Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
751 - 1000 av 1 001Sidstorlek: 250
 1. MeRiLe

  Håkan Widner & Lars Wictor

  2017/02/01 → …

  Projekt: Forskning

 2. Mobilapp för gånganalys

  Åsa Tornberg & Andreas Jakobsson

  2018/01/10 → …

  Projekt: Forskning

 3. Neuroregenerative therapies

  Gesine Paul-Visse

  2016/10/01 → …

  Projekt: Forskning

 4. No title

  Devon Fontaine Spika & Tommy Andersson

  2018/09/01 → …

  Projekt: Avhandling

 5. p33 project

  Heiko Herwald

  2013/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 6. Pancreatic cancer

  Roland Andersson, DANIEL ANSARI, Monika Bauden, Carlos Urey Chavez, Johannes Byrling, Linus Aronsson, Katarzyna Said Hilmersson, Bodil Andersson & Agata Sasor

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2007/05/15 → …

  Projekt: Forskning

 7. PE in A1Mko: Pathological findings in A1M ko/STOX-1 preeclampsia: mouse-model study

  Larysa Aleksenko, Lena Erlandsson & Stefan Hansson

  European Commission - övriga program, ej FP7

  2017/02/20 → …

  Projekt: Forskning

 8. PhD

  Haneen Hamada

  Projekt: Forskning

 9. POSTNATAL DEPRESSION in TODAY’S FAMILIES – RISK FACTORS and CONSEQUENCES for PARENTS and CHILDREN

  Elia Psouni, Juan Merlo, Johan Agebjörn, H Linder & Emily Cacciola

  2014/11/01 → …

  Projekt: Forskning

 10. HARVEST: Prediction, Prevention and Treatment of Progressing Heart Failure and Coincident Cognitive Impairment

  Martin Magnusson, Hannes Holm, Amra Jujic & John Molvin

  Greta & Johan Kocks stiftelser, Hjärt-Lungfonden, Ernhold Lundströms stiftelse, Crafoordska stiftelsen

  Projekt: Avhandling

 11. PREVAIL

  Kristina Drott

  Projekt: Forskning

 12. Prognostic factors for metachronous contralateral breast cancer

  Mårten Fernö, Sara Alkner, Lisa Ryden, Anna Ehinger, Kristina Lövgren, Sara Baker & Pär-Ola Bendahl

  2005/01/03 → …

  Projekt: Forskning

 13. Prognostiska faktorer för lokala återfall och strålningsresistens

  Mårten Fernö, Kristina Lövgren, Sara Baker, Per Malmström, Emma Niméus, Martin Sjöström, Irma Fredriksson, Fredrik Wärnberg, Johan Staaf, Patrik Edén, Per Karlsson, Dan Lundstedt, Linda Werner Hartman, Anikó Kovács & Elisabeth Werner Rönnerman

  2000/01/03 → …

  Projekt: Forskning

 14. Prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer i bröstcancer

  Mårten Fernö, Kristina Lövgren, Sara Baker, Carina Forsare, Pär-Ola Bendahl, Per Malmström, Lisa Ryden, Anna Ehinger, Maria Ekholm, Olle Stål, Bo Nordenskjöld & Helena Folin

  1990/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 15. Psykiatrisk omvårdnad

  Kajsa Landgren

  Stiftelsen Lindhaga

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 16. Registry 3

  Håkan Widner & Åsa Petersén

  2012/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 17. Regulation of Stem and Cell Therapies

  Darcy Wagner

  2015/05/18 → …

  Projekt: Forskning

 18. Rehabilitation following hip arthroscopy

  Frida Eek, Tobias Wörner & Kristian Thorborg

  2015/10/01 → …

  Projekt: Avhandling

 19. Retrospektiv granskning av journaler för sjukvård gällande samtliga invånare i Landstinget Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Halland och Region Skåne som tog sitt liv under 2015 och i Landstinget Kalmar län 2012.

  Åsa Westrin, Amanda Holck, Elin Roos af Hjelmsäter, Sara Probert-Lindström, Nina Palmqvist-Öberg, Erik Bergqvist, Johan Olsson, Anna Ehnvall, Margda Waern, Charlotta Sunnqvist & Chalotta Brunner

  2017/09/01 → …

  Projekt: Forskning

 20. RNA modifications in stem and cancer cells

  Nicola Guzzi

  2016/03/01 → …

  Projekt: Avhandling

 21. RoxP - en potent gynnsam antioxidant producerad av hudbakterien Propionibacterium acnes

  Rolf Lood, Holger Brüggemann, Maria Allhorn, Gizem Ertürk Bergdahl, Christian Brix Folsted Andersen, Tautgirdas Ruzgas, Daniel Törocsik, Katarina Lundqvist, Martin Hedström, Lars Råberg & Kristofer Wollein Waldetoft

  Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne, Åke Wibergs stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Stiftelsen Thelma Zoegas fond för medicinsk forskning, Alfred Österlunds stiftelse, Stiftelsen Tornspiran, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond, Swedish Society of Medicine

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 22. SANNI-projektet

  Elisabeth Norman, Linda Nilsson & Ann-Cathrine Berg

  2014/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 23. Secondary infection project

