Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Höggradig serös, endometrioid och klarcellig ovarialcancer: klassificering, ursprung och immunreglering

  Sofia Westbom Fremer, Ingrid Hedenfalk, Jenny-Maria Jönsson, Anna Måsbäck & Päivi Kannisto

  2017/11/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården, Individuellt forskningsprojekt

 2. Housing Enabler

  Susanne Iwarsson, Björn Slaug, Carita Nygren, Agneta Malmgren Fänge, Gunilla Carlsson & Arne Johannisson

  1992/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 3. Hudfonden projektanslag

  Lotta Gustafsson

  2019/09/01 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Forskning i universitetssjukvården

 4. Icke-kirurgiska diagnostik av temporalisarterit

  Malin Malmsjö, Björn Hammar, Rafi Sheikh, Magnus Cinthio, Sophia Zackrisson, Magdalena Naumovska, Nina Reistad, Tobias Erlöv & John Albinsson

  2017/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 5. ICU prognostication

  Peder Andersson & Attila Frigyesi

  2017/05/01 → …

  Projekt: Avhandling

 6. IGF-I and human disease; Betydelsen av IGF-I för sjuklighet hos människa

  Per Johansson

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 7. Imaging findings and neurocognitive function in patients with Systemic Lupus Erymathosus (SLE)

  Jessika Nystedt, Pia C Sundgren, Andreas Jönsen, Petra Nilsson & Peter Mannfolk

  Konung Gustaf V:s 80-årsfond, Greta & Johan Kocks stiftelser, Alfred Österlunds stiftelse

  Projekt: Avhandling

 8. Improved treatment of HPV associated tonsil cancer

  Lars Ekblad, Johan Wennerberg, Natsuki Sugiyama & Ola Forslund

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 9. Improvement of Human Male Fertility (within "ReproUnion - Reproductive Medicine Across Boarders")

  Lars Rylander, Aleksander Giwercman, Anders Juul, Elvira Vaclavik Bräuner, Jonatan Axelsson, Kristian Almstrup & Sandra Sögaard Töttenborg

  2019/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 10. TEPAM: Individ anpassad träning förskriven som medicin

  Åsa Tornberg, Takshita Sookan, Tibor V. Varga & Robert Hickner

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 11. inflammatory events leading to autoimmune Diabetes

  Anja Schmidt-Christensen, Dan Holmberg, Lisbeth Hansen, Julia Nilsson, Theo Lasser & Corinne Berclaz

  2009/10/01 → …

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt, Internationellt samarbete

 12. Innowalk

  Åsa Tornberg & Katarina Lauruschkus

  2016/03/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 13. InSam - Integration & Samverkan

  Ulrika Bejerholm, Suzanne Johanson, Sara el-Kassem & Vanja Berggren

  Projekt: Forskning

 14. Intracoronary imaging of vulnerable plaques

  Sofia Bergman & David Erlinge

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 15. Ischemic QRS Prolongation as a Biomarker of Myocardial Ischemia

  Jakob Almer

  2015/01/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården