Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
801 - 900 av 1 130Sidstorlek: 100
 1. SOCCER: Prehospital Syrgasbehandling av ST-höjningsinfarkt: SOCCER-studien

  Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Marcus Carlsson & Jakob Lundager Forberg

  2014/11/042018/02/13

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 2. Prehospitalt omhändertagande vid hjärtstopp utanför sjukhus

  Cecilia Andréll

  2015/03/01 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 3. Prehospital triage at stroke

  Johan Wasselius, Magnus Esbjörnsson, Gunnar Andsberg, Peter Höglund & Björn Hansen

  Projekt: Forskning

 4. PREVAIL

  Kristina Drott

  Projekt: Forskning

 5. Prevention of psychosocial health problems at work: an implementation study on organizational and management level

  Kjerstin Stigmar, Lydia Kwak, Liselotte Schäfer Elinder, Irene Jensen, Charlotte Wåhlin, Gunnar Bergström, Lotta Nybergh & Christina Björklund

  2017/09/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Prevention of type 2 diabetes and poor mental health amongst immigrants from the Middle-East to Sweden

  Faiza Siddiqui, Louise Bennet, Peter M Nilsson & Ulf Lindblad

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 7. Preventive home visits

  Susanne Iwarsson, E Adolfson & G Svensson

  2008/01/012010/12/31

  Projekt: ForskningSamarbete med kommuner och landsting, Forskning i universitetssjukvården

 8. Prognosis for intracerebral hemorrhage during ongoing anticoagulant treatment

  Trine Apostolaki Hansson

  2017/09/012018/11/20

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 9. Prognostic factors for metachronous contralateral breast cancer

  Mårten Fernö, Sara Alkner, Lisa Ryden, Anna Ehinger, Kristina Lövgren, Sara Baker & Pär-Ola Bendahl

  2005/01/03 → …

  Projekt: Forskning

 10. Prognostic markers in the pre-diagnostic and early stages of rheumatoid arthritis

  Emil Rydell, Carl Turesson & Lennart Jacobsson

  2016/12/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 11. Prognostiska faktorer för lokala återfall och strålningsresistens

  Mårten Fernö, Kristina Lövgren, Sara Baker, Per Malmström, Emma Niméus, Martin Sjöström, Irma Fredriksson, Fredrik Wärnberg, Johan Staaf, Patrik Edén, Per Karlsson, Dan Lundstedt, Linda Werner Hartman, Anikó Kovács & Elisabeth Werner Rönnerman

  2000/01/03 → …

  Projekt: Forskning

 12. Prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer i bröstcancer

  Mårten Fernö, Kristina Lövgren, Sara Baker, Carina Forsare, Pär-Ola Bendahl, Per Malmström, Lisa Ryden, Anna Ehinger, Maria Ekholm, Olle Stål, Bo Nordenskjöld & Helena Folin

  1990/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 13. Progression in Glaucoma

  Hanna Maria Öhnell, Boel Bengtsson & Anders Heijl

  2010/09/272020/02/07

  Projekt: Avhandling

 14. Proteomic profiling of bacterial host adaptation - Racing the Red Queen

  Ola Kilsgård

  2012/03/012016/12/02

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt, Tvärvetenskaplig forskning

 15. Psychological flexibility, PTSD and treatment for chronic pain

  Sophia Åkerblom, Sean Perrin, Marcelo Rivano & Lance McCracken

  2012/05/012018/05/25

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 16. Psykiatrisk omvårdnad

  Kajsa Landgren

  Stiftelsen Lindhaga

  2015/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 17. Quality of life among older deaf sign language users

  Monica Werngren-Elgström, Susanne Iwarsson & Ove Dehlin

  2002/01/012006/04/28

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 18. Quasi-experimental study design

  Ali Kiadaliri

  2019/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 19. Regassa-reg

  Kjerstin Stigmar, Anna Jöud, Maria E C Schelin, Elisabeth Bondesson & Ingemar Petersson

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 20. Registerstudie av bipolär sjukdom och bipolära subdiagnoser – suicidalitet, direkta och indirekta kostnader

  Jonas Eberhard, Jonas Berge, Dragos C. Ragazan, Elena Iliachenko & Urban Osby

  2014/12/02 → …

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 21. Registry 3

  Håkan Widner & Åsa Petersén

  2012/01/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 22. Regulation of Human Papillomavirus Type 16 Early and Late Gene Expression

  Haoran Yu & Stefan Schwartz

  2015/03/012019/09/26

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 23. Regulation of Stem and Cell Therapies

  Darcy Wagner

  2015/05/18 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 24. Rehabilitation following hip arthroscopy

  Frida Eek, Tobias Wörner & Kristian Thorborg

  2015/10/01 → …

  Projekt: Avhandling

 25. Rehospitalization within 30 days of patients 65 years and older

  Maria Glans, Patrik Midlöv, Ulf Jakobsson, Annika Kragh Ekstam & Åsa ÅB Bondesson

  2017/12/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 26. Repair and Reconstruction of Peripheral Nerve Injuries: Treatment with G-CSF and Stromal Vascular Fraction

