Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Beskrivning

Medicinska fakulteten ska i nära samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården bidra till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa. Här finns 1 800 anställda, 1200 forskarstuderande och 2 800 helårsstudenter på åtta utbildningsprogram på grundnivå samt mastersprogram och specialistutbildningar för sjuksköterskor på avancerad nivå.

Forskning

All vår forskning har samma mål: att bidra till ett bättre liv och en bättre hälsa. Medicinska fakultetens forskning kommer samhället till nytta genom bättre och effektivare hälso- och sjukvård som ser till hela människans behov och i förlängningen ger en bättre hälsa i hela samhället. Vår forskningen spänner över ett brett fält, från ren grundforskning till hälso- och vårdvetenskaplig forskning och klinisk, patientnära forskning. Vi är internationellt ledande inom flera områden. Det gäller exempelvis neurovetenskap, sjukdomar i närvsystemen, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar, cancer, stamcellsbiologi, infektionssjukdomar, epidemiologi, hälsosamt åldrande samt bioimaging och masspektrometri. Vi drar nytta av den breda forskningskompetens som ?nns inom hela Lunds universitet. I många forskningsprojekt möts medicinare, biologer, ingenjörer, samhällsvetare, kemister, ekonomer, beteendevetare, etiker och humanister för att tillsammans lösa komplexa samhällsproblem.

Senaste forskningsoutput

Elin Schoultz, Ellen Johansson, Carmen Moccia, Iva Jakubikova, Naveen Ravi, Shawn Liang, Therese Carlsson, Mikael Montelius, Konrad Patyra, Jukka Kero, Kajsa Paulsson, Henrik Fagman, Martin O. Bergo & Mikael Nilsson, 2022 feb, I: DMM Disease Models and Mechanisms. 15, 2, dmm048887.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Christoph Schiefer, Vera Schellewald, Stefan Heßling, Ingo Hermanns-Truxius, Kévin Desbrosses, Marjolein Douwes, Francesco Draicchio, Henrik Enquist, Mikael Forsman, Nidhi Gupta, Andreas Holtermann, Reinier Konemann, Norbert Lechner, Peter Loewis, Satu Mänttäri, Svend Erik Mathiassen, Andrew Pinder, Peter Schams, Marianne Schust, Michaela Strebl & 3 andra, Kaj Bo Veiersted, Britta Weber & Rolf Ellegast, 2022, Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2021: Methods and Approaches. Black, N. L., Neumann, W. P. & Noy, I. (red.). Springer Science and Business Media B.V., s. 175-182 8 s. (Lecture Notes in Networks and Systems; vol. 223 LNNS).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (60000)