Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Beskrivning

Medicinska fakulteten ska i nära samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården bidra till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa. Här finns 1 800 anställda, 1200 forskarstuderande och 2 800 helårsstudenter på åtta utbildningsprogram på grundnivå samt mastersprogram och specialistutbildningar för sjuksköterskor på avancerad nivå.

Forskning

All vår forskning har samma mål: att bidra till ett bättre liv och en bättre hälsa. Medicinska fakultetens forskning kommer samhället till nytta genom bättre och effektivare hälso- och sjukvård som ser till hela människans behov och i förlängningen ger en bättre hälsa i hela samhället. Vår forskningen spänner över ett brett fält, från ren grundforskning till hälso- och vårdvetenskaplig forskning och klinisk, patientnära forskning. Vi är internationellt ledande inom flera områden. Det gäller exempelvis neurovetenskap, sjukdomar i närvsystemen, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar, cancer, stamcellsbiologi, infektionssjukdomar, epidemiologi, hälsosamt åldrande samt bioimaging och masspektrometri. Vi drar nytta av den breda forskningskompetens som ?nns inom hela Lunds universitet. I många forskningsprojekt möts medicinare, biologer, ingenjörer, samhällsvetare, kemister, ekonomer, beteendevetare, etiker och humanister för att tillsammans lösa komplexa samhällsproblem.

Senaste forskningsoutput

Ali Kiadaliri, 2021 dec 1, I: BMC Public Health. 21, 1, 519.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Simone Battista, Stefano Salvioli, Serena Millotti, Marco Testa & Andrea Dell’Isola, 2021 dec 1, I: BMC Musculoskeletal Disorders. 22, 1, 380.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sia Viborg Lindskrog, Frederik Prip, Philippe Lamy, Ann Taber, Clarice S. Groeneveld, Karin Birkenkamp-Demtröder, Jørgen Bjerggaard Jensen, Trine Strandgaard, Iver Nordentoft, Emil Christensen, Mateo Sokac, Nicolai J. Birkbak, Lasse Maretty, Gregers G. Hermann, Astrid C. Petersen, Veronika Weyerer, Marc Oliver Grimm, Marcus Horstmann, Gottfrid Sjödahl, Mattias Höglund & 27 andra, Torben Steiniche, Karin Mogensen, Aurélien de Reyniès, Roman Nawroth, Brian Jordan, Xiaoqi Lin, Dejan Dragicevic, Douglas G. Ward, Anshita Goel, Carolyn D. Hurst, Jay D. Raman, Joshua I. Warrick, Ulrika Segersten, Danijel Sikic, Kim E.M. van Kessel, Tobias Maurer, Joshua J. Meeks, David J. DeGraff, Richard T. Bryan, Margaret A. Knowles, Tatjana Simic, Arndt Hartmann, Ellen C. Zwarthoff, Per Uno Malmström, Núria Malats, Francisco X. Real & Lars Dyrskjøt, 2021 dec, I: Nature Communications. 12, 2301.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (58998)