  Heiko Herwald

  2014/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 24. Sepsis in the ICU

  Hans Friberg, Attila Frigyesi, Oscar Lundberg, Martin Spångfors & Martin Annborn

  2017/01/09 → …

  Projekt: Forskning

 25. Small scale spatial structures in soil influence large scale nutrient cycles

  Edith Hammer, Carlos Arellano, Milda Pucetaite, Kristin Aleklett & Pelle Ohlsson

  Crafoordska stiftelsen, Swedish Research Council

  Projekt: Forskning

 26. Snubblometern

  Åsa Tornberg & Eva Ekvall Hansson

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 27. Socioeconomic inequalities in health: measurement, explanation and policy evaluation

  Ulf Gerdtham

  FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

  Projekt: Forskning

 28. Sociology in healthcare and welfare societies

  Stinne Glasdam, Christine Øye & Karen La Cour

  2012/01/01 → …

  Projekt: Nätverk

 29. Streptococcal skin infection project

  Heiko Herwald

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 30. Stress, inflammation och cellulär hälsa vid depression, ångest och suicidalitet.

  Åsa Westrin, Daniel Lindqvist, Livia Ambrus, Sofie Westling, Johan Fernström, Filip Ventorp, Lil Träskman Bendz, Lars Hallberg, Charlotta Sunnqvist, Lena Brundin, Lars Ohlsson, Lennart Ljunggren, Anna Gustafsson & Owen M Wolkowitz

  2015/01/05 → …

  Projekt: Forskning

 31. Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos barn och ungdomar

  Pernilla Garmy, Eva-Lena Einberg, Erika Hansson, Eva K. Clausson & Ann-Christin Sollerhed

  Projekt: Forskning

 32. Structural imaging of osteoarthritis

  Martin Englund

  2013/04/01 → …

  Projekt: Forskning

 33. Sugar consumption and cardiometabolic risk

  Emily Sonestedt & Stina Ramne

  Crafoordska stiftelsen, Swedish Research Council

  2017/09/01 → …

  Projekt: Avhandling

 34. Svensk normering av Brief Child and Family Phone Interview, BCFPI

  Gisela Priebe, Markus Andersson, Lars-Henry Gustle, Pia Tallberg, Emma Lindeblad, Donna Bohaychuk & Peter Pettingill

  Projekt: Forskning

 35. T2D systems

  Erik Renström

  Projekt: Forskning

 36. T2 mapping and myelin water imaging at 7T using 3D GraSe

  Gunther Helms, Vanessa Wiggermann & Alex Rauscher

  2017/07/04 → …

  Projekt: Forskning

 37. Tapasin as a prognostic and diagnostic tool in glioblastoma multiforme

  Kajsa M Paulsson, Maxim Morin, Malin Zackrisson, Guiliano Siligardi, CAMILLA THURING, Gustav Røder & Linda Geironson Ulfsson

  2009/09/20 → …

  Projekt: Forskning

 38. TEFA: TEDDY Family study (TEFA)

  Åke Lernmark, Helena Elding Larsson, Markus Lundgren, Berglind Jónsdóttir, Maria Månsson Martinez, Birgitta Sjöberg & Carina Törn

  2016/04/01 → …

  Projekt: Forskning

 39. The diabetic hand

  Lars Dahlin, Niels Thomsen & Malin Zimmerman

  2010/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 40. The effects of yoga on psychological and physiological health

  Daiva Daukantaité, Olle Melander, Una Tellhed, Rachel Maddux & Thomas Svensson

  2015/06/01 → …

  Projekt: Forskning

 41. The role of CART in islet function

  Mia Abels

  Projekt: Avhandling

 42. The Swedish Agency for Health and Care Services Analysis

  Ulf Gerdtham, Adam Lundqvist & Emelie Andersson

  Projekt: Uppdragsforskning

 43. Transeuro

  Gesine Paul-Visse, Håkan Widner, Hjálmar Bjartmarz, Linnea Roupé & Jan Reimer

  2011/09/01 → …

  Projekt: Forskning

 44. TreatER

  Håkan Widner

  2017/01/16 → …

  Projekt: Forskning

 45. TTM2

  Niklas Nielsen, Josef Dankiewicz, Tobias Cronberg, Hans Friberg, Gisela Lilja, Helena Levin & Susann Ullén

  2017/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 46. Tumörmarkörer i serum och plasma

  Mårten Fernö, Sara Baker & Christian Ingvar

  2000/01/03 → …

  Projekt: Forskning

 47. Understanding and therapeutic targeting of lysosome-dependent cell death

  Sonja Aits, Kaylene Simpson, Ricky Johnstone, Nikolay Oskolkov & Charlotte Stadler

  2016/12/01 → …

  Projekt: Forskning

 48. Unga män som suiciderat: vilken vård har de erbjudits och erhållit?

  Åsa Westrin, Elin Roos af Hjelmsäter, Sara Lindström, Nina Palmqvist-Öberg, Amanda Holck, Johan Olsson, Charlotta Sunnqvist, Margda Waern, Erik Bergqvist, Anna Ehnvall & Charlotta Brunner

  2017/09/01 → …

  Projekt: Uppdragsforskning

 49. VALFRID

  Kristina Drott

  Projekt: Forskning

 50. Virtuellt stöd till ungdomar med typ 1 diabetes

  Irén Tiberg & Annelie Carlsson

  Magnus Bergvalls Stiftelse, Lions Forskningsfond Skåne

  2019/09/01 → …

  Projekt: Forskning

 51. Vitamin D and estrogen receptor signaling

  Bengt-Olof Nilsson, Daniel Svensson & Daniel Nebel

  2015/01/02 → …

  Projekt: Forskning