  Hanna Frost, Lars Dahlin, Per Ekström, Per Fredrik Johansson & Martin Kanje

  2010/01/01 → …

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning

 27. Reperfusion in acute ischemic stroke

  Christine Kremer, Kasim Abul-Kasim & Fabienne Perren

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 28. RETHRIM: Restoring tissue generation in patients with visceral Graft versus Host Disease

  Nils-Eric Sahlin, Kristina Hug, Göran Hermerén & Eva Sjöstrand

  2015/01/012019/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 29. RaCMR: Results and consequences of meniscus repair

  Fredrik Boric-Persson, Martin Englund, Aleksandra Turkiewicz & Paul Neuman

  2017/10/172023/06/30

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 30. Retrospektiv granskning av journaler för sjukvård gällande samtliga invånare i Landstinget Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Halland och Region Skåne som tog sitt liv under 2015 och i Landstinget Kalmar län 2012.

  Åsa Westrin, Amanda Holck, Elin Roos af Hjelmsäter, Sara Probert-Lindström, Nina Palmqvist-Öberg, Erik Bergqvist, Johan Olsson, Anna Ehnvall, Margda Waern, Charlotta Sunnqvist & Chalotta Brunner

  2017/09/01 → …

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 31. RTPC: RightTimePlaceCare

  Gabriella Meyer, Ingalill Rahm Hallberg, Jan Hamers, David J. Challis, Helena Leino-Kilpi, Saks Kai, Zabalegui Adelaida, Maria E Soto-Martin & Connie Lethin

  2010/01/012013/06/30

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 32. Riskfaktorer, prognos och överlevnad för patienter med maligna melanom i huvud- och halsområdet

  Anna Hafström, Göran B Jönsson, Christian Ingvar, Karolin Isaksson & Lennart Greiff

  2018/01/012023/12/31

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 33. Riskstratifiering vid medfödda hjärtfel

  Joanna Hlebowicz

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Nationellt samarbete, Forskning i universitetssjukvården

 34. RNA modifications in stem and cancer cells

  Nicola Guzzi

  2016/03/01 → …

  Projekt: Avhandling

 35. RNA sequencing for molecular diagnostics in breast cancer

  Christian Brueffer, Lao Saal, Mattias Höglund & Håkan Axelson

  2014/06/01 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 36. Role of muscle function for predicting traumatic knee injury risk in youth athletes

  Eva Ageberg & Sofia Ryman Augustsson

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 37. Role of tubular scattered cells of the kidney in disease and regeneration

  Krzysztof Krawczyk, Martin Johansson, Leif Groop & Helén Nilsson

  2014/08/012018/09/07

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 38. RoxP - en potent gynnsam antioxidant producerad av hudbakterien Propionibacterium acnes

  Rolf Lood, Holger Brüggemann, Maria Allhorn, Gizem Ertürk Bergdahl, Christian Brix Folsted Andersen, Tautgirdas Ruzgas, Daniel Törocsik, Katarina Lundqvist, Martin Hedström, Lars Råberg & Kristofer Wollein Waldetoft

  Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne, Åke Wibergs stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Stiftelsen Thelma Zoegas fond för medicinsk forskning, Alfred Österlunds stiftelse, Stiftelsen Tornspiran, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond, Swedish Society of Medicine

  2015/01/01 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Samarbete med industri, Forskning i universitetssjukvården

 39. Samhällsförvärvad pneumoni - agens och prediktiva markörer för omhändertagande och allvarlig sjukdom

  Karin Hansen, Jonas Ahl, Fredrik Resman & Kristian Riesbeck

  2016/05/252021/05/21

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården, Individuellt forskningsprojekt

 40. Samhällsförvärvad pneumoni - individen, mikrobiomet och bidragande omgivningsfaktorer

  Elisabeth Rünow, Jonas Ahl, Fredrik Resman & Kristian Riesbeck

  2016/05/252022/11/04

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården, Individuellt forskningsprojekt

 41. Samverkan mellan fysisk och psykisk belastning i uppkomst av muskuloskeletal sjukdom hos kvinnor och män i samma repetetitiva arbete

  Kerstina Ohlsson, Roger Persson, Lothy Granqvist, Istvan Balogh, Palle Örbaek, Catarina Nordander, Birgitta Malmberg, Åse Marie Hansen & Staffan Skerfving

  2002/01/012005/10/18

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internt samarbete (LU)

 42. Samverkansinitiativ

  Susanne Iwarsson, Marianne Granbom & Ingrid Hilborn

  Projekt: NätverkSamarbete med kommuner och landsting, Samarbete med industri, Tvärvetenskaplig forskning

 43. SANNI-projektet

  Elisabeth Norman, Linda Nilsson & Ann-Cathrine Berg

  2014/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 44. SAVE: SAVE- sen avnavling vid behov av ventilation

  Ola Andersson

  Lilla barnets fond, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

  2019/09/30 → …

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 45. Scaffolds and mesenchymal stem cells to treat lung disease

  Gunilla Westergren-Thorsson, Mattias Magnusson, Johan Malmström & Leif Bjermer

  2014/01/012019/12/31

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården, Internt samarbete (LU)