352.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (53526)