Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Beskrivning

Medicinska fakulteten ska i nära samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården bidra till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa. Här finns 1 800 anställda, 1200 forskarstuderande och 2 800 helårsstudenter på åtta utbildningsprogram på grundnivå samt mastersprogram och specialistutbildningar för sjuksköterskor på avancerad nivå.

Forskning

All vår forskning har samma mål: att bidra till ett bättre liv och en bättre hälsa. Medicinska fakultetens forskning kommer samhället till nytta genom bättre och effektivare hälso- och sjukvård som ser till hela människans behov och i förlängningen ger en bättre hälsa i hela samhället. Vår forskningen spänner över ett brett fält, från ren grundforskning till hälso- och vårdvetenskaplig forskning och klinisk, patientnära forskning. Vi är internationellt ledande inom flera områden. Det gäller exempelvis neurovetenskap, sjukdomar i närvsystemen, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar, cancer, stamcellsbiologi, infektionssjukdomar, epidemiologi, hälsosamt åldrande samt bioimaging och masspektrometri. Vi drar nytta av den breda forskningskompetens som ?nns inom hela Lunds universitet. I många forskningsprojekt möts medicinare, biologer, ingenjörer, samhällsvetare, kemister, ekonomer, beteendevetare, etiker och humanister för att tillsammans lösa komplexa samhällsproblem.

Senaste forskningsoutput

Miaozhen Huang, Tom J. de Koning, Marina A.J. Tijssen & Dineke S. Verbeek, 2021 jan 1, I : Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease. 1867, 1, 165976.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mototsugu Nagao, Izumi Fukuda, Akira Asai, Jonathan L.S. Esguerra, Naomi Hizuka, Lena Eliasson & Hitoshi Sugihara, 2021 jan 1, I : European Journal of Endocrinology. 184, 1, s. 41-49 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (57236)