Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. The Swedish Legal Drinking Age and the Causal Impact of Alcohol on Health

  Ulf Gerdtham & Gawain Heckley

  Systembolagets råd för alkoholforskning, SRA

  2017/01/012018/06/30

  Projekt: Forskning

 2. Aspects on screening for abdominal aortic aneurysm

  Joachim Starck, Jan Holst, Katarina Björses & Anders Gottsäter

  2017/01/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 3. Gravida kvinnor och smutsig luft

  Stefan Hansson & Christina Isaxon

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2017/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 4. CogCan: Cognition after Childhood Cancer

  Ingrid Tonning Olsson & Elin Irestorm

  2017/01/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 5. CO-FACT: Cognitive Fatigue After Cancer Treatment

  Elin Irestorm, Helena Linge & Ingrid Øra

  2017/01/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 6. Nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige

  Hanne Tonnesen, Ásgeir R Helgason, Mette Rasmussen, Hans Gilljam, Johanna Adami, Matz Larsson & Ann Post

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Naturlig etablering

  Lisa Ekstam & Anna Maria Palsdottir

  2017/01/012019/06/30

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 8. SynDegen: Synaptic Dysfunction of Neurodegenerative Diseases

  Gunnar Gouras & Jia-Yi Li

  2017/01/012020/12/31

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete

 9. UserAge - Att förstå brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa

  Susanne Iwarsson, Francesco Barbabella, Anna-Karin Edberg, Synneve Dahlin-Ivanoff, James Goodwin, Maria Haak, Elizabeth Hanson, Oskar Jonsson, Håkan Jönson, Giovanni Lamura, Qarin Lood, Lennart Magnusson, Steven Schmidt, Björn Slaug, Albert Westergren, Joakim Frögren, Christine Etzerodt Laustsen & Maya Kylén

  2017/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Healthy lifestyle: effectiveness, cost-effectiveness and health-inequality of recommendations and policies in Sweden

  Ulf Gerdtham, Jonas Nordström & Sanjib Saha

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 11. TTM2

  Niklas Nielsen, Josef Dankiewicz, Tobias Cronberg, Hans Friberg, Gisela Lilja, Helena Levin & Susann Ullén

  2017/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 12. hMRI Toolbox Development Team

  Gunther Helms

  2017/01/02 → …

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete

 13. Sepsis in the ICU

  Hans Friberg, Attila Frigyesi, Oscar Lundberg, Martin Spångfors & Martin Annborn

  2017/01/09 → …

  Projekt: Forskning

 14. Fine and ultrafine particle exposure: health effects and biomarkers

  Yiyi Xu

  2017/01/132017/01/13

  Projekt: Avhandling

 15. Blodsocker kontroll efter pankreaskirurgi

  Bobby Tingstedt, Caroline Williamsson, Bodil Andersson, Eva Ekström, Katarina Fagher & Magnus Löndahl

  2017/01/152017/03/15

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 16. TreatER

  Håkan Widner

  2017/01/16 → …

  Projekt: Forskning

 17. MeRiLe

  Håkan Widner & Lars Wictor

  2017/02/01 → …

  Projekt: Forskning

 18. PE in A1Mko: Pathological findings in A1M ko/STOX-1 preeclampsia: mouse-model study

  Larysa Aleksenko, Lena Erlandsson & Stefan Hansson

  European Commission - övriga program, ej FP7

  2017/02/20 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 19. Numerical investigations of tendon mechanobiology in intact and healing tendon

  Thomas Notermans, Hanna Isaksson & Hanifeh Khayyeri

  Knut and Alice Wallenberg Foundation

  2017/03/012021/02/28

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning, Nationellt samarbete, Individuellt forskningsprojekt

 20. Physical function after cardiac arrset; a description of a sub study in the Target Temperature Management Trial 2

  Katarina Heimburg, Tobias Cronberg & Gisela Lilja

  2017/03/01 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Forskning i universitetssjukvården

 21. Avloppsreningsverk som kritiska reservoarer för resistensgener

  Rolf Lood, Bo Mattiasson, Kurt Fuursted & Roald Kommedal

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/04/012020/03/30

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 22. Mapping intra-and extracellular volumes in brain using Na MRI at 7T

  Gunther Helms, Oskar Hansson & Hannes A E Carlsson

  2017/04/012019/03/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 23. PhD project. Hip fractures, risk prediction and preventive strategies

  Joeri Kok, Hanna Isaksson & Lorenzo Grassi

  Swedish Research Council

  2017/04/012021/03/31

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete, Individuellt forskningsprojekt

 24. ICU prognostication

  Peder Andersson & Attila Frigyesi

  2017/05/01 → …

  Projekt: Avhandling

 25. SHICA: Hemodynamic failure and temperature management after out-of-hospital cardiac arrest

  Joachim Düring

  2017/05/022021/05/19

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 26. Studier av ESBL-bildande bakterier och dess infektioner

  Oskar Ljungquist, Johan Tham, Fredrik Resman & Kristian Riesbeck

  2017/05/292021/05/28

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården, Individuellt forskningsprojekt

 27. PhD Project: Investigating bone tissue structure and mechanics using neutron scattering

  Elin Törnquist, Hanna Isaksson, Ulf Olsson & Stephen Hall

  Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF

  2017/06/012021/06/01

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete, Internt samarbete (LU), Individuellt forskningsprojekt

 28. CanFaster: The translational cancer faster forward doctoral programme

  Maria Klement, Sara Ek, Sara Ek, Malin Lindstedt, Håkan Axelson, Lao Saal, Björn Nilsson, Marcus Järås, Yvonne Ceder, Anna Darabi, Ann Rosendahl, Lars Rönnstrand, Signe Borgquist, Per Johnsson & Mattias Belting

  2017/06/012022/05/31

  Projekt: NätverkSamarbete med industri, Forskning i universitetssjukvården, Individuellt forskningsprojekt, Tvärvetenskaplig forskning

 29. LINXS - Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science

  Stephen Hall, Rajmund Mokso, Anna Ntinidou, Noomi Egan, Åsa Grunning, Ann Terry, Peter Olmsted , Dieter Richter, Mikael Lund, Peter Schurtenberger, Marie Skepö, Anna Stradner, Emma Sparr, Peter Jönsson, Tommy Nylander, Martin Stankovski, Marité Cárdenas, Cedric Dicko, Lise Arleth, Birthe B. Kragelund, Kresten Lindorff-Larsen, Samuel Lenton, Emma Sparr, Chris Jacobsen, Henning-Friis Poulsen, Rajmund Mokso, Karina Thånell, Chris Jacobsen, Martin Bech, David Paterson, Jörg Schwenke, Ulf Johansson, Björn Nilsson, Nicolo Dell'Unto, Lovisa Dal, Mikael Calner, Edith Hammer, Milda Pucetaite, Anders Tunlid, Dimitrios Floudas, Luigi Gentile, Michiel Op de Beeck, Per Persson, Jens Lagerstedt, Susanna Horsefield, Thomas Ursby, Esko Oksanen, Ulf Ryde, Jie Nan, Ingemar André & Sonja Aits

  Crafoordska stiftelsen, Swedish Agency for Economic and Regional Growth

  2017/06/07 → …

  Projekt: Nätverk

 30. Nationell registrering av höftfrakturer - datakvalitet, epidemiologi och behandlingsresultat

  Johan Lagergren

  2017/07/012025/06/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 31. Nya statistiska ansatser för att bedöma betydelsen av selektion och variation i befolkningsbaserade kohort- och screeningundersökningar

  Jonas Björk, Anton Nilsson, Ulf Strömberg & Carl Bonander

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2017/07/012020/12/31

  Projekt: Övrigt

 32. T2 mapping and myelin water imaging at 7T using 3D GraSe

  Gunther Helms, Vanessa Wiggermann, Alexander L MacKay & Alex Rauscher

  2017/07/04 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 33. The mechanism of PI3K/mTOR pathway enrichment in acute lymphoblastic leukemia

  Kinjal Shah & Julhash U. Kazi

  2017/08/01 → …

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 34. SpiS 2: Spridningsmodell i Skåne 2

  Anna Oudin, Emilie Stroh, Ebba Malmqvist & Ralf Rittner

  2017/09/012018/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 35. Prognosis for intracerebral hemorrhage during ongoing anticoagulant treatment

  Trine Apostolaki Hansson

  2017/09/012018/11/20

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 36. Sugar consumption and cardiometabolic risk

  Emily Sonestedt & Stina Ramne

  Crafoordska stiftelsen, Swedish Research Council

  2017/09/01 → …

  Projekt: Avhandling

 37. Prevention of psychosocial health problems at work: an implementation study on organizational and management level

  Kjerstin Stigmar, Lydia Kwak, Liselotte Schäfer Elinder, Irene Jensen, Charlotte Wåhlin, Gunnar Bergström, Lotta Nybergh & Christina Björklund

  2017/09/012019/12/31

  Projekt: Forskning