Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Avloppsreningsverk som kritiska reservoarer för resistensgener

  Rolf Lood, Bo Mattiasson, Kurt Fuursted & Roald Kommedal

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/04/012020/03/30

  Projekt: Forskning

 2. B0DETOX - a cross-vendor platform for B0 shimming

  Gunther Helms & Christoph W Juchem

  2019/02/152020/12/31

  Projekt: Nätverk

 3. Back to work after stroke

  Monika Vestling, Eva Ramel & Susanne Iwarsson

  2001/10/132004/10/13

  Projekt: Forskning