Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Longstanding hip and groin pain: Diagnosis, functional limitations and exercise therapy

  Eva Ageberg, Ioannis Kostogiannis, Anders Pålsson & August Estberger

  2014/11/012021/11/30

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 2. POSTNATAL DEPRESSION in TODAY’S FAMILIES – RISK FACTORS and CONSEQUENCES for PARENTS and CHILDREN

  Elia Psouni, Juan Merlo, Johan Agebjörn, H Linder & Emily Cacciola

  2014/11/01 → …

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 3. Statistical inference with deep latent variable models

  Najmeh Abiri, Mattias Ohlsson, Carsten Peterson & Patrik Edén

  2014/11/012019/10/31

  Projekt: Avhandling

 4. SOCCER: Prehospital Syrgasbehandling av ST-höjningsinfarkt: SOCCER-studien

  Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Marcus Carlsson & Jakob Lundager Forberg

  2014/11/042018/02/13

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 5. EULAR 2-year course on Rheumatology

  Pavlos Stamatis

  2014/11/282015/10/15

  Projekt: Övrigt

 6. Biomimetic Retinal Tissue Engineering

  Fredrik Ghosh & Linnéa Taylor

  2014/11/30 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 7. Registerstudie av bipolär sjukdom och bipolära subdiagnoser – suicidalitet, direkta och indirekta kostnader

  Jonas Eberhard, Elena Iliachenko, Jonas Berge & Urban Osby

  2014/12/02 → …

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 8. SRPS: Development of the 'Self-Reported Psychiatric Symptoms scale' (SRPS)

  Jonas Eberhard, Peter Lindeberg, Elena Iliachenko & Gunnar Edman

  2014/12/02 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården, Nationellt samarbete

 9. Regassa-reg

  Kjerstin Stigmar, Anna Jöud, Maria E C Schelin, Elisabeth Bondesson & Ingemar Petersson

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 10. RoxP - en potent gynnsam antioxidant producerad av hudbakterien Propionibacterium acnes

  Rolf Lood, Holger Brüggemann, Maria Allhorn, Gizem Ertürk Bergdahl, Christian Brix Folsted Andersen, Tautgirdas Ruzgas, Daniel Törocsik, Katarina Lundqvist, Martin Hedström, Lars Råberg & Kristofer Wollein Waldetoft

  Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne, Åke Wibergs stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Stiftelsen Thelma Zoegas fond för medicinsk forskning, Alfred Österlunds stiftelse, Stiftelsen Tornspiran, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond, Swedish Society of Medicine

  2015/01/01 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Samarbete med industri, Forskning i universitetssjukvården

 11. Skeletal Development in Young Adults

  Erik Lindgren, Magnus Karlsson & Björn Rosengren

  2015/01/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 12. Ischemic QRS Prolongation as a Biomarker of Myocardial Ischemia

  Jakob Almer

  2015/01/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 13. Äldre släpper loss på pensionärskollo

  Janicke Andersson, Gabriella Nilsson & Lisa Ekstam

  2015/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Streptococcal skin infection project

  Heiko Herwald

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 15. Äldre med utvecklingsstörning, hälsa och dödlighet, vårdutnyttjande och social välfärd: en svensk nationell longitudinell populationsstudie

  Gerd Ahlström, Jimmie Kristensson, Magnus Sandberg, Anna Axmon, Petra Björne, Lena Nylander, Barry Karlsson, Nawi Ng, Magnus Tideman & Eva Flygare Wallen

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte), Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne

  2015/01/012018/10/31

  Projekt: Forskning

 16. Diagnostisk och Prognostisk Cytologi vid Lungcancer och Malignt Mesoteliom

  Mohammed S. I. Mansour, Hans Brunnström, Katalin Dobra, Maria Planck, Annika Dejmek, Tomas Seidal & Ulrich Mager

  2015/01/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården, Samarbete med kommuner och landsting

 17. KUPA: Införandet av kunskapsbaserad palliativ vård för äldre personer i särskilda boenden

  Gerd Ahlström, Birgit Rasmussen, Lina Behm, Magnus C Persson, Helene Åvik Persson, Carl Johan Fürst, Birgitta Wallerstedt, Anna Sandgren, Eva Benzein, Per Nilsen, Anne Molina Tall, Christina Bökberg, Helena Rosén & Åsa Alftberg

  Swedish Research Council, Greta & Johan Kocks stiftelser, Vårdalstiftelsen

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 18. Psykiatrisk omvårdnad

  Kajsa Landgren

  Stiftelsen Lindhaga

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 19. RETHRIM: Restoring tissue generation in patients with visceral Graft versus Host Disease

  Nils-Eric Sahlin, Kristina Hug, Göran Hermerén & Eva Sjöstrand

  2015/01/012019/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 20. Vetenskap och beprövad erfarenhet

  Johan Brännmark, Johannes Persson, Lena Wahlberg, Annika Wallin, Eva Sjöstrand, Nils-Eric Sahlin, Sten Anttila, Charlotta Levay, Niklas Vareman, Lena Wahlberg, Wändi Bruine de Bruin, Alexander D. Davis, Baruch Fischhoff & Barbara McNeil

  2015/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 21. Vetenskap och beprövad erfarenhet - analys av domar och myndighetsbeslut

  Lena Wahlberg & Eva Sjöstrand

  Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

  2015/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 22. Complications of Primary Hyperparathyroidism and Effects of Surgery

  Martin Nilsson, Martin Almquist, Mark Thier, Anders Bergenfelz & Kerstin Ivarsson

  2015/01/012022/12/31

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 23. Snubblometern

  Åsa Tornberg & Eva Ekvall Hansson

  2015/01/01 → …

  Projekt: ForskningSamarbete med industri

 24. Improved treatment of HPV associated tonsil cancer

  Lars Ekblad, Johan Wennerberg, Natsuki Sugiyama & Ola Forslund

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 25. Role of muscle function for predicting traumatic knee injury risk in youth athletes

  Eva Ageberg & Sofia Ryman Augustsson

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 26. Vitamin D and estrogen receptor signaling

  Bengt-Olof Nilsson, Daniel Svensson & Daniel Nebel

  2015/01/02 → …

  Projekt: Forskning

 27. Magnetiserings-Transfer Effekte i experiments med variabel flipvinkel

  Gunther Helms & Yosef Al-Abasse

  2015/01/022016/03/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 28. Stress, inflammation och cellulär hälsa vid depression, ångest och suicidalitet.

  Åsa Westrin, Daniel Lindqvist, Livia Ambrus, Sofie Westling, Johan Fernström, Filip Ventorp, Lil Träskman Bendz, Lars Hallberg, Charlotta Sunnqvist, Lena Brundin, Lars Ohlsson, Lennart Ljunggren, Anna Gustafsson & Owen M Wolkowitz

  2015/01/05 → …

  Projekt: Forskning

 29. JIA - from macrophage to morbidity

  Elisabet Berthold, Bengt Månsson, Robin Kahn & Anders Bengtsson

  2015/02/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 30. Fetal cardiovascular MRI

  Erik Hedström

  2015/02/01 → …

  Projekt: Forskning

 31. The use of Genomics and Proteomics for the Detection and Prevention of Cardiometabolic Disease

  John Molvin & Martin Magnusson

  Hulda och E Conrad Mossfelts Stiftelse, Maggie Stephens stiftelse

  2015/02/022020/02/02

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 32. Prehospitalt omhändertagande vid hjärtstopp utanför sjukhus

  Cecilia Andréll

  2015/03/01 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt