Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Gentle Radiotherapy

  Lars E Olsson, Christian Jamtheim Gustafsson, Adalsteinn Gunnlaugsson & Emilia Persson

  2014/10/012016/11/30

  Projekt: NätverkNationellt samarbete

 2. Longstanding hip and groin pain: Diagnosis, functional limitations and exercise therapy

  Eva Ageberg, Ioannis Kostogiannis, Anders Pålsson & August Estberger

  2014/11/012021/11/30

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 3. POSTNATAL DEPRESSION in TODAY’S FAMILIES – RISK FACTORS and CONSEQUENCES for PARENTS and CHILDREN

  Elia Psouni, Juan Merlo, Johan Agebjörn, H Linder & Emily Cacciola

  2014/11/01 → …

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 4. Statistical inference with deep latent variable models

  Najmeh Abiri, Mattias Ohlsson, Carsten Peterson & Patrik Edén

  2014/11/012019/10/31

  Projekt: Avhandling

 5. SOCCER: Prehospital Syrgasbehandling av ST-höjningsinfarkt: SOCCER-studien

  Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Marcus Carlsson & Jakob Lundager Forberg

  2014/11/042018/02/13

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 6. EULAR 2-year course on Rheumatology

  Pavlos Stamatis

  2014/11/282015/10/15

  Projekt: Övrigt

 7. Biomimetic Retinal Tissue Engineering

  Fredrik Ghosh & Linnéa Taylor

  2014/11/30 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 8. SRPS: Development of the 'Self-Reported Psychiatric Symptoms scale' (SRPS)

  Jonas Eberhard, Gunnar Edman, Belmin Zubanovic, Elena Iliachenko & Peter Lindeberg

  2014/12/02 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården, Nationellt samarbete

 9. Registerstudie av bipolär sjukdom och bipolära subdiagnoser – suicidalitet, direkta och indirekta kostnader

  Jonas Eberhard, Jonas Berge, Dragos C. Ragazan, Elena Iliachenko & Urban Osby

  2014/12/02 → …

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 10. Regassa-reg

  Kjerstin Stigmar, Anna Jöud, Maria E C Schelin, Elisabeth Bondesson & Ingemar Petersson

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 11. RoxP - en potent gynnsam antioxidant producerad av hudbakterien Propionibacterium acnes

  Rolf Lood, Holger Brüggemann, Maria Allhorn, Gizem Ertürk Bergdahl, Christian Brix Folsted Andersen, Tautgirdas Ruzgas, Daniel Törocsik, Katarina Lundqvist, Martin Hedström, Lars Råberg & Kristofer Wollein Waldetoft

  Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne, Åke Wibergs stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Stiftelsen Thelma Zoegas fond för medicinsk forskning, Alfred Österlunds stiftelse, Stiftelsen Tornspiran, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond, Swedish Society of Medicine

  2015/01/01 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Samarbete med industri, Forskning i universitetssjukvården

 12. Skeletal Development in Young Adults

  Erik Lindgren, Magnus Karlsson & Björn Rosengren

  2015/01/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 13. Ischemic QRS Prolongation as a Biomarker of Myocardial Ischemia

  Jakob Almer

  2015/01/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 14. Äldre släpper loss på pensionärskollo

  Janicke Andersson, Gabriella Nilsson & Lisa Ekstam

  2015/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Streptococcal skin infection project

  Heiko Herwald

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 16. Äldre med utvecklingsstörning, hälsa och dödlighet, vårdutnyttjande och social välfärd: en svensk nationell longitudinell populationsstudie

  Gerd Ahlström, Jimmie Kristensson, Magnus Sandberg, Anna Axmon, Petra Björne, Lena Nylander, Barry Karlsson, Nawi Ng, Magnus Tideman & Eva Flygare Wallen

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte), Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne

  2015/01/012018/10/31

  Projekt: Forskning

 17. Diagnostisk och Prognostisk Cytologi vid Lungcancer och Malignt Mesoteliom

  Mohammed S. I. Mansour, Hans Brunnström, Katalin Dobra, Maria Planck, Annika Dejmek, Tomas Seidal & Ulrich Mager

  2015/01/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården, Samarbete med kommuner och landsting

 18. KUPA: Införandet av kunskapsbaserad palliativ vård för äldre personer i särskilda boenden

  Gerd Ahlström, Birgit Rasmussen, Lina Behm, Magnus C Persson, Helene Åvik Persson, Carl Johan Fürst, Birgitta Wallerstedt, Anna Sandgren, Eva Benzein, Per Nilsen, Anne Molina Tall, Christina Bökberg, Helena Rosén & Åsa Alftberg

  Swedish Research Council, Greta & Johan Kocks stiftelser, Vårdalstiftelsen

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Psykiatrisk omvårdnad

  Kajsa Landgren

  Stiftelsen Lindhaga

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 20. RETHRIM: Restoring tissue generation in patients with visceral Graft versus Host Disease

  Nils-Eric Sahlin, Kristina Hug, Göran Hermerén & Eva Sjöstrand

  2015/01/012019/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 21. Vetenskap och beprövad erfarenhet

  Johan Brännmark, Johannes Persson, Lena Wahlberg, Annika Wallin, Eva Sjöstrand, Nils-Eric Sahlin, Sten Anttila, Charlotta Levay, Niklas Vareman, Lena Wahlberg, Wändi Bruine de Bruin, Alexander D. Davis, Baruch Fischhoff & Barbara McNeil

  2015/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 22. Vetenskap och beprövad erfarenhet - analys av domar och myndighetsbeslut

  Lena Wahlberg & Eva Sjöstrand

  Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

  2015/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Complications of Primary Hyperparathyroidism and Effects of Surgery

  Martin Nilsson, Martin Almquist, Mark Thier, Anders Bergenfelz & Kerstin Ivarsson

  2015/01/012022/12/31

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 24. Snubblometern

  Åsa Tornberg & Eva Ekvall Hansson

  2015/01/01 → …

  Projekt: ForskningSamarbete med industri

 25. Improved treatment of HPV associated tonsil cancer

  Lars Ekblad, Johan Wennerberg, Natsuki Sugiyama & Ola Forslund

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 26. Role of muscle function for predicting traumatic knee injury risk in youth athletes

  Eva Ageberg & Sofia Ryman Augustsson

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 27. Vitamin D and estrogen receptor signaling

  Bengt-Olof Nilsson, Daniel Svensson & Daniel Nebel

  2015/01/02 → …

  Projekt: Forskning

 28. Magnetiserings-Transfer Effekte i experiments med variabel flipvinkel

  Gunther Helms & Yosef Al-Abasse

  2015/01/022016/03/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 29. Stress, inflammation och cellulär hälsa vid depression, ångest och suicidalitet.

  Åsa Westrin, Daniel Lindqvist, Livia Ambrus, Sofie Westling, Johan Fernström, Filip Ventorp, Lil Träskman Bendz, Lars Hallberg, Charlotta Sunnqvist, Lena Brundin, Lars Ohlsson, Lennart Ljunggren, Anna Gustafsson & Owen M Wolkowitz

  2015/01/05 → …

  Projekt: Forskning

 30. JIA - from macrophage to morbidity

  Elisabet Berthold, Bengt Månsson, Robin Kahn & Anders Bengtsson

  2015/02/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 31. Fetal cardiovascular MRI

  Erik Hedström

  2015/02/01 → …

  Projekt: Forskning

 32. The use of Genomics and Proteomics for the Detection and Prevention of Cardiometabolic Disease

  John Molvin & Martin Magnusson

  Hulda och E Conrad Mossfelts Stiftelse, Maggie Stephens stiftelse

  2015/02/022020/02/02

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 33. DSH-project: Cognitive functioning, self criticism and attitudes in persons with deliberate self harm

  Magnus Nilsson, Åsa Westrin, Sofie Westling & Lars-Gunnar Lundh

  2015/02/022020/06/01

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 34. Prehospitalt omhändertagande vid hjärtstopp utanför sjukhus

  Cecilia Andréll

  2015/03/01 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 35. Regulation of Human Papillomavirus Type 16 Early and Late Gene Expression

  Haoran Yu & Stefan Schwartz

  2015/03/012019/09/26

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 36. Characterizing Sepsis with Heparin-binding protein

  Jonas Tverring, Adam Linder, Per Åkesson & Niklas Nielsen

  2015/04/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 37. KetECT: Ketamin jämfört med ECT för behandling av depression.

  Mats Lindström

  Swedish Research Council

  2015/04/012020/04/01

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 38. Measuring global surgery, obstetrics and anaesthesia – from health systems to patients

  Hampus Holmer

  2015/05/012019/01/18

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 39. Regulation of Stem and Cell Therapies

  Darcy Wagner

  2015/05/18 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 40. BrainStem: BrainStem - Stem Cell center of Excellence in Neurology

  Poul Hyttel, Jan Gorodkin, Peter Sandøe, Mark Denham, Yonglun Luo, Morten Meyer, Malin Parmar, Agnete Kirkeby, Laurent Roybon, Gunnar Gouras, Gunhild Waldemar, Karina Fog, Christian Clausen & Nathalie Compagnone

  Innovationsfonden

  2015/06/012020/05/31

  Projekt: NätverkSamarbete med industri

 41. The effects of yoga on psychological and physiological health

  Daiva Daukantaité, Olle Melander, Una Tellhed, Rachel Maddux & Thomas Svensson

  2015/06/012019/10/31

  Projekt: Forskning

 42. Studies of the pathogenesis of complement-mediated renal disease

  Sunna Aradóttir

  2015/06/10 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 43. Pericyte function and dysfunction in CNS disease

  Michaela Roth, Ilknur Ozen & Gesine Paul-Visse

  2015/07/012019/06/30

  Projekt: Avhandling

 44. Genomiska mönster som behandlingsprediktiva markörer för kemoterapi respons i avancerad lungcancer

  Johan Staaf & Maria Planck

  2015/08/03 → …

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt, Forskning i universitetssjukvården

 45. Blood: good and evil - ASG, Pufendorf IAS

  Thomas Malm, Bo Åkerström, Fabian Persson, Boel Berner, Elisabet Apelmo, Bengt Olle Bengtsson, Leif Bülow, Magnus Gram, Eva-Lotta Grantén, Erik Hedling, Annette Hill, Ann Mari Sellerberg, Jill Storry, Jonas Svensson & Matilda Svensson Chowdhury

  2015/08/152016/08/15

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 46. e-Health - Theme, Pufendorf IAS

  Gudbjörg Erlingsdottir, Helena Sandberg, Jonas Borell, Charlotte Magnusson, Martin Stridh, Mats Johansson, Tomas Kirkhorn, Sigrid Stjernswärd, Titti Mattsson, Charlotta Levay & Catherine Clegg-Smith

  2015/08/152016/08/16

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 47. The Credit Society - Theme, Pufendorf IAS

  Måns Svensson, Emilie Stroh, Andreas Vilhelmsson, Per-Olof Östergren, Malin Espersson, Håkan Johansson, Torbjörn Hjort, Henrik Levinsson, Mikael Lundholm, Roger Persson, Lupita Svensson, Davor Vuleta, Ana Maria Vargas Falla, Anna Angelin, Hanna Carlsson, Henrik Edlund, Therese Nilsson, Stefan Larsson, Mikael Ottosson, Lars Persson, Christian Poppe & Elaine Kempson

  2015/08/152016/08/16

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 48. Movement quality in people with knee injury: validity of visual rating of and contributing senorimotor factors for postural orientation errors

  Eva Ageberg, Anna Cronström, Jenny Älmqvist Nae, Mark W Creaby, Kay M Crossley, Tim Blackmore & Melinda M Franettovich Smith

  2015/08/302019/12/30

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 49. En kartläggning av beteendevetenskapliga forskningsbehov inom energibolaget Kraftringen

  Roger Persson, Jonas Borell & Liisa Fransson

  2015/09/012015/12/15

  Projekt: UppdragsforskningSamarbete med industri

 50. Rehabilitation following hip arthroscopy

  Frida Eek, Tobias Wörner & Kristian Thorborg

  2015/10/01 → …

  Projekt: Avhandling

 51. BOOSTB4: Boost Brittle Bones Before Birth

  Mats Johansson, Nils-Eric Sahlin, Göran Hermerén & Eva Sjöstrand

  2015/10/012020/09/30

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 52. Självriktad och utåtriktad aggressivitet hos rättspsykiatriska patienter

  Natalie Laporte, Märta Wallinus, Sofie Westling, Åsa Westrin & Andrejs Ozolins

  2015/10/302019/05/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 53. The association between air pollution and preeclampsia

  Ebba Malmqvist, Stefan Hansson, Christina Isaxon, Mary Familari & Albin Sandelin

  2015/11/012018/10/31

  Projekt: Forskning

 54. Natural sugar as an MRI contrast agent for cancer diagnosis

  Linda Knutsson

  2015/11/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 55. The role of maternal TB infection for pregnancy and infant health outcomes – a long-term prospective cohort study

  Per Björkman, Niclas Winqvist, Marianne Jansson, Erik Sturegård, Stefan Hansson & John Walles

  2015/11/022021/12/31

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården, Internationellt samarbete, Tvärvetenskaplig forskning

 56. Preclinical validation of an orally active Nurr1 activator for neuroprotection and disease modification in Parkinson’s disease

  Anders Björklund & Thomas Perlmann

  The Cure Parkinson´s Trust

  2015/12/012017/11/30

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 57. Body composition, arteriosclerosis and exercise training in patients with chronic kidney disease

  Yunan Zhou, Naomi Clyne, Peter Höglund, Matthias Hellberg & Philippa Svensson

  2015/12/012019/12/12

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 58. Nordic Journal of Health Economics

  Ulf Gerdtham, Katarina Steen Carlsson, Margareta Dackehag, Åsa Ljungvall & Sofie Persson

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2016/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 59. Multifunctional pericytes-implications for brain disease

  Gesine Paul-Visse

  2016/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 60. Molecular pathogenesis of early osteoarthritis

  Martin Englund, Patrik Önnerfjord & Elin Folkesson

  2016/01/